Licytacja mieszkania: Wrocław, Grabiszyn, Manganowa

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Witold Siciński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 212, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika******************* położonego przy Manganowa 7A/29, 53-441 M. Wrocław, dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Rozkład lokalu: POKÓJ - 1, POKÓJ Z KUCHNIĄ I PRZEDPOKOJEM - 1, ŁAZIENKA Z WC - 1, WC - 1, PRZEDPOKÓJ - 1 Powierzchnia: 68,59 m2 Numer udziału w prawie w księdze, z której wyodrębniono lokal: ******************* (udział: 31/10000) Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. Suma oszacowania wynosi 545 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 408 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 21 1600 1462 1823 8201 8000 0003. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości, wraz z operatem szacunkowym w kancelarii komornika / siedzibie sądu rejonoego właściwego dla siedziby kancelarii komorniczej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Witold Siciński

Cena wywoławcza:

408 750 zł

5 959 zł/m2

69 m2 2 pokoje

Termin: 2022-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Wrocław, Grabiszyn, Manganowa

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

408 750 zł

5 959 zł/m2

69 m2 2 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Witold Siciński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 212, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika******************* położonego przy Manganowa 7A/29, 53-441 M. Wrocław, dla którego SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Rozkład lokalu: POKÓJ - 1, POKÓJ Z KUCHNIĄ I PRZEDPOKOJEM - 1, ŁAZIENKA Z WC - 1, WC - 1, PRZEDPOKÓJ - 1 Powierzchnia: 68,59 m2 Numer udziału w prawie w księdze, z której wyodrębniono lokal: ******************* (udział: 31/10000) Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. Suma oszacowania wynosi 545 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 408 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 21 1600 1462 1823 8201 8000 0003. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości, wraz z operatem szacunkowym w kancelarii komornika / siedzibie sądu rejonoego właściwego dla siedziby kancelarii komorniczej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Witold Siciński

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.