Przetargi Urzędów Gmin: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

częstochowski, Mykanów

... w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz.: 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy (sala widowiskowa GOKiS).

Wysokość wadium – 4 000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wierzchowisko, działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny 6MN – przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne terenu: zabudowa usługowa nieuciążliwa.

_Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na tablicy ogłoszeń Urzęd...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

39 133 zł

135 zł/m2

289 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Mykanów
Przetarg na działkę

częstochowski, Mykanów

Cena wywoławcza:

39 133 zł

135 zł/m2

289 m2

... w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz.: 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy (sala widowiskowa GOKiS).

Wysokość wadium – 4 000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Wierzchowisko, działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny 6MN – przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przeznaczenie dopuszczalne terenu: zabudowa usługowa nieuciążliwa.

_Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na tablicy ogłoszeń Urzęd...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Mykanów
Przetarg na mieszkanie

częstochowski, Konopiska, Skośna

... w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.800,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 11 czerwca 2024 r. Zwrot wadium dla osób które nie nabyły lokalu nastąpi do dnia 20 czerwca 2024 r. bez odsetek. W przypadku nabycia nieruchomości wadium zostanie zaliczone na pocze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

38 000 zł

481 zł/m2

79 m2 3 pokoje

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na mieszkanie

częstochowski, Konopiska, Skośna

Cena wywoławcza:

38 000 zł

481 zł/m2

79 m2 3 pokoje

... w dniu 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.800,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 11 czerwca 2024 r. Zwrot wadium dla osób które nie nabyły lokalu nastąpi do dnia 20 czerwca 2024 r. bez odsetek. W przypadku nabycia nieruchomości wadium zostanie zaliczone na pocze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na działkę

będziński, Bobrowniki, Czapli/Drozdów

WÓJT GMINY BOBROWNIKI
ogłasza w dniu 14.05.2024 r. czwarte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bobrowniki
Działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 2983, 2984, 2985, 2986, położone są
w sołectwie Bobrowniki, objęte są księgą wieczystą nr KA1B/00029110/6 prowadzoną w Sądzie
Rejonowym w Będzinie.
Pierwsze ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 2983, 2984,
2985, 2986 odbyły się w dniu 6.09.2...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

178 000 zł

164 zł/m2

1 087 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Bobrowniki, pow. będziński, woj. śląskie
Przetarg na działkę

będziński, Bobrowniki, Czapli/Drozdów

Cena wywoławcza:

178 000 zł

164 zł/m2

1 087 m2

WÓJT GMINY BOBROWNIKI
ogłasza w dniu 14.05.2024 r. czwarte ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych stanowiących własność Gminy Bobrowniki
Działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami 2983, 2984, 2985, 2986, położone są
w sołectwie Bobrowniki, objęte są księgą wieczystą nr KA1B/00029110/6 prowadzoną w Sądzie
Rejonowym w Będzinie.
Pierwsze ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 2983, 2984,
2985, 2986 odbyły się w dniu 6.09.2...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Bobrowniki, pow. będziński, woj. śląskie
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Kościuszki

... 12 czerwca 2024 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 26 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 czerwca 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 000 zł

3 342 zł/m2

78 m2 3 pokoje

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Kościuszki

Cena wywoławcza:

260 000 zł

3 342 zł/m2

78 m2 3 pokoje

... 12 czerwca 2024 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 26 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 czerwca 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Opawska

... 12 czerwca 2024 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 15 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 czerwca 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

150 000 zł

4 124 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Opawska

Cena wywoławcza:

150 000 zł

4 124 zł/m2

36 m2 2 pokoje

... 12 czerwca 2024 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 15 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 czerwca 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Rudzka

... 12 czerwca 2024 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 9 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 czerwca 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejest...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

95 000 zł

3 779 zł/m2

25 m2 1 pokój

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Rudzka

Cena wywoławcza:

95 000 zł

3 779 zł/m2

25 m2 1 pokój

... 12 czerwca 2024 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 9 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 czerwca 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejest...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz, Bartka Lasoty

... w dniu 11 czerwca 2024 r. o godzinie 11.00,
w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz
przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

7.Wadium

71 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
4 czerwca 2024 r.

8.

Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

J30MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Na działce wrysowano strefę ingerencji konserwatorskiej „B”.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia
o przetargu

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

710 000 zł

117 zł/m2

6 071 m2

Termin: 2024-06-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz, Bartka Lasoty

Cena wywoławcza:

710 000 zł

117 zł/m2

6 071 m2

... w dniu 11 czerwca 2024 r. o godzinie 11.00,
w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz
przy ul. Króla Stefana Batorego 6.

7.Wadium

71 000 zł, winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
4 czerwca 2024 r.

8.

Przeznaczenie
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

J30MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Na działce wrysowano strefę ingerencji konserwatorskiej „B”.

9.

Miejsce wywieszenia ogłoszenia
o przetargu

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz, Bartka Lasoty

... 11 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125.

Wadium w kwocie 71 000,00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 4 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 741 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibó...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

710 000 zł

117 zł/m2

6 071 m2

Termin: 2024-06-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz, Bartka Lasoty

Cena wywoławcza:

710 000 zł

117 zł/m2

6 071 m2

... 11 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125.

Wadium w kwocie 71 000,00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 4 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 741 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibó...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Kłobuck, Rómmla

... w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 1000
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Cena wywoławcza wynosi 220.000,00 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)

Transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 28.05.2024 r. włącznie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

220 000 zł

4 820 zł/m2

46 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kłobuck
Przetarg na mieszkanie

Kłobuck, Rómmla

Cena wywoławcza:

220 000 zł

4 820 zł/m2

46 m2 2 pokoje

... w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 1000
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Cena wywoławcza wynosi 220.000,00 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych)

Transakcja sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 28.05.2024 r. włącznie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kłobuck
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Skłodowskiej-Curie

... 29 maja 2024 r. o godz. 10, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 13 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

130 000 zł

3 167 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Skłodowskiej-Curie

Cena wywoławcza:

130 000 zł

3 167 zł/m2

41 m2 2 pokoje

... 29 maja 2024 r. o godz. 10, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 13 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Karola

... 29 maja 2024r. o godz. 12, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 9 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestry/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

99 000 zł

3 262 zł/m2

30 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Karola

Cena wywoławcza:

99 000 zł

3 262 zł/m2

30 m2 1 pokój

... 29 maja 2024r. o godz. 12, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 9 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestry/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

częstochowski, KruszynaWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Kruszyna informuje, że w BIP Urzędu Gminy Kruszyna oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna w terminie od 22.04.2024 roku zostało zamieszczone na okres 30 dni ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej w obrębie Lgota Mała, przy ul. Wspólnej, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Częstocho...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 280 zł

36,95 zł/m2

2 200 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kruszyna
Przetarg na działkę

częstochowski, Kruszyna

Cena wywoławcza:

81 280 zł

36,95 zł/m2

2 200 m2WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Kruszyna informuje, że w BIP Urzędu Gminy Kruszyna oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna w terminie od 22.04.2024 roku zostało zamieszczone na okres 30 dni ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej w obrębie Lgota Mała, przy ul. Wspólnej, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Częstocho...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kruszyna
Przetarg na działkę

częstochowski, Kruszyna

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Kruszyna
informuje, że w BIP Urzędu Gminy Kruszyna oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna w terminie od
22.04.2024 roku zostało zamieszczone na okres 30 dni ogłoszenie o I przetargu
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
własność Gminy Kruszyna, położonych w obrębie Kruszyna, przy ul. Cegielnia, dla
których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Częstoc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 572 zł

27,56 zł/m2

1 218 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kruszyna
Przetarg na działkę

częstochowski, Kruszyna

Cena wywoławcza:

33 572 zł

27,56 zł/m2

1 218 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Kruszyna
informuje, że w BIP Urzędu Gminy Kruszyna oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Kruszyna, ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna w terminie od
22.04.2024 roku zostało zamieszczone na okres 30 dni ogłoszenie o I przetargu
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
własność Gminy Kruszyna, położonych w obrębie Kruszyna, przy ul. Cegielnia, dla
których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Częstoc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kruszyna
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ogrodowa

... 29 maja 2024 r. o godz. 11, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 11 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

110 000 zł

3 763 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ogrodowa

Cena wywoławcza:

110 000 zł

3 763 zł/m2

29 m2 1 pokój

... 29 maja 2024 r. o godz. 11, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 11 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na obiekt / lokal

Racibórz, Bankowa

... 29 maja 2024r. o godz. 13, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 18 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestry...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

189 000 zł

4 997 zł/m2

38 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na obiekt / lokal

Racibórz, Bankowa

Cena wywoławcza:

189 000 zł

4 997 zł/m2

38 m2

... 29 maja 2024r. o godz. 13, 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 18 900,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
22 maja 2024r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadto udostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejestry...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości