Licytacja mieszkania: Wrocław, Księże Wielkie, Opolska

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Emilia Matlak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 133,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy ul. Opolska 121, 52-013 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Lokalu mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony pod adresem: 52-013 Wrocław, ul. Opolska 121, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ******************* o powierzchni użytkowej 37,88 m2 Suma oszacowania wynosi 247 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 41175000120000000032927858. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Podwale 30, Wrocław, 50-040 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći.  Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:  DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN 17.01.2022 12:00 - 13:00 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Emilia Matlak

Cena wywoławcza:

185 250 zł

4 890 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2022-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Wrocław, Księże Wielkie, Opolska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

185 250 zł

4 890 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Emilia Matlak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 133,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy ul. Opolska 121, 52-013 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Komandorska 16, Wrocław, 50-022 Wrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Lokalu mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony pod adresem: 52-013 Wrocław, ul. Opolska 121, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ******************* o powierzchni użytkowej 37,88 m2 Suma oszacowania wynosi 247 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 41175000120000000032927858. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Podwale 30, Wrocław, 50-040 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći.  Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:  DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN 17.01.2022 12:00 - 13:00 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Emilia Matlak

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.