Licytacja mieszkania: Łódź, Górna, Smocza


Cena wywoławcza:

138 075 zł


Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-03-28

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marta Kula-Siwek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-03-2023 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Dr. Kopcińskiego Stefana 56 w sali nr D, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego przysługującego dłużnikowi ***************** położonego: 93-520 Łódź, ul. Smocza 19/21,  wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa  "Czerwony Rynek" (Adres spółdzielni: 93-166 Łódź, ul. Lelewela 3/7) dla którego  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia XVI...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.