Przetarg na mieszkanie: Bytom, Armii Krajowej


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

68 800 zł

934 zł/m2
74 m2 2 pokoje
Organizator przetargu:
Syndyk
Termin: 2023-12-08

PISEMNY KONKURS OFERT: Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku ***** ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż udziału w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w województwie śląskim, w mieście na prawach powiatu Bytom, gmina Bytom, w miejscowości Bytom, przy ulicy Armii Krajowej 4, numer lokalu 1, o powierzchni użytkowej wynoszącej 73,69 m2, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta ******************* (zwany jest dalej: „Nieruchomość”), za cenę nie niższą niż nie niższą niż 68.800,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), stanowiącą 80% wartości rynkowej oszacowanej przez biegłego...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.