Przetarg na działkę: płocki, Słupno, Stare Gulczewo


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

8 520 zł

1,00 zł/m2
6 263 m2
Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Kubera
Termin: 2022-07-27

Syndyk masy upadłości *************** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 78/21 ogłasza konkurs na sprzedaż udziału w wysokości 2/8 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 6263,00 m2 (działki nr 2/8; 2/38) położonej w miejscowości Gulczewo Kolonia; gm. Słupno.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *******************.
Cena wywoławcza sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości wynosi 8.520,00 zł (osiem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).
Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.