Syndyk sprzeda: płocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

płocki, Łąck, Koszelówka, Ciepła 3/40

OPIS OFERTY

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Koszelówka, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena to 75% wartości oszacowania, tj 18 281,25 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć gorszy).

Operat szacunkowy dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka oraz został udost...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

18 281 zł

389 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

płocki, Łąck, Koszelówka, Ciepła 3/40

Cena wywoławcza:

18 281 zł

389 zł/m2

47 m2 2 pokoje

OPIS OFERTY

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Koszelówka, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena to 75% wartości oszacowania, tj 18 281,25 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć gorszy).

Operat szacunkowy dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka oraz został udost...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

płocki, Słubice, Leonów

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/324/2023 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 2, 11) położonej we wsi Juliszew gm. Gąbin oraz (działki nr 448/2, 448/3) położonej we wsi Nowe Wymyśle, gm. Gąbin o łącznej powierzchni 3,7491 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 400 zł

1,48 zł/m2

37 491 m2

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

płocki, Słubice, Leonów

Cena wywoławcza:

55 400 zł

1,48 zł/m2

37 491 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/324/2023 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 2, 11) położonej we wsi Juliszew gm. Gąbin oraz (działki nr 448/2, 448/3) położonej we wsi Nowe Wymyśle, gm. Gąbin o łącznej powierzchni 3,7491 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

płocki, Słupno

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/79/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 902,00 m2 (działka nr ew. 145/2) położonej w Słupnie przy ulicy Klonowej 6, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 800 zł

61,26 zł/m2

111 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

płocki, Słupno

Cena wywoławcza:

6 800 zł

61,26 zł/m2

111 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/79/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 902,00 m2 (działka nr ew. 145/2) położonej w Słupnie przy ulicy Klonowej 6, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

płocki, Słubice, Wiślana

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/421/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 940) o powierzchni 0,1926 ha położonej w Słubicach przy ulicy Wiślanej 42, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udział...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 200 zł

373 zł/m2

148 m2 4 pokoje

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na dom

płocki, Słubice, Wiślana

Cena wywoławcza:

55 200 zł

373 zł/m2

148 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/421/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 940) o powierzchni 0,1926 ha położonej w Słubicach przy ulicy Wiślanej 42, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udział...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Bielsk, Goślice

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/74/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/32 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,36 ha (działka nr 62/2), położonej w miejscowości Goślice, gmina Bielsk, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/602... pokaż numer/0.

Cena wywoławc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 140 zł

0,32 zł/m2

3 600 m2

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

płocki, Bielsk, Goślice

Cena wywoławcza:

1 140 zł

0,32 zł/m2

3 600 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/74/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 3/32 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,36 ha (działka nr 62/2), położonej w miejscowości Goślice, gmina Bielsk, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/602... pokaż numer/0.

Cena wywoławc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

płocki, Bielsk, Ciachcin

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/330/2023 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej (działka nr 30) położonej w miejscowości Ciachcin, gm. Bielsk o łącznej powierzchni 3,84 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 793.600,00 zł (...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

793 600 zł

9 920 zł/m2

80 m2 4 pokoje

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na dom

płocki, Bielsk, Ciachcin

Cena wywoławcza:

793 600 zł

9 920 zł/m2

80 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/330/2023 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności zabudowanej nieruchomości rolnej (działka nr 30) położonej w miejscowości Ciachcin, gm. Bielsk o łącznej powierzchni 3,84 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości wynosi 793.600,00 zł (...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na dom

płocki, Mała Wieś, Mickiewicza

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 393/21 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/4 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 208) o powierzchni 0,11 ha, położonej w Małej Wsi przy ulicy Adama Mickiewicza 14, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

52 600 zł

474 zł/m2

111 m2 5 pokoi

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Kubera
Przetarg na dom

płocki, Mała Wieś, Mickiewicza

Cena wywoławcza:

52 600 zł

474 zł/m2

111 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 393/21 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/4 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (działka nr 208) o powierzchni 0,11 ha, położonej w Małej Wsi przy ulicy Adama Mickiewicza 14, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Słubice, Juliszew

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/324/2023 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 2, 11) położonej we wsi Juliszew gm. Gąbin oraz (działki nr 448/2, 448/3) położonej we wsi Nowe Wymyśle, gm. Gąbin o łącznej powierzchni 3,7491 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

55 400 zł

1,48 zł/m2

37 491 m2

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Słubice, Juliszew

Cena wywoławcza:

55 400 zł

1,48 zł/m2

37 491 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/324/2023 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (działki nr 2, 11) położonej we wsi Juliszew gm. Gąbin oraz (działki nr 448/2, 448/3) położonej we wsi Nowe Wymyśle, gm. Gąbin o łącznej powierzchni 3,7491 ha, dla których Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Kubera
Przetarg na działkę

Gąbin

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/204/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 483) o łącznej powierzchni 3,19 ha położonej w miejscowości Nowy Troszyn 6; gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 250 zł

0,63 zł/m2

31 900 m2

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Gąbin

Cena wywoławcza:

20 250 zł

0,63 zł/m2

31 900 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/204/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 483) o łącznej powierzchni 3,19 ha położonej w miejscowości Nowy Troszyn 6; gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

płocki, Radzanowo, Marii Konopnickiej

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/415/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 55,96 m2 położonego w Radzanowie przy ulicy Marii Konopnickiej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w lokalu wynosi 21.700,0...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 700 zł

388 zł/m2

56 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na mieszkanie

płocki, Radzanowo, Marii Konopnickiej

Cena wywoławcza:

21 700 zł

388 zł/m2

56 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/415/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 55,96 m2 położonego w Radzanowie przy ulicy Marii Konopnickiej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w lokalu wynosi 21.700,0...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Gąbin, Nowy Troszyn

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/204/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 483) o łącznej powierzchni 3,19 ha położonej w miejscowości Nowy Troszyn 6; gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Cena wywoławcza spr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 250 zł

0,63 zł/m2

31 900 m2

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na działkę

płocki, Gąbin, Nowy Troszyn

Cena wywoławcza:

20 250 zł

0,63 zł/m2

31 900 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/204/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 483) o łącznej powierzchni 3,19 ha położonej w miejscowości Nowy Troszyn 6; gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Cena wywoławcza spr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na dom

płocki, Gąbin, Nowe Wymyśle

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/267/2023 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej działki gruntu (działki nr 721; 721/3) o łącznej powierzchni 3,0243 ha położonej w miejscowości Nowe Wymyśle, gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzed...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

19 200 zł

87,27 zł/m2

220 m2 4 pokoje

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na dom

płocki, Gąbin, Nowe Wymyśle

Cena wywoławcza:

19 200 zł

87,27 zł/m2

220 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/267/2023 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej działki gruntu (działki nr 721; 721/3) o łącznej powierzchni 3,0243 ha położonej w miejscowości Nowe Wymyśle, gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sprzed...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Przetarg na dom

płocki, Nowy Duninów, Brwilno Dolne

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

438 906 zł

3 180 zł/m2

138 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

płocki, Nowy Duninów, Brwilno Dolne

Cena wywoławcza:

438 906 zł

3 180 zł/m2

138 m2 4 pokoje

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

płocki, Nowy Duninów, Brwilno Dolne, Wrzosowa

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

438 906 zł

3 180 zł/m2

138 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

płocki, Nowy Duninów, Brwilno Dolne, Wrzosowa

Cena wywoławcza:

438 906 zł

3 180 zł/m2

138 m2 4 pokoje

... w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (18.04.2024 r.). Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłosz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Gąbin

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/204/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 483) o łącznej powierzchni 3,19 ha położonej w miejscowości Nowy Troszyn 6; gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

25 300 zł

0,79 zł/m2

31 900 m2

Termin: 2024-02-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Gąbin

Cena wywoławcza:

25 300 zł

0,79 zł/m2

31 900 m2

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/204/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/3 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej (nr działki 483) o łącznej powierzchni 3,19 ha położonej w miejscowości Nowy Troszyn 6; gm. Gąbin, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.

Cena wywoławcza sp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-20

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości