Licytacja mieszkania: Szadek, Wilamowska

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzy Karniszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy Żeromskiego 19, 98-220 ,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy ul. Wilamowska 18, 98-240 Szadek, dla którego Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony w bloku wielorodzinnym. Lokal znajduje się na IV piętrze. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 29m2. Z własnością lokalu związany jest udział 290/104833 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą ******************* oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Polska Bank S.A 18 1090 1229 0000 0001 1454 1630. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Żeromskiego 19, 98-220  ZDUŃSKA WOLA. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Jerzy Karniszewski

Cena wywoławcza:

54 750 zł

1 888 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2022-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na mieszkanie: Szadek, Wilamowska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

54 750 zł

1 888 zł/m2

29 m2 1 pokój

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Jerzy Karniszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-05-2022 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli z siedzibą przy Żeromskiego 19, 98-220 ,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest ******************* przy ul. Wilamowska 18, 98-240 Szadek, dla którego Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Żeromskiego 19, Zduńska Wola, 98-220 Zduńska Wola)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny położony w bloku wielorodzinnym. Lokal znajduje się na IV piętrze. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 29m2. Z własnością lokalu związany jest udział 290/104833 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt objęty księgą wieczystą ******************* oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali. Suma oszacowania wynosi 73 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Polska Bank S.A 18 1090 1229 0000 0001 1454 1630. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Żeromskiego 19, 98-220  ZDUŃSKA WOLA. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Jerzy Karniszewski

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia mieszkania poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.