Licytacja mieszkania: Lubin, Stary Lubin

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Stary Lubin 10, 59-300 Lubin, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: odrębną nieruchomość o pow. 37,1000 m2 (w tym: 3 pokoje, wc, łazienka -znajduje się w częściach wspólnych w korytarzu, lokal częściowo przerobiony -brak kuchni), położony na poddaszu w budynku mieszkalnym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym wraz z udziałem 18/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (dz.nr 936 zw.o pow.: 1267 m2 z KW *******************) oraz części wspólne budynku i urządzenia Suma oszacowania wynosi 67 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy w godz. pracy kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Krzysztof Watral

Cena wywoławcza:

50 475 zł

1 361 zł/m2

37 m2 3 pokoje

Termin: 2022-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Lubin, Stary Lubin

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

50 475 zł

1 361 zł/m2

37 m2 3 pokoje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Krzysztof Watral na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie z siedzibą przy ul. Wrocławska 3, 59-300 Lubin, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Stary Lubin 10, 59-300 Lubin, dla którego Sąd Rejonowy w Lubinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: odrębną nieruchomość o pow. 37,1000 m2 (w tym: 3 pokoje, wc, łazienka -znajduje się w częściach wspólnych w korytarzu, lokal częściowo przerobiony -brak kuchni), położony na poddaszu w budynku mieszkalnym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym wraz z udziałem 18/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt (dz.nr 936 zw.o pow.: 1267 m2 z KW *******************) oraz części wspólne budynku i urządzenia Suma oszacowania wynosi 67 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 92 1090 2082 0000 0005 4600 0060. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy w godz. pracy kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Krzysztof Watral

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.