Licytacje komornicze: komercyjne Zabrze

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Legnicka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Legnicka, 41-811 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, położona w Zabrzu, przy ul. Legnickej 15B, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr ewidencyjnych 2054/86 i 2058/86, obręb 0005 Ma...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 041 000 zł

1 183 zł/m2

880 m2

Termin: 2024-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Legnicka

Cena wywoławcza:

1 041 000 zł

1 183 zł/m2

880 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Legnicka, 41-811 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, położona w Zabrzu, przy ul. Legnickej 15B, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr ewidencyjnych 2054/86 i 2058/86, obręb 0005 Ma...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Legnicka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Legnicka, 41-811 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr ewidencyjnych 2054/86 i 2058/86, obręb 0005 Makoszowy, powiat M.Zabrze, o łącznej powierzchni 0,2534 ha, zabudowana budynkiem produkcyjnym-halą montażową oraz budynkiem biurowo-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowe...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 041 000 zł

1 183 zł/m2

880 m2

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Legnicka

Cena wywoławcza:

1 041 000 zł

1 183 zł/m2

880 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Legnicka, 41-811 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek o nr ewidencyjnych 2054/86 i 2058/86, obręb 0005 Makoszowy, powiat M.Zabrze, o łącznej powierzchni 0,2534 ha, zabudowana budynkiem produkcyjnym-halą montażową oraz budynkiem biurowo-socjalnym o łącznej powierzchni użytkowe...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Jagiellońska

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy ul. Jagiellońska , 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze kamienicy w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 1, opisany w księdze wieczystej o numerze ***. Lokal o zmienionej funkcji...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

223 500 zł

2 739 zł/m2

82 m2

Termin: 2023-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Jagiellońska

Cena wywoławcza:

223 500 zł

2 739 zł/m2

82 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy ul. Jagiellońska , 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze kamienicy w Zabrzu przy ul. Jagiellońskiej 1, opisany w księdze wieczystej o numerze ***. Lokal o zmienionej funkcji...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Paderewskiego

...: https://e-licytacje.komornik.pl/ Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy w dniu 07 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00.

Nieruchomości można nabyć w toku postępowania egzekucyjnego. Oszacowana wartość nieruchomości to1.699.400.00 zł, natomiast cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi1.274.500.00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 169.940,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachun...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 274 500 zł

639 zł/m2

1 994 m2 10 pokoi

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Paderewskiego

Cena wywoławcza:

1 274 500 zł

639 zł/m2

1 994 m2 10 pokoi

...: https://e-licytacje.komornik.pl/ Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy w dniu 07 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00.

Nieruchomości można nabyć w toku postępowania egzekucyjnego. Oszacowana wartość nieruchomości to1.699.400.00 zł, natomiast cena wywołania jest równa ¾ sumy oszacowania i wynosi1.274.500.00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 169.940,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachun...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Pawliczka

... pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** przy Pawliczka, 41-800 Zabrze , dla której Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***,***, ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość budynkowa objęta księgą wieczystą ***, związana z prawem użytkowania wieczystego do dnia 04 grudnia 2089 roku działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 4898/34, karta mapy2, obręb 11 Zaborze o p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

409 575 zł

299 zł/m2

1 372 m2

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Pawliczka

Cena wywoławcza:

409 575 zł

299 zł/m2

1 372 m2

... pierwsza licytacja

użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** przy Pawliczka, 41-800 Zabrze , dla której Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***,***, ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość budynkowa objęta księgą wieczystą ***, związana z prawem użytkowania wieczystego do dnia 04 grudnia 2089 roku działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 4898/34, karta mapy2, obręb 11 Zaborze o p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Ofiar Katynia

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Ofiar Katynia, 41-800 Zabrze , dla której Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA położona w Zabrzu przy ul. Ofiar Katynia, która posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zabrzu o numerze: KW *** , działka nr 462/30 i działka nr 711/30. Powierzchnia użytkowa nieruc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

5 822 000 zł

Termin: 2022-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Ofiar Katynia

Cena wywoławcza:

5 822 000 zł
... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Ofiar Katynia, 41-800 Zabrze , dla której Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA położona w Zabrzu przy ul. Ofiar Katynia, która posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zabrzu o numerze: KW *** , działka nr 462/30 i działka nr 711/30. Powierzchnia użytkowa nieruc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

...***

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako***

miejsce położenia*** 41-800 Zabrze, ul. Wolności

księga wieczysta*** nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrze

opis nieruchomości*** lokal stanowiący odrębna nieruchomość

położonej w Zabrze, przy ul. Wolności 353 stanowiącej własność dłużnika***

*** - obecnie ***
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Zabrzu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę*** 156.100,00 zł.
Ce...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

104 066,67 zł

1 641 zł/m2

63 m2

Termin: 2022-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

Cena wywoławcza:

104 066,67 zł

1 641 zł/m2

63 m2

...***

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako***

miejsce położenia*** 41-800 Zabrze, ul. Wolności

księga wieczysta*** nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrze

opis nieruchomości*** lokal stanowiący odrębna nieruchomość

położonej w Zabrze, przy ul. Wolności 353 stanowiącej własność dłużnika***

*** - obecnie ***
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Zabrzu.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę*** 156.100,00 zł.
Ce...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Ofiar Katynia

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** J. położonej przy Ofiar Katynia, 41-808 Zabrze , dla której Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA położona w Zabrzu przy ul. Ofiar Katynia, która posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zabrzu o numerze: KW *** , działka nr 462/30 i działka nr 711/30. Powierzchnia użytkowa ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

6 549 750 zł

Termin: 2022-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Ofiar Katynia

Cena wywoławcza:

6 549 750 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** J. położonej przy Ofiar Katynia, 41-808 Zabrze , dla której Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA położona w Zabrzu przy ul. Ofiar Katynia, która posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zabrzu o numerze: KW *** , działka nr 462/30 i działka nr 711/30. Powierzchnia użytkowa ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

miejsce położenia: 41-800 Zabrze ul. Wolności

księga wieczysta: nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość

położonej w Zabrzu, przy ul. Wolności 353 stanowiącej własność dłużnika***


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr ***w Sądzie Rejonowym w Zabrze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

117 075 zł

1 846 zł/m2

63 m2

Termin: 2022-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

Cena wywoławcza:

117 075 zł

1 846 zł/m2

63 m2

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

miejsce położenia: 41-800 Zabrze ul. Wolności

księga wieczysta: nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość

położonej w Zabrzu, przy ul. Wolności 353 stanowiącej własność dłużnika***


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr ***w Sądzie Rejonowym w Zabrze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Roosevelta

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu użytkowego położonego przy ul. Roosevelta 46, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa – opisanej prawem własności do lokalu użytkowego o księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zabrzu, oznaczona jako...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

486 666,67 zł

618 zł/m2

787 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Roosevelta

Cena wywoławcza:

486 666,67 zł

618 zł/m2

787 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu użytkowego położonego przy ul. Roosevelta 46, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa – opisanej prawem własności do lokalu użytkowego o księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zabrzu, oznaczona jako...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Ziemska

...:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

miejsce położenia: 41-800 Zabrze, ul. Ziemska

księga wieczysta: nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

opis nieruchomości: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym

prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli stanowiących odrębną własność

nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Ziemskiej stanowiącej własność dłużnika ***


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

254 625 zł

Termin: 2022-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Ziemska

Cena wywoławcza:

254 625 zł
...:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

miejsce położenia: 41-800 Zabrze, ul. Ziemska

księga wieczysta: nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

opis nieruchomości: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym

prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli stanowiących odrębną własność

nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Ziemskiej stanowiącej własność dłużnika ***


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** export import Elzbieta i Marian Biesiada Spółka Jawna położonej przy Wolności 41, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego autoryzowanego salonu samochodowego (wraz ze stacją obsługi; aktualnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 471 480 zł

1 319 zł/m2

1 873 m2

Termin: 2022-05-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

Cena wywoławcza:

2 471 480 zł

1 319 zł/m2

1 873 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** export import Elzbieta i Marian Biesiada Spółka Jawna położonej przy Wolności 41, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego autoryzowanego salonu samochodowego (wraz ze stacją obsługi; aktualnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-05-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Wolności, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego autoryzowanego salonu samochodowego (wraz ze stacją obsługi; aktualnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność) położona w miejscowości Zabrze, w obręb...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 780 415 zł

1 484 zł/m2

1 873 m2

Termin: 2022-03-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

Cena wywoławcza:

2 780 415 zł

1 484 zł/m2

1 873 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Wolności, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego autoryzowanego salonu samochodowego (wraz ze stacją obsługi; aktualnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność) położona w miejscowości Zabrze, w obręb...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-03-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Roosevelta

... pierwsza licytacja lokalu użytkowego będącego wspólną własnością dłużników*** położonego przy ul. Roosevelta, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy oznaczony nr 1 na parterze (przyziemiu), o powierzchni użytkowej 787,30 m2 i udziale ułamkowym 305/1000 w częściach budynku i urządzeń oraz gruntu, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym w prawie własności g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

547 500 zł

695 zł/m2

787 m2

Termin: 2022-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Roosevelta

Cena wywoławcza:

547 500 zł

695 zł/m2

787 m2

... pierwsza licytacja lokalu użytkowego będącego wspólną własnością dłużników*** położonego przy ul. Roosevelta, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal użytkowy oznaczony nr 1 na parterze (przyziemiu), o powierzchni użytkowej 787,30 m2 i udziale ułamkowym 305/1000 w częściach budynku i urządzeń oraz gruntu, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w tym w prawie własności g...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, PAWLICZKA

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy ul. Pawliczka, 41-800 Zabrze, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu (adres: ul. ul.3-go Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 64 518,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 388,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

48 388,50 zł

417 zł/m2

116 m2

Termin: 2021-12-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, PAWLICZKA

Cena wywoławcza:

48 388,50 zł

417 zł/m2

116 m2

... pierwsza licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** przy ul. Pawliczka, 41-800 Zabrze, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu (adres: ul. ul.3-go Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 64 518,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 388,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-12-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości