Przetargi: mieszkania łódzkie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Łódź, Widzew, Hetmańska

Sygn. akt LD1M/GUp/4/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci:

udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej nr 8 w Łodzi o pow. 55,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 1,66 m2 i udziałem w wysokości 5747/343947 w częściach wspólnych budynku i współwłasności działki gruntu, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

202 500 zł

3 682 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Widzew, Hetmańska

Cena wywoławcza:

202 500 zł

3 682 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Sygn. akt LD1M/GUp/4/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci:

udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej nr 8 w Łodzi o pow. 55,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 1,66 m2 i udziałem w wysokości 5747/343947 w częściach wspólnych budynku i współwłasności działki gruntu, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łęczyca, Szkolna

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14
w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:


9.40 – trzeci przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Szkolnej 1, składającego się z d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

212 500 zł

4 631 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na mieszkanie

Łęczyca, Szkolna

Cena wywoławcza:

212 500 zł

4 631 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14
w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:


9.40 – trzeci przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Szkolnej 1, składającego się z d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 24.200,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. od 15:15-15:45. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

242 000 zł

4 427 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

Cena wywoławcza:

242 000 zł

4 427 zł/m2

55 m2 3 pokoje

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 24.200,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. od 15:15-15:45. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łęczyca, Dworcowa

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14
w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:

09.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 30 usytuowanego na czwartym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5D, składającego się z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

214 000 zł

4 580 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na mieszkanie

Łęczyca, Dworcowa

Cena wywoławcza:

214 000 zł

4 580 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy, stanowiących własność Miasta Łęczyca. Przetargi odbędą się dnia 28 maja 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14
w sali konferencyjnej /parter/ – w godzinach:

09.00 – pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 30 usytuowanego na czwartym piętrze w budynku wielolokalowym, położonym w Łęczycy przy ul. Dworcowej 5D, składającego się z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 25.400,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. 16:00-16:30. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

254 000 zł

5 881 zł/m2

43 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

Cena wywoławcza:

254 000 zł

5 881 zł/m2

43 m2 2 pokoje

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 25.400,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. 16:00-16:30. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Polesie, Alei Włókniarzy

Ogłoszenie o sprzedaży

nieruchomości lokalowej mieszkalnej .

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego , mieszczącego się w budynku nr 198 w Łodzi przy Alei Włókniarzy , Gmina Łódź , powiat łódzki , województwo łódzkie objętej księgą wieczystą nr **...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

237 500 zł

6 454 zł/m2

37 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Polesie, Alei Włókniarzy

Cena wywoławcza:

237 500 zł

6 454 zł/m2

37 m2 1 pokój

Ogłoszenie o sprzedaży

nieruchomości lokalowej mieszkalnej .

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzającej działalności gospodarczej sprzeda „z wolnej ręki” zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie sprzedaży :

prawo własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej opisanej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego , mieszczącego się w budynku nr 198 w Łodzi przy Alei Włókniarzy , Gmina Łódź , powiat łódzki , województwo łódzkie objętej księgą wieczystą nr **...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Broniewskiego

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w Łodzi przy ul. Broniewskiego 64, o powierzchni 35,65 m.kw., składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M(...) za cenę nie niższą niż 79 125,00 zł (sie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

79 125 zł

2 220 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Broniewskiego

Cena wywoławcza:

79 125 zł

2 220 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż: udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości w postaci samodzielnego lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w Łodzi przy ul. Broniewskiego 64, o powierzchni 35,65 m.kw., składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z ubikacją, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M(...) za cenę nie niższą niż 79 125,00 zł (sie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Zgierz, 3-go Maja

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 94/21 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości ½ w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 3-go Maja pod numerem 69a w Zgierzu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** za cenę nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. 67.200 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).
Oferty na zakup nieruchomości n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 200 zł

2 168 zł/m2

31 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Zgierz, 3-go Maja

Cena wywoławcza:

67 200 zł

2 168 zł/m2

31 m2 1 pokój

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości w ramach toczącego się postępowania upadłościowego sygn. akt XIV GUp 94/21 ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości ½ w odrębnym prawie własności lokalu mieszkalnego w budynku przy ulicy 3-go Maja pod numerem 69a w Zgierzu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** za cenę nie niższą niż 80% ceny oszacowania tj. 67.200 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).
Oferty na zakup nieruchomości n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Sieradz, Kolejowa

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przedstawia propozycję kupna lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,50 m2 mieszczącego się na poddaszu w budynku wielorodzinnym dwukondygnacyjnym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 8,81 m2. Mieszkanie składa się z:
• 2 pokoi – o powierzchniach 9,12 m2, 10,44 m2 i przedpokoju o powierzchni 4,73 m2
• osobnej kuchni o powierzchni 12,58 m2,
• łazienki z WC – o powierzchni 0,69 m2, • schowku – o powierzchni 0,94 m2,

Lokal zn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

69 900 zł

1 816 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-20

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Sieradz, Kolejowa

Cena wywoławcza:

69 900 zł

1 816 zł/m2

39 m2 2 pokoje

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przedstawia propozycję kupna lokalu mieszkalnego o powierzchni 38,50 m2 mieszczącego się na poddaszu w budynku wielorodzinnym dwukondygnacyjnym. Do lokalu przynależy piwnica o pow. użytkowej 8,81 m2. Mieszkanie składa się z:
• 2 pokoi – o powierzchniach 9,12 m2, 10,44 m2 i przedpokoju o powierzchni 4,73 m2
• osobnej kuchni o powierzchni 12,58 m2,
• łazienki z WC – o powierzchni 0,69 m2, • schowku – o powierzchni 0,94 m2,

Lokal zn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-20

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Sieradz, Kolejowa

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przedstawia propozycję kupna lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,99 m2 mieszczącego się I piętrze w budynku wielorodzinnym dwukondygnacyjnym. Do lokalu przynależy komórka o pow. użytkowej 7,66 m2. Mieszkanie składa się z:
• 2 pokoi – o powierzchniach 19,00 m2, 21,05 m2 i przedpokoju o powierzchni 6,71 m2
• osobnej kuchnio powierzchni 14,09 m2,
• łazienki z WC – o powierzchni 4,63 m2, • schowku – o powierzchni 1,51 m2,

Lokal znaj...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 791 zł/m2

67 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-20

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Sieradz, Kolejowa

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 791 zł/m2

67 m2 2 pokoje

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie przedstawia propozycję kupna lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,99 m2 mieszczącego się I piętrze w budynku wielorodzinnym dwukondygnacyjnym. Do lokalu przynależy komórka o pow. użytkowej 7,66 m2. Mieszkanie składa się z:
• 2 pokoi – o powierzchniach 19,00 m2, 21,05 m2 i przedpokoju o powierzchni 6,71 m2
• osobnej kuchnio powierzchni 14,09 m2,
• łazienki z WC – o powierzchni 4,63 m2, • schowku – o powierzchni 1,51 m2,

Lokal znaj...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-20

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

brzeziński, Rogów, Dworcowa

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 37 w Rogowie, gm. Rogów, pow. brzeziński, woj. łódzkie, o powierzchni użytkowej 44,77 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym o powierzchni 5,70 m2 i 8,21 m2 oraz udziałem w działce nr ew. 24/5 o pow. 0,4684 ha, obręb 16 Rogów PGR.„Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego”....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 000 zł

737 zł/m2

45 m2

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

brzeziński, Rogów, Dworcowa

Cena wywoławcza:

33 000 zł

737 zł/m2

45 m2

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 37 w Rogowie, gm. Rogów, pow. brzeziński, woj. łódzkie, o powierzchni użytkowej 44,77 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym o powierzchni 5,70 m2 i 8,21 m2 oraz udziałem w działce nr ew. 24/5 o pow. 0,4684 ha, obręb 16 Rogów PGR.„Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego”....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Radogoszcz, Motylowa

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Zawiadamia się o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 157.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 32 o pow. użytkowej 52,97 m2, położonego w Łodzi przy ulicy Motylowej 7, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z prawami...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

157 000 zł

3 019 zł/m2

52 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Radogoszcz, Motylowa

Cena wywoławcza:

157 000 zł

3 019 zł/m2

52 m2 3 pokoje

ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ NIERUCHOMOŚCI

Zawiadamia się o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 157.000,00 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 32 o pow. użytkowej 52,97 m2, położonego w Łodzi przy ulicy Motylowej 7, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z prawami...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Kutno, 17 Stycznia

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 75,86 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 53,6 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w wymiarze 12946/24637.
Budynek, w którym mieści się lokal nr 1 jest budynkiem 2-lokalowym, 2-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z drewnianym dachem krytym eternitem, posiadającym podłączenia elektryczne i wodno-kanalizacyjne.

Lokal mieszkalny nr 1, o pow. 75,86 m2, składa się z korytarza 5,40 m2 , dwóch pok...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 000 zł

1 595 zł/m2

76 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Kutno, 17 Stycznia

Cena wywoławcza:

121 000 zł

1 595 zł/m2

76 m2 2 pokoje

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 75,86 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 53,6 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej w wymiarze 12946/24637.
Budynek, w którym mieści się lokal nr 1 jest budynkiem 2-lokalowym, 2-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z drewnianym dachem krytym eternitem, posiadającym podłączenia elektryczne i wodno-kanalizacyjne.

Lokal mieszkalny nr 1, o pow. 75,86 m2, składa się z korytarza 5,40 m2 , dwóch pok...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-13

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

brzeziński, Rogów, Dworcowa

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 37 w Rogowie, gm. Rogów, pow. brzeziński, woj. łódzkie, o powierzchni użytkowej 36,75 m2, wraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o powierzchni 5,70 m2 oraz udziałem w działce nr ew. 24/5 o pow. 0,4684 ha, obręb 16 Rogów PGR.

„Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego”....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

30 000 zł

816 zł/m2

37 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

brzeziński, Rogów, Dworcowa

Cena wywoławcza:

30 000 zł

816 zł/m2

37 m2

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 37 w Rogowie, gm. Rogów, pow. brzeziński, woj. łódzkie, o powierzchni użytkowej 36,75 m2, wraz pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o powierzchni 5,70 m2 oraz udziałem w działce nr ew. 24/5 o pow. 0,4684 ha, obręb 16 Rogów PGR.

„Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego”....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-10

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Bałuty, Łagiewnicka

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki lokal mieszkalny nr 28 usytuowany w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 29, nr księgi wieczystej ***.

Termin złożenia oferty upływa 9 maja 2024 roku.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny usytuowany w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 29, nr księgi wieczystej ***. Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym z dnia 15 stycznia 2022 r. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 000 zł

193 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Bałuty, Łagiewnicka

Cena wywoławcza:

10 000 zł

193 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki lokal mieszkalny nr 28 usytuowany w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 29, nr księgi wieczystej ***.

Termin złożenia oferty upływa 9 maja 2024 roku.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny usytuowany w budynku położonym w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 29, nr księgi wieczystej ***. Przedmiot sprzedaży został szczegółowo opisany i wyceniony w operacie szacunkowym z dnia 15 stycznia 2022 r. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-09

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          43
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości