Licytacja komornicza działki: płocki, Słupno, Klonowa


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

98 666,67 zł

112 zł/m2
881 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2024-03-14

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Beata Maria Kamińska, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie   Km 11/23 w dniu 14-03-2024 o godzinie 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986[4] § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi  przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości: nieruchomości położonej  pod adresem: **-472 SŁUPNO ul. Klonowa**, dla której Sąd Rejonowy w Płocku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze **1P/****/2** o powierzchni 881,00 m2,  niezabudowanej, będącej  własnością dłużnika: *****
Suma oszacowania wynosi 148 000,00...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.