Licytacja mieszkania: Gliwice, Śródmieście, Kościuszki

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Małgorzata Głąb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój nr 219,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy Kościuszki 3, 44-100 Gliwice, dla którego  (adres: ul.  , Gliwice, 44-100 Gliwice) prowadzi księgę wieczystą o numerze  *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 99,70 m2 mieszczący się na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , pięciokondygnacyjnym położonym w Gliwicach przy ul. Kościuszki 3. Przedmiotowy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą ******************* oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1111/10000 . Suma oszacowania wynosi 428 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 321 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Gliwicach ul.Zwycięstwa 28 11 1050 1298 1000 0022 6900 2503. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100  Gliwice. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Małgorzata Głąb

Cena wywoławcza:

321 000 zł

3 220 zł/m2

100 m2 3 pokoje

Termin: 2022-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Gliwice, Śródmieście, Kościuszki

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

321 000 zł

3 220 zł/m2

100 m2 3 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Małgorzata Głąb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój nr 219,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy Kościuszki 3, 44-100 Gliwice, dla którego  (adres: ul.  , Gliwice, 44-100 Gliwice) prowadzi księgę wieczystą o numerze  *******************. Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 99,70 m2 mieszczący się na III piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , pięciokondygnacyjnym położonym w Gliwicach przy ul. Kościuszki 3. Przedmiotowy lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju. Z prawem własności lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą ******************* oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 1111/10000 . Suma oszacowania wynosi 428 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 321 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: INGBSK O. w Gliwicach ul.Zwycięstwa 28 11 1050 1298 1000 0022 6900 2503. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100  Gliwice. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Małgorzata Głąb

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.