Licytacja działki: głogowski, Głogów, Wilków, Cicha

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik Kancelaria Komornicza nr VII w Głogowie na podstawie art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja: - nieruchomości położonej przy Cicha ,Wilków,  67-210 Głogów, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , GŁOGÓW, 67-200 GŁOGÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, działki nr 255/2 i 261/2, o pow. 0,2900 ha. Działki niezabudowane, nieuprawione, porośnięte trawą i drzewami owocowymi, zlokalizowane w strefie zainwestowania we wsi Wików, w terenie uzbrojonym: e, w. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Wilków, ul. Cicha i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Głogowie o numerze ******************* Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Millennium Bank 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Bartosz Idzik

Cena wywoławcza:

108 000 zł

37 zł/m2

2 900 m2

Termin: 2022-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na działkę: głogowski, Głogów, Wilków, Cicha

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

108 000 zł

37 zł/m2

2 900 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik Kancelaria Komornicza nr VII w Głogowie na podstawie art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2022 o godz. 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja: - nieruchomości położonej przy Cicha ,Wilków,  67-210 Głogów, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , GŁOGÓW, 67-200 GŁOGÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, działki nr 255/2 i 261/2, o pow. 0,2900 ha. Działki niezabudowane, nieuprawione, porośnięte trawą i drzewami owocowymi, zlokalizowane w strefie zainwestowania we wsi Wików, w terenie uzbrojonym: e, w. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Wilków, ul. Cicha i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w w Głogowie o numerze ******************* Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika: Millennium Bank 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247 lub elektronicznie z użyciem systemu teleinformatycznego obsługującego licytacje publiczne. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Bartosz Idzik

Termin: 2022-01-19

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.