Przetarg na obiekt / lokal: Zabrze


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

530 700 zł

2 811 zł/m2
189 m2
Organizator przetargu:
Syndyk
Termin: 2023-10-04

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 356/21/4), ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności do nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal użytkowy, położony przy ul. Borowej, 41-808 Zabrze objętej KW nr ******************* wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 167/1000, którą stanowi grunt – działki o nr 755/1, 538/1, oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, za cenę wywoławczą nie niższą niż 530.700,00 zł netto.

Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice)

w terminie do...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 37 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Przetarg to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.