Przetarg na dom: płocki, Słupno


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

27 200 zł

245 zł/m2
111 m2 3 pokoje
Organizator przetargu:
Syndyk Anna Kubera
Termin: 2023-06-23

Syndyk masy upadłości ********************* – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/79/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 902,00 m2 (działka nr ew. 145/2) położonej w Słupnie przy ulicy Klonowej , dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *******************.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 27.200,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy dwieście złotych).

Zainteresowani winni dokonać wpłaty...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.