Przetargi: grunty dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Nowa Ruda, Mała Kolonia

... dnia 19 iipca 2024 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, III piętro, Sala nr 308
Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 15 lipca 2024 r.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej
tj. 427 500,00 zł do dnia 15 lipca 2024 r. na prowadzone w Gospodarczym Banku
Spółdzielczym o/Nowa Ruda nr konta 09 9536 0001 2001 0010 7868 0004
z dopiskiem " II przetarg - działka Mała Kolonia”.
Uczestnik przetargu ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 850 000 zł

76,71 zł/m2

37 155 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Nowej Rudzie
Przetarg na działkę

Nowa Ruda, Mała Kolonia

Cena wywoławcza:

2 850 000 zł

76,71 zł/m2

37 155 m2

... dnia 19 iipca 2024 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miasta w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, III piętro, Sala nr 308
Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 15 lipca 2024 r.
Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 15 % ceny wywoławczej
tj. 427 500,00 zł do dnia 15 lipca 2024 r. na prowadzone w Gospodarczym Banku
Spółdzielczym o/Nowa Ruda nr konta 09 9536 0001 2001 0010 7868 0004
z dopiskiem " II przetarg - działka Mała Kolonia”.
Uczestnik przetargu ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Nowej Rudzie
Przetarg na działkę

Oleśnica, Energetyczna

... dnia 19 lipca 2024r. o godz. 1100 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
*** wadium wynosi 85.500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset). Najpóźniej do dnia 15 lipca 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na strona...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

855 000 zł

112 zł/m2

7 615 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Energetyczna

Cena wywoławcza:

855 000 zł

112 zł/m2

7 615 m2

... dnia 19 lipca 2024r. o godz. 1100 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
*** wadium wynosi 85.500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset). Najpóźniej do dnia 15 lipca 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na strona...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Piechowice, Juliusza Słowackiego

... w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach przy ul. Kryształowej nr 49.

Przedmiotem przetargu będą następujące nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy Miejskiej Piechowice, położone w Piechowicach w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego (obręb 0008):*** działka nr 451/14 o powierzchni 0,1626 ha

*** cena wywoławcza – 100.000,00 zł
*** wadium: 10.000,00 zł*** działka nr 451/15 o powierzchni 0,1728 ha

*** c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

61,50 zł/m2

1 626 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Piechowice
Przetarg na działkę

Piechowice, Juliusza Słowackiego

Cena wywoławcza:

100 000 zł

61,50 zł/m2

1 626 m2

... w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach przy ul. Kryształowej nr 49.

Przedmiotem przetargu będą następujące nieruchomości gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy Miejskiej Piechowice, położone w Piechowicach w rejonie ulicy Juliusza Słowackiego (obręb 0008):*** działka nr 451/14 o powierzchni 0,1626 ha

*** cena wywoławcza – 100.000,00 zł
*** wadium: 10.000,00 zł*** działka nr 451/15 o powierzchni 0,1728 ha

*** c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Piechowice
Przetarg na działkę

wrocławski, Czernica, Dobrzykowice

... w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 500 000 zł

154 zł/m2

42 106 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na działkę

wrocławski, Czernica, Dobrzykowice

Cena wywoławcza:

6 500 000 zł

154 zł/m2

42 106 m2

... w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na działkę

wrocławski, Czernica, Dobrzykowice

... w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 000 000 zł

188 zł/m2

21 292 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na działkę

wrocławski, Czernica, Dobrzykowice

Cena wywoławcza:

4 000 000 zł

188 zł/m2

21 292 m2

... w dniu 19 lipca 2024 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- dowodu wpłaty wadium,

- dowodu tożsamości (w przypadku osób fizycznych),

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nieposiadających...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Czernica
Przetarg na działkę

Pieńsk, Batorego

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny:Przedmiot przetargu

Położenie nieruchomości

Nr KW

Forma

zbycia

Cena

wywoławcza netto

Wadium

w złotych

dz. nr 368 o pow. 1.753m²

Pieńsk obr. III,
ul. Stefana Batorego

***

przetarg

149.200,00 zł

14.920,00 zł

dz. nr 24/2 o pow. 3.815 m²

Pieńsk obr. III,
ul. O. M. Tomaszka

***

przetarg

332.600,00 zł

33.260,00 zł

lokal mieszkalny nr 1 w Pi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

149 200 zł

85,11 zł/m2

1 753 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
Przetarg na działkę

Pieńsk, Batorego

Cena wywoławcza:

149 200 zł

85,11 zł/m2

1 753 m2

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny:Przedmiot przetargu

Położenie nieruchomości

Nr KW

Forma

zbycia

Cena

wywoławcza netto

Wadium

w złotych

dz. nr 368 o pow. 1.753m²

Pieńsk obr. III,
ul. Stefana Batorego

***

przetarg

149.200,00 zł

14.920,00 zł

dz. nr 24/2 o pow. 3.815 m²

Pieńsk obr. III,
ul. O. M. Tomaszka

***

przetarg

332.600,00 zł

33.260,00 zł

lokal mieszkalny nr 1 w Pi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku
Przetarg na działkę

Jelenia Góra, Jagniątków, Turystyczna

Wyciąg z ogłoszenia nr 57/2024 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra, położonej w Jeleniej Górze.

1.

Oznaczenie nieruchomości.

Działka numer 99/2 o powierzchni 0,1414 ha, obręb 0014, Jagniątków, AM 2, księga wieczysta nr ***, położona przy ul. Turystycznej.

2.

Cena wywoławcza nieruchomości netto

167.000,00 zł

do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

167 000 zł

146 zł/m2

1 144 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na działkę

Jelenia Góra, Jagniątków, Turystyczna

Cena wywoławcza:

167 000 zł

146 zł/m2

1 144 m2

Wyciąg z ogłoszenia nr 57/2024 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

stanowiącej własność Miasta Jelenia Góra, położonej w Jeleniej Górze.

1.

Oznaczenie nieruchomości.

Działka numer 99/2 o powierzchni 0,1414 ha, obręb 0014, Jagniątków, AM 2, księga wieczysta nr ***, położona przy ul. Turystycznej.

2.

Cena wywoławcza nieruchomości netto

167.000,00 zł

do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na działkę

kłodzki, Bystrzyca Kłodzka, Wilkanów

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka, obręb Wilkanów działka nr: 605/2 o pow. ewid. 0.5600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5600 ha, w tym w użytkach (ŁIV/Ł - 0,5400 ha; W/W - 0,0200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 45800. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

25 900 zł

4,63 zł/m2

5 600 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

kłodzki, Bystrzyca Kłodzka, Wilkanów

Cena wywoławcza:

25 900 zł

4,63 zł/m2

5 600 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka, obręb Wilkanów działka nr: 605/2 o pow. ewid. 0.5600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5600 ha, w tym w użytkach (ŁIV/Ł - 0,5400 ha; W/W - 0,0200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 45800. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Kłodzko, Wojbórz

Nieruchomość rolna zabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Wojbórz działka nr: 301/49 o pow. ewid. 1.5296. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.5296 ha, w tym w użytkach (RIVa/Br - 1,5296 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW2K/00012166/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

951 000 zł

62,17 zł/m2

15 296 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Kłodzko, Wojbórz

Cena wywoławcza:

951 000 zł

62,17 zł/m2

15 296 m2

Nieruchomość rolna zabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Wojbórz działka nr: 301/49 o pow. ewid. 1.5296. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.5296 ha, w tym w użytkach (RIVa/Br - 1,5296 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW2K/00012166/4. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

kłodzki, Międzylesie, Długopole Górne

Nieruchomość nierolna zabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Międzylesie, obręb Długopole Górne działka nr: 702/3 o pow. ewid. 0.5000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5000 ha, w tym w użytkach (LsIV/Ls - 0,5000 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1K/00082657/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

66 900 zł

13,38 zł/m2

5 000 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

kłodzki, Międzylesie, Długopole Górne

Cena wywoławcza:

66 900 zł

13,38 zł/m2

5 000 m2

Nieruchomość nierolna zabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Międzylesie, obręb Długopole Górne działka nr: 702/3 o pow. ewid. 0.5000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5000 ha, w tym w użytkach (LsIV/Ls - 0,5000 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1K/00082657/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Kłodzko, Mikowice

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Mikowice działka nr: 44/3 o pow. ewid. 0.9200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.9200 ha, w tym w użytkach (RIIIa/R - 0,3000 ha; PsIII/Ps - 0,6200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1K/00076251/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

249 500 zł

27,12 zł/m2

9 200 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Kłodzko, Mikowice

Cena wywoławcza:

249 500 zł

27,12 zł/m2

9 200 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Mikowice działka nr: 44/3 o pow. ewid. 0.9200. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.9200 ha, w tym w użytkach (RIIIa/R - 0,3000 ha; PsIII/Ps - 0,6200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1K/00076251/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

kłodzki, Bystrzyca Kłodzka, Nowy Waliszów

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka, obręb Nowy Waliszów działka nr: 1032/3 o pow. ewid. 0.5986. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5986 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 0,2086 ha; RIVa/R - 0,1000 ha; RIVb/R - 0,2900 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1K/00049205/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

28 600 zł

4,78 zł/m2

5 986 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

kłodzki, Bystrzyca Kłodzka, Nowy Waliszów

Cena wywoławcza:

28 600 zł

4,78 zł/m2

5 986 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Bystrzyca Kłodzka, obręb Nowy Waliszów działka nr: 1032/3 o pow. ewid. 0.5986. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.5986 ha, w tym w użytkach (RIIIb/R - 0,2086 ha; RIVa/R - 0,1000 ha; RIVb/R - 0,2900 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1K/00049205/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bolesławiecki, Osiecznica, Tomisław

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat bolesławiecki, gmina Osiecznica, obręb Tomisław działka nr: 406 o pow. ewid. 0.7800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.7800 ha, w tym w użytkach (RV/R - 0,3800 ha; ŁIV/Ł - 0,3800 ha; W/W - 0,0200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW 15827. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

32 700 zł

4,19 zł/m2

7 800 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

bolesławiecki, Osiecznica, Tomisław

Cena wywoławcza:

32 700 zł

4,19 zł/m2

7 800 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat bolesławiecki, gmina Osiecznica, obręb Tomisław działka nr: 406 o pow. ewid. 0.7800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.7800 ha, w tym w użytkach (RV/R - 0,3800 ha; ŁIV/Ł - 0,3800 ha; W/W - 0,0200 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr KW 15827. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Kłodzko, Gorzuchów

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Gorzuchów działki nr: 124/29 o pow. ewid. 0.1216, nr: 124/31 o pow. ewid. 0.0771, nr: 124/28 o pow. ewid. 0.7261, nr: 124/30 o pow. ewid. 0.1052. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.0300 ha, w tym w użytkach (PsIII/Ps - 1,0300 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW2K/00019167/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

263 000 zł

25,53 zł/m2

10 300 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Kłodzko, Gorzuchów

Cena wywoławcza:

263 000 zł

25,53 zł/m2

10 300 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Gorzuchów działki nr: 124/29 o pow. ewid. 0.1216, nr: 124/31 o pow. ewid. 0.0771, nr: 124/28 o pow. ewid. 0.7261, nr: 124/30 o pow. ewid. 0.1052. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.0300 ha, w tym w użytkach (PsIII/Ps - 1,0300 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW2K/00019167/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Kłodzko, Gołogłowy

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Gołogłowy działka nr: 86/2 o pow. ewid. 0.2900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2900 ha, w tym w użytkach (RII/R - 0,1100 ha; RIIIa/R - 0,1800 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1K/00082949/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

65 800 zł

22,69 zł/m2

2 900 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Kłodzko, Gołogłowy

Cena wywoławcza:

65 800 zł

22,69 zł/m2

2 900 m2

Nieruchomość nierolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat kłodzki, gmina Kłodzko, obręb Gołogłowy działka nr: 86/2 o pow. ewid. 0.2900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.2900 ha, w tym w użytkach (RII/R - 0,1100 ha; RIIIa/R - 0,1800 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1K/00082949/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
KOWR
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości