Przetarg na dom: płocki, Słupno


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

13 600 zł

123 zł/m2
111 m2 3 pokoje
Organizator przetargu:
Syndyk Anna Kubera
Termin: 2024-02-20

Syndyk masy upadłości ****** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt PL1P/GUp-s/79/2022 ogłasza konkurs na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/6 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 902,00 m2 (działka nr ew. 145/2) położonej w Słupnie przy ulicy Klonowej, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *******************.

Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 13.600,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset złotych).

Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.