Przetargi nieruchomości: dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Oleśnica, Energetyczna

... dnia 19 lipca 2024r. o godz. 1100 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
*** wadium wynosi 85.500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset). Najpóźniej do dnia 15 lipca 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na strona...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

855 000 zł

112 zł/m2

7 615 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Energetyczna

Cena wywoławcza:

855 000 zł

112 zł/m2

7 615 m2

... dnia 19 lipca 2024r. o godz. 1100 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
*** wadium wynosi 85.500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset). Najpóźniej do dnia 15 lipca 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na strona...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Stare Miasto, pl. Legionów

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 29 maja 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 22 maja 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tab...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

350 000 zł

10 454 zł/m2

34 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Stare Miasto, pl. Legionów

Cena wywoławcza:

350 000 zł

10 454 zł/m2

34 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 29 maja 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 22 maja 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tab...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Stare Miasto, gen. Romualda Traugutta

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 29 maja 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 22 maja 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tabl...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

208 000 zł

5 081 zł/m2

41 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Stare Miasto, gen. Romualda Traugutta

Cena wywoławcza:

208 000 zł

5 081 zł/m2

41 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 29 maja 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 22 maja 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
*** Pełną informację dotyczącą przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tabl...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Mieroszów

... w dniu 29 maja 2024 r. o godzinie 09:00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07
8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 22 maja 2024 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora
przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetarg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

50,51 zł/m2

1 188 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na działkę

Mieroszów

Cena wywoławcza:

60 000 zł

50,51 zł/m2

1 188 m2

... w dniu 29 maja 2024 r. o godzinie 09:00 w budynku Urzędu Miejskiego
w Mieroszowie - sala posiedzeń, II piętro.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
1. Wniesienie kwoty wadium na konto: Gmina Mieroszów - Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr 07
8395 0001 0021 8115 2000 0008 do dnia 22 maja 2024 r.
Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek organizatora
przetargu.
2. Przedłożenie komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetarg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mieroszów
Przetarg na działkę

Wrocław, Południe, Hubska

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali 215, 29.5.2024 r. o godz. 1200.Cena wywoławcza w złotych netto wynosi: 81 000 zł

Wadium wynosi: 8 000 złPełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń - gablota przed budynkiem Urzędu Miejskiego Wrocławia – pl. Nowy Targ 1-8 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.um.wroc.pl w zakładce „Nieruchomości do sprzedaży”...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 000 zł

68,18 zł/m2

1 188 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Wrocław, Południe, Hubska

Cena wywoławcza:

81 000 zł

68,18 zł/m2

1 188 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali 215, 29.5.2024 r. o godz. 1200.Cena wywoławcza w złotych netto wynosi: 81 000 zł

Wadium wynosi: 8 000 złPełną informację dotyczącą nieruchomości zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń - gablota przed budynkiem Urzędu Miejskiego Wrocławia – pl. Nowy Targ 1-8 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.um.wroc.pl w zakładce „Nieruchomości do sprzedaży”...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

trzebnicki, Żmigród, Laskowa

1
OGŁOSZENIE Nr 13/2024
o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
2213) oraz zarządzeń nr: 0050.202.2023, 0050.203.2023, 0050...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

75 000 zł

59,10 zł/m2

1 269 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Przetarg na działkę

trzebnicki, Żmigród, Laskowa

Cena wywoławcza:

75 000 zł

59,10 zł/m2

1 269 m2

1
OGŁOSZENIE Nr 13/2024
o pierwszych przetargach na sprzedaż nieruchomości Gminy Żmigród
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
2213) oraz zarządzeń nr: 0050.202.2023, 0050.203.2023, 0050...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Śródmieście, Jedności Narodowej

... w dniu 29.05.2024r o godz. 1300 w biurze Spółdzielni.Do przetargu dopuszczone zostaną tylko te osoby, które do 27.05.2024 r. wpłacą wymagane wadium oraz w dniu przetargu okażą dowód wpłaty wymaganego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Oferowane mieszkanie można oglądać do 27.05.2024 r. w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek 900 -1400

po uprzednim telefonic...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

211 000 zł

10 603 zł/m2

20 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Biskupin"
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Śródmieście, Jedności Narodowej

Cena wywoławcza:

211 000 zł

10 603 zł/m2

20 m2 1 pokój

... w dniu 29.05.2024r o godz. 1300 w biurze Spółdzielni.Do przetargu dopuszczone zostaną tylko te osoby, które do 27.05.2024 r. wpłacą wymagane wadium oraz w dniu przetargu okażą dowód wpłaty wymaganego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Oferowane mieszkanie można oglądać do 27.05.2024 r. w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek 900 -1400

po uprzednim telefonic...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Biskupin"
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Gaj, Jabłeczna

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytk. 77,30 m2 położony jest na III piętrze budynku przy ul. Jabłecznej 17 we Wrocławiu; składa się z 4 pokoi, kuchni, schowku, przedpokoju, łazienki i WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,40 m². Lokal rozkładowy, trójstronny, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan, gazową, c.o....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

685 000 zł

8 862 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Gaj, Jabłeczna

Cena wywoławcza:

685 000 zł

8 862 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytk. 77,30 m2 położony jest na III piętrze budynku przy ul. Jabłecznej 17 we Wrocławiu; składa się z 4 pokoi, kuchni, schowku, przedpokoju, łazienki i WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,40 m². Lokal rozkładowy, trójstronny, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan, gazową, c.o....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Gaj, Jabłeczna

Lokal mieszkalny nr 19 o pow. użytk. 63,10 m2 położony jest na VI piętrze budynku przy ul. Jabłecznej 19 we Wrocławiu; składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,70 m². Lokal rozkładowy, dwustronny, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan, gazową, c.o....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

585 000 zł

9 271 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Gaj, Jabłeczna

Cena wywoławcza:

585 000 zł

9 271 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Lokal mieszkalny nr 19 o pow. użytk. 63,10 m2 położony jest na VI piętrze budynku przy ul. Jabłecznej 19 we Wrocławiu; składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,70 m². Lokal rozkładowy, dwustronny, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan, gazową, c.o....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Gaj, Jabłeczna

Lokal mieszkalny nr 11 o pow. użytk. 47,80 m2 położony jest na III piętrze budynku przy ul. Jabłecznej 19 we Wrocławiu; składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,80 m². Lokal rozkładowy, jednostronny, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan, gazową, c.o....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

450 000 zł

9 414 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Gaj, Jabłeczna

Cena wywoławcza:

450 000 zł

9 414 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Lokal mieszkalny nr 11 o pow. użytk. 47,80 m2 położony jest na III piętrze budynku przy ul. Jabłecznej 19 we Wrocławiu; składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,80 m². Lokal rozkładowy, jednostronny, wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan, gazową, c.o....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Lubawka, Kolejowa

Budynek mieszkalny, jednopiętrowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, położony w centralnej części działki. Budynek wolnostojący, z pięcioma wejściami i dwiema klatkami schodowymi. Wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, stropy kondygnacji drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty papą. Okna drewniane, skrzynkowe, szklone podwójnie oraz okna z PCW. Drzwi drewniane nietypowe płycinowo – ramiakowe oraz płytowe. Schody na wyższe kondygnacje drewni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 000 zł

1 176 zł/m2

37 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Lubawka, Kolejowa

Cena wywoławcza:

44 000 zł

1 176 zł/m2

37 m2 2 pokoje

Budynek mieszkalny, jednopiętrowy, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym, położony w centralnej części działki. Budynek wolnostojący, z pięcioma wejściami i dwiema klatkami schodowymi. Wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły, stropy kondygnacji drewniane, dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty papą. Okna drewniane, skrzynkowe, szklone podwójnie oraz okna z PCW. Drzwi drewniane nietypowe płycinowo – ramiakowe oraz płytowe. Schody na wyższe kondygnacje drewni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Dzierżoniów, Osiedle Złote

SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOŚĆI ½ W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU

Syndyk masy upadłości w postpowaniu KA1K/GUp-s/1174/2023 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej (samodzielnym lokalu mieszkalnym) położonym w budynku wielorodzinnym w Dzierżoniowie (58-200) przy ul. Osiedle Złote, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi Księgę wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 80 600,00 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) (cena wyw...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

80 600 zł

1 960 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Dzierżoniów, Osiedle Złote

Cena wywoławcza:

80 600 zł

1 960 zł/m2

41 m2 2 pokoje

SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOŚĆI ½ W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU

Syndyk masy upadłości w postpowaniu KA1K/GUp-s/1174/2023 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej (samodzielnym lokalu mieszkalnym) położonym w budynku wielorodzinnym w Dzierżoniowie (58-200) przy ul. Osiedle Złote, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi Księgę wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 80 600,00 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) (cena wyw...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Twardogóra

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: • udział wynoszący 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej - działki nr 6/5, obręb 0001 Twardogóra, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, o powierzchni 504m dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 2 ***, za cenę sprzedaży nie niższą niż 5.280,00 złotych. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 280 zł

10,48 zł/m2

504 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Twardogóra

Cena wywoławcza:

5 280 zł

10,48 zł/m2

504 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki: • udział wynoszący 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej - działki nr 6/5, obręb 0001 Twardogóra, gmina Twardogóra, powiat oleśnicki, o powierzchni 504m dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 2 ***, za cenę sprzedaży nie niższą niż 5.280,00 złotych. Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie w terminie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wołowski, Wołów, Uskorz Wielki

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat wołowski, gmina Wołów, obręb Uskorz Wielki działka nr: 341/7 o pow. ewid. 0.5526. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5526 ha, w tym w użytkach (RIVb/R - 0,3342 ha; RV/R - 0,0365 ha; RVI/R - 0,1819 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1L/00014469/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

384 800 zł

69,63 zł/m2

5 526 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wołowski, Wołów, Uskorz Wielki

Cena wywoławcza:

384 800 zł

69,63 zł/m2

5 526 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat wołowski, gmina Wołów, obręb Uskorz Wielki działka nr: 341/7 o pow. ewid. 0.5526. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5526 ha, w tym w użytkach (RIVb/R - 0,3342 ha; RV/R - 0,0365 ha; RVI/R - 0,1819 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1L/00014469/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

trzebnicki, Trzebnica, Cerekwica

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat trzebnicki, gmina Trzebnica, obręb Cerekwica działka nr: 266/14 o pow. ewid. 1.3100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.3100 ha, w tym w użytkach (RIVa/R - 0,9500 ha; ŁIV/Ł - 0,2300 ha; PsIV/Ps - 0,0300 ha; PsIV/Nk - 0,1000 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 11793. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 582 200 zł

121 zł/m2

13 100 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

trzebnicki, Trzebnica, Cerekwica

Cena wywoławcza:

1 582 200 zł

121 zł/m2

13 100 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat trzebnicki, gmina Trzebnica, obręb Cerekwica działka nr: 266/14 o pow. ewid. 1.3100. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.3100 ha, w tym w użytkach (RIVa/R - 0,9500 ha; ŁIV/Ł - 0,2300 ha; PsIV/Ps - 0,0300 ha; PsIV/Nk - 0,1000 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 11793. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
KOWR
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości