Licytacje komornicze: domy mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

grójecki, Belsk Duży, Rębowola

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy .,Rębowola ***, 05-622 Belsk Duży, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w msc. Rę...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

341 600 zł

2 094 zł/m2

163 m2 5 pokoi

Termin: 2024-10-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Belsk Duży, Rębowola

Cena wywoławcza:

341 600 zł

2 094 zł/m2

163 m2 5 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy .,Rębowola ***, 05-622 Belsk Duży, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w msc. Rę...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Żyrardów

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się
pierwsza licytacja
zabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Ww. nieruchomość jest położona przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Chylice-Kolonia. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr w obrębie 0005 Chylice-Kolonia o powierzchni 675 metrów kwadratowych, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 57,4 metrów kw...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

133 500 zł

2 326 zł/m2

57 m2 3 pokoje

Termin: 2024-10-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Żyrardów

Cena wywoławcza:

133 500 zł

2 326 zł/m2

57 m2 3 pokoje

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się
pierwsza licytacja
zabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Ww. nieruchomość jest położona przy ul. Wojska Polskiego w miejscowości Chylice-Kolonia. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr w obrębie 0005 Chylice-Kolonia o powierzchni 675 metrów kwadratowych, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej około 57,4 metrów kw...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kozienicki, Grabów nad Pilicą, Kępa Niemojewska

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: .w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze licytacji publicznej, położonej przy Kępa Niemojewska , 26-902 Grabów nad Pilicą , dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr ewid. ***/*** z obrębu 0017 Kępa Niemojewska o powierzchni 0,1005 ha położona jest w większym kompleksie gruntów niezabudowanych i sąsiedztwie terenów za...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

313 333,33 zł

4 724 zł/m2

66 m2

Termin: 2024-10-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kozienicki, Grabów nad Pilicą, Kępa Niemojewska

Cena wywoławcza:

313 333,33 zł

4 724 zł/m2

66 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: .w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze licytacji publicznej, położonej przy Kępa Niemojewska , 26-902 Grabów nad Pilicą , dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr ewid. ***/*** z obrębu 0017 Kępa Niemojewska o powierzchni 0,1005 ha położona jest w większym kompleksie gruntów niezabudowanych i sąsiedztwie terenów za...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-10-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grodziski, Żabia Wola, Żelechów, ul. Prosta

... pierwsza licytacja należącej do *** zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość jest położona przy ul. Prostej w miejscowości Żelechów, w gminie Żabia Wola, w powiecie grodziskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Nieruchomość stanowi działki ewide...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

136 875 zł

182 zł/m2Termin: 2024-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grodziski, Żabia Wola, Żelechów, ul. Prosta

Cena wywoławcza:

136 875 zł

182 zł/m2


... pierwsza licytacja należącej do *** zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość jest położona przy ul. Prostej w miejscowości Żelechów, w gminie Żabia Wola, w powiecie grodziskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Nieruchomość stanowi działki ewide...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Grójec, Szczęsna, Malinowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona przy ul. Malinowej w msc. Szczęsna, gm. Gr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

286 950 zł

1 532 zł/m2

187 m2 7 pokoi

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Grójec, Szczęsna, Malinowa

Cena wywoławcza:

286 950 zł

1 532 zł/m2

187 m2 7 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona przy ul. Malinowej w msc. Szczęsna, gm. Gr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pułtuski, Pokrzywnica, Mory

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
o nr KW *** w drodze elektronicznej

licytacja obejmuje prawo własności dłużnika w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
we wsi Mory 14, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski, województwo mazowieckie.
Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna
nr 100/4 o powierzchni 1,3458 ha w obrębie 0017 Mo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

434 000 zł

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pułtuski, Pokrzywnica, Mory

Cena wywoławcza:

434 000 zł
... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/

D R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
o nr KW *** w drodze elektronicznej

licytacja obejmuje prawo własności dłużnika w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
we wsi Mory 14, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski, województwo mazowieckie.
Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna
nr 100/4 o powierzchni 1,3458 ha w obrębie 0017 Mo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Grójec, Szczęsna, Malinowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona przy ul. Malinowej w msc. Szczęsna, gm. Gr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

254 450 zł

1 554 zł/m2

164 m2 7 pokoi

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Grójec, Szczęsna, Malinowa

Cena wywoławcza:

254 450 zł

1 554 zł/m2

164 m2 7 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona przy ul. Malinowej w msc. Szczęsna, gm. Gr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

zwoleński, Zwoleń, Ługi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Ługi 46/, 26-700 Zwoleń, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Zwoleń, 26-700 Zwoleń) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Ługi, obręb ewidencyjny 0012 Ługi, jednostka e...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

148 666,67 zł

3 034 zł/m2

49 m2 2 pokoje

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

zwoleński, Zwoleń, Ługi

Cena wywoławcza:

148 666,67 zł

3 034 zł/m2

49 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Ługi 46/, 26-700 Zwoleń, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Zwoleń, 26-700 Zwoleń) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Ługi, obręb ewidencyjny 0012 Ługi, jednostka e...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Wołomin, ul. Złota

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Złota , 05-200 Wołomin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
przedmiotem sprzedaży jest nieruchomośd gruntowa zabudowana bu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

669 581,33 zł

1 116 zł/m2

600 m2 10 pokoi

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Wołomin, ul. Złota

Cena wywoławcza:

669 581,33 zł

1 116 zł/m2

600 m2 10 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Złota , 05-200 Wołomin, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Prądzyńskiego 3a, Wołomin, 05-200 Wołomin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
przedmiotem sprzedaży jest nieruchomośd gruntowa zabudowana bu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

żyrardowski, Wiskitki, Kościuszki

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się
pierwsza licytacja
zabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Ww. nieruchomość jest położona przy ul. Kościuszki 18 oraz 18a w miejscowości Wiskitki, gminie Wiskitki, powiecie żyrardowski, województwie mazowieckim. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 448/5 o powierzchni 837 metrów kwadratowych, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym z 200...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

546 225 zł

3 494 zł/m2

156 m2 5 pokoi

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

żyrardowski, Wiskitki, Kościuszki

Cena wywoławcza:

546 225 zł

3 494 zł/m2

156 m2 5 pokoi

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się
pierwsza licytacja
zabudowanej nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Ww. nieruchomość jest położona przy ul. Kościuszki 18 oraz 18a w miejscowości Wiskitki, gminie Wiskitki, powiecie żyrardowski, województwie mazowieckim. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 448/5 o powierzchni 837 metrów kwadratowych, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym z 200...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Grójec, Szczęsna, Malinowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona przy ul. Malinowej w msc. Szczęsna, gm. G...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

253 150 zł

1 556 zł/m2

163 m2 7 pokoi

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

grójecki, Grójec, Szczęsna, Malinowa

Cena wywoławcza:

253 150 zł

1 556 zł/m2

163 m2 7 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Malinowa .,Szczęsna, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona przy ul. Malinowej w msc. Szczęsna, gm. G...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Ożarów Mazowiecki, ul. Piwna

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
Numer działki ***/***
Identyfikator działki ***_5.0005.***/***
Obręb ewidencyjny ***_5.0005, JAWCZYCE
należącej do dłużnika:***
położonej: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Piwna, Jawczyce,
dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]
Nieruchomość o pow. 1340,00 m2, rodzaj użytków – Bi – inne tereny zabudowane.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabud...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 858 125 zł

3 139 zł/m2

592 m2

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Ożarów Mazowiecki, ul. Piwna

Cena wywoławcza:

1 858 125 zł

3 139 zł/m2

592 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
Numer działki ***/***
Identyfikator działki ***_5.0005.***/***
Obręb ewidencyjny ***_5.0005, JAWCZYCE
należącej do dłużnika:***
położonej: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Piwna, Jawczyce,
dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]
Nieruchomość o pow. 1340,00 m2, rodzaj użytków – Bi – inne tereny zabudowane.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabud...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

siedlecki, Siedlce, Vogla

...:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w zabudowie bliźniaczej, 3-kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 92 m2, stanowiącej działkę nr obręb 91 m. Siedlce, położonej w Siedlcach przy ul. Vogla, woj. mazowieckie o powierzchni 0,0349 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr KW ***.
Imiona i nazwiska dłużników: ***, ***.
Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: Zgodnie ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

516 225 zł

5 611 zł/m2

92 m2

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

siedlecki, Siedlce, Vogla

Cena wywoławcza:

516 225 zł

5 611 zł/m2

92 m2

...:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem w zabudowie bliźniaczej, 3-kondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym o powierzchni zabudowy 92 m2, stanowiącej działkę nr obręb 91 m. Siedlce, położonej w Siedlcach przy ul. Vogla, woj. mazowieckie o powierzchni 0,0349 ha, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nr KW ***.
Imiona i nazwiska dłużników: ***, ***.
Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: Zgodnie ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

siedlecki, Zbuczyn, Łąkowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Łąkowa 08-106 Zbuczyn, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kazimierzowska 31a, Siedlce, 08-110 Siedlce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Budynek niezamieszkany i nieużytkowany od kilku lat. Budynek part...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

336 666,67 zł

1 718 zł/m2

196 m2 6 pokoi

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

siedlecki, Zbuczyn, Łąkowa

Cena wywoławcza:

336 666,67 zł

1 718 zł/m2

196 m2 6 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Łąkowa 08-106 Zbuczyn, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kazimierzowska 31a, Siedlce, 08-110 Siedlce) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Budynek niezamieszkany i nieużytkowany od kilku lat. Budynek part...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sierpecki, Zawidz, Osiek Piaseczny

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu

Krzysztof Czarciński

Kancelaria Komornicza, Władysława Jagiełły 29, Sierpc, 09-200 Sierpc

tel. 507482038 / fax.

Sygnatura: KM 649/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Krzysztof Czarciński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 649/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. K...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

406 000 zł

1 904 zł/m2

213 m2 5 pokoi

Termin: 2024-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

sierpecki, Zawidz, Osiek Piaseczny

Cena wywoławcza:

406 000 zł

1 904 zł/m2

213 m2 5 pokoi

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu

Krzysztof Czarciński

Kancelaria Komornicza, Władysława Jagiełły 29, Sierpc, 09-200 Sierpc

tel. 507482038 / fax.

Sygnatura: KM 649/22

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu Krzysztof Czarciński podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 649/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. K...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości