Przetarg na dom: Katowice, Giszowiec, Pszczyńska

ARCHIWALNE

PREZYDENT MIASTA KATOWICE Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 818/55 oraz niezabudowanej działki nr 817/55,z karty mapy2, obręb Mysłowice Las,ołącznejpowierzchni9979 m2,położonychw Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 20,zapisanychwksiędze wieczystej nr KA1K/00040247/7,stanowiącychwłasność Miasta Katowice. Działka nr 817/55 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 234,80 m2, budynkiem garażu o pow. użytkowej 65,71 m2oraz budowlą ochronną - schronem o pow. użytkowej 363,70 m2. Wraz ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości ustanawia się odpłatną służebność przechodu i przejazdu na częściach działek nr 696/55, 825/55, 826/55 i 699/2. Przedmiotowe nieruchomości objęta są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego(uchwała Nr IX/183/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27.06.2019 r.) z przeznaczeniem pod tereny usług z zielenią urządzoną (symbol planu 3UZP). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 000 000 zł Wysokość wadium wynosi: 200 000 zł Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Sprzedaż zabudowanej działki nr 818/55, której cena stanowi 99,32% ceny wywoławczej, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt10w związku z art. 29a ust. 8ustawy o tym podatku, natomiast do ceny sprzedaży niezabudowanej działki nr 817/55, której cena stanowi 0,68% ceny wywoławczej, doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień zbycia. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczone zostanie jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności prawa przechodu i przejazdu w wysokości 40.000 zł. Do wynagrodzenia z ustanowienie służebności doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia i ustanowienia służebności. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium: - w siedzibie Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (numer tel. 32/ 259-33-17, 259-31-69) do dnia 10.05.2022 r. do godz. 13:00 lub - drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 9.05.2022 r. do godz. 13:00. Złożenie dokumentów elektronicznie zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną – w przypadku nie otrzymania potwierdzenia w terminie wyznaczonym do składania, wymagany będzie kontakt telefoniczny pod numerem 32/ 259-33-17, 259-31-69. Osoby składające dokumenty drogą elektroniczną zobowiązane są do przedłożenia bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu w wyznaczonym dniu oryginału oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do warunków przetargu, co będzie podstawą dopuszczenia do licytacji. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 9.05.2022 r. Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2022 r. o godz. 9:00 w sali nr 209 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe w dniach od 1.03.2022 r. do 9.05.2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 w Katowicach, ul. Bednorza 60, tel. 32 201-86-68. Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, pokój 616a, telefon 32/ 259-33-17, 259-31-69. Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice _katowice.eu/nieruchomosci._

Cena wywoławcza:

2 000 000 zł

3 011 zł/m2

664 m2 3 pokoje

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Katowice
Pozostałe przetargi tego organizatora

Przetarg na dom: Katowice, Giszowiec, Pszczyńska

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

2 000 000 zł

3 011 zł/m2

664 m2 3 pokoje

PREZYDENT MIASTA KATOWICE Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 818/55 oraz niezabudowanej działki nr 817/55,z karty mapy2, obręb Mysłowice Las,ołącznejpowierzchni9979 m2,położonychw Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 20,zapisanychwksiędze wieczystej nr KA1K/00040247/7,stanowiącychwłasność Miasta Katowice. Działka nr 817/55 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 234,80 m2, budynkiem garażu o pow. użytkowej 65,71 m2oraz budowlą ochronną - schronem o pow. użytkowej 363,70 m2. Wraz ze sprzedażą przedmiotowej nieruchomości ustanawia się odpłatną służebność przechodu i przejazdu na częściach działek nr 696/55, 825/55, 826/55 i 699/2. Przedmiotowe nieruchomości objęta są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego(uchwała Nr IX/183/19 Rady Miasta Katowice z dnia 27.06.2019 r.) z przeznaczeniem pod tereny usług z zielenią urządzoną (symbol planu 3UZP). Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 000 000 zł Wysokość wadium wynosi: 200 000 zł Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu. Sprzedaż zabudowanej działki nr 818/55, której cena stanowi 99,32% ceny wywoławczej, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt10w związku z art. 29a ust. 8ustawy o tym podatku, natomiast do ceny sprzedaży niezabudowanej działki nr 817/55, której cena stanowi 0,68% ceny wywoławczej, doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej na dzień zbycia. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczone zostanie jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności prawa przechodu i przejazdu w wysokości 40.000 zł. Do wynagrodzenia z ustanowienie służebności doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień zbycia i ustanowienia służebności. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium: - w siedzibie Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (numer tel. 32/ 259-33-17, 259-31-69) do dnia 10.05.2022 r. do godz. 13:00 lub - drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 9.05.2022 r. do godz. 13:00. Złożenie dokumentów elektronicznie zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną – w przypadku nie otrzymania potwierdzenia w terminie wyznaczonym do składania, wymagany będzie kontakt telefoniczny pod numerem 32/ 259-33-17, 259-31-69. Osoby składające dokumenty drogą elektroniczną zobowiązane są do przedłożenia bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu w wyznaczonym dniu oryginału oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do warunków przetargu, co będzie podstawą dopuszczenia do licytacji. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 9.05.2022 r. Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2022 r. o godz. 9:00 w sali nr 209 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Oglądanie nieruchomości będzie możliwe w dniach od 1.03.2022 r. do 9.05.2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komunalnym Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 w Katowicach, ul. Bednorza 60, tel. 32 201-86-68. Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, pokój 616a, telefon 32/ 259-33-17, 259-31-69. Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice _katowice.eu/nieruchomosci._

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Katowice
Pozostałe przetargi tego organizatora
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Przetarg to doskonała okazja do nabycia domu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.