Licytacja działki: płocki, Stara Biała, Biała, Chodnów


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

89 250 zł

8,93 zł/m2
10 000 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2023-07-28

Przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej

Kancelaria Komornicza, ul. Armii Krajowej 2, Rawa Mazowiecka, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 39 19 / fax. 46 814 39 19

Sygnatura: KM 369/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Paweł Pazdyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2023 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z siedzibą przy ul. Krakowska 22B , 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój 210, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.