Licytacje komornicze: domy śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

raciborski, Krzyżanowice, Bolesław, Nowa

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr *** o powierzchni 0,0730 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląskim, powiecie raciborskim, gminie Krzyżanowice, obrębie ewidencyjnym Bolesław przy ulicy Nowej ***

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr *** o powierzchni 0,0730 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląski...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

135 908,25 zł

1 145 zł/m2

119 m2 5 pokoi

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

raciborski, Krzyżanowice, Bolesław, Nowa

Cena wywoławcza:

135 908,25 zł

1 145 zł/m2

119 m2 5 pokoi

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr *** o powierzchni 0,0730 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląskim, powiecie raciborskim, gminie Krzyżanowice, obrębie ewidencyjnym Bolesław przy ulicy Nowej ***

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka gruntu nr *** o powierzchni 0,0730 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląski...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Tychy, Długa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Długa, 43-100 Tychy, dla której Sądu Rejonowego w Tychach (adres: ul. , Tychy, 43-100 Tychy) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa składa się z działek nr 922/3 i 923/3 oraz zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 096 666,67 zł

5 431 zł/m2

202 m2 5 pokoi

Termin: 2024-05-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Tychy, Długa

Cena wywoławcza:

1 096 666,67 zł

5 431 zł/m2

202 m2 5 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Długa, 43-100 Tychy, dla której Sądu Rejonowego w Tychach (adres: ul. , Tychy, 43-100 Tychy) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa składa się z działek nr 922/3 i 923/3 oraz zabudowana jest wolnostojącym budynkiem mie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pszczyński, Pszczyna, Jankowice, ul. Wielo Droga

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 43-215 Jankowice, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ks. Bp. Bernarda Bogedaina 14, PSZCZYNA, 43-200 Pszczyna) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Jankowice, ul. W...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

389 357,21 zł

2 152 zł/m2

181 m2

Termin: 2024-05-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

pszczyński, Pszczyna, Jankowice, ul. Wielo Droga

Cena wywoławcza:

389 357,21 zł

2 152 zł/m2

181 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 43-215 Jankowice, dla której Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ks. Bp. Bernarda Bogedaina 14, PSZCZYNA, 43-200 Pszczyna) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w miejscowości Jankowice, ul. W...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Mikołów, Miła

...:
D R U G A
L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Mikołów, ul. Miła *** stanowiącej własność dłużnika *** i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie nr *** oraz ***.

Nieruchomość o nr *** obejmuje działkę o nr *** o pow. 1463 m2.
Nieruchomość o nr *** obejmuje działkę o nr *** o pow. 755 m2.
Działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym (działka nr ***, ***) oraz budynkiem biurowo - garażowym (dział...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

602 000 zł

Termin: 2024-05-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Mikołów, Miła

Cena wywoławcza:

602 000 zł
...:
D R U G A
L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

położonej w miejscowości Mikołów, ul. Miła *** stanowiącej własność dłużnika *** i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mikołowie nr *** oraz ***.

Nieruchomość o nr *** obejmuje działkę o nr *** o pow. 1463 m2.
Nieruchomość o nr *** obejmuje działkę o nr *** o pow. 755 m2.
Działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym (działka nr ***, ***) oraz budynkiem biurowo - garażowym (dział...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

bielski, Wilamowice, Pisarzowice, Lisia

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Lisia 4, 43-332 Pisarzowice, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Św. Trójcy 3, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Lisiej nr 4...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

400 666,67 zł

3 024 zł/m2

133 m2

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

bielski, Wilamowice, Pisarzowice, Lisia

Cena wywoławcza:

400 666,67 zł

3 024 zł/m2

133 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Lisia 4, 43-332 Pisarzowice, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Św. Trójcy 3, Bielsko-Biała, 43-300 Bielsko-Biała) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest przy ul. Lisiej nr 4...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sławków, Gajowych

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza, Majakowskiego 7, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 322626470 / fax. 322626470

Sygnatura: Km 1562/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1562/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

405 750 zł

2 506 zł/m2

162 m2 4 pokoje

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Sławków, Gajowych

Cena wywoławcza:

405 750 zł

2 506 zł/m2

162 m2 4 pokoje

### Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Kancelaria Komornicza, Majakowskiego 7, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 322626470 / fax. 322626470

Sygnatura: Km 1562/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1562/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

bielski, Jasienica, Rudzica, Bielowicka

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działki o numerach ***, ***, o łącznej powierzchni 5099 m2, położonej w miejscowości Rudzica, przy ulicy Bielowickiej nr ***. Działka nr *** jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, o pow. użytkowej 86,63 m2. Do budynku mieszkalnego od strony północnej dobudowany parterowy budynek gospodarczo-garażowy, z dwoma garażami. Ponadto na działce posadowiony wolnostojący bu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

233 333,33 zł

2 693 zł/m2

87 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

bielski, Jasienica, Rudzica, Bielowicka

Cena wywoławcza:

233 333,33 zł

2 693 zł/m2

87 m2 3 pokoje

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działki o numerach ***, ***, o łącznej powierzchni 5099 m2, położonej w miejscowości Rudzica, przy ulicy Bielowickiej nr ***. Działka nr *** jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, o pow. użytkowej 86,63 m2. Do budynku mieszkalnego od strony północnej dobudowany parterowy budynek gospodarczo-garażowy, z dwoma garażami. Ponadto na działce posadowiony wolnostojący bu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Mikołów, Gliwicka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Gliwicka ***, 43-190 Mikołów, dla której SĄD REJONOWY MIKOŁÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Mikołów, 43-190 MIKOŁÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem niniejszej wyceny objęta jest księgą wieczys...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

430 696,67 zł

1 425 zł/m2

302 m2

Termin: 2024-05-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Mikołów, Gliwicka

Cena wywoławcza:

430 696,67 zł

1 425 zł/m2

302 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Gliwicka ***, 43-190 Mikołów, dla której SĄD REJONOWY MIKOŁÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Mikołów, 43-190 MIKOŁÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem niniejszej wyceny objęta jest księgą wieczys...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Mikołów, Gliwicka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Gliwicka ***, 43-190 Mikołów, dla której SĄD REJONOWY MIKOŁÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Mikołów, 43-190 MIKOŁÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem niniejszej wyceny objęta jest księgą wieczys...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

331 577,33 zł

1 097 zł/m2

302 m2

Termin: 2024-05-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Mikołów, Gliwicka

Cena wywoławcza:

331 577,33 zł

1 097 zł/m2

302 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Gliwicka ***, 43-190 Mikołów, dla której SĄD REJONOWY MIKOŁÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , Mikołów, 43-190 MIKOŁÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa będąca przedmiotem niniejszej wyceny objęta jest księgą wieczys...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rydułtowy, w. Jacka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. św. Jacka ***, ***-*** Rydułtowy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL***W/000***/***.
Opis nieruchomości:
działka gruntu numer ***/***/ o powierzchni *** m2 (***,*** ha), posiadająca przeznaczenie gospodarcze jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

337 500 zł

2 406 zł/m2

140 m2 6 pokoi

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Rydułtowy, w. Jacka

Cena wywoławcza:

337 500 zł

2 406 zł/m2

140 m2 6 pokoi

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. św. Jacka ***, ***-*** Rydułtowy, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GL***W/000***/***.
Opis nieruchomości:
działka gruntu numer ***/***/ o powierzchni *** m2 (***,*** ha), posiadająca przeznaczenie gospodarcze jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kłobucki, Miedźno, Leśna

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Leśna ***, 42-120 Miedźno, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wieluńska 17/2, Kłobuck, 42-100 Kłobuck) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 130 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiąt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

98 175 zł

750 zł/m2Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

kłobucki, Miedźno, Leśna

Cena wywoławcza:

98 175 zł

750 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Leśna ***, 42-120 Miedźno, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wieluńska 17/2, Kłobuck, 42-100 Kłobuck) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 130 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 98 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiąt...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łazy, Ogrodowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowa, 42-450 Łazy, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ignacego Paderewskiego 12, Zawiercie, 42-400 Zawiercie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

280 500 zł

1 938 zł/m2

145 m2 5 pokoi

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Łazy, Ogrodowa

Cena wywoławcza:

280 500 zł

1 938 zł/m2

145 m2 5 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowa, 42-450 Łazy, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ignacego Paderewskiego 12, Zawiercie, 42-400 Zawiercie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość obciążona ograniczonym prawem rzeczow...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

myszkowski, Poraj, Kuźnica Stara, Nad Rozlewiskiem

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Nad Rozlewiskiem ***, Kuźnica Stara, 42-360 Poraj, dla której SĄD REJONOWY MYSZKÓW VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , MYSZKÓW, 42-300 MYSZKÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gru...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

222 000 zł

2 438 zł/m2

91 m2 7 pokoi

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

myszkowski, Poraj, Kuźnica Stara, Nad Rozlewiskiem

Cena wywoławcza:

222 000 zł

2 438 zł/m2

91 m2 7 pokoi

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Nad Rozlewiskiem ***, Kuźnica Stara, 42-360 Poraj, dla której SĄD REJONOWY MYSZKÓW VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , MYSZKÓW, 42-300 MYSZKÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gru...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Czerwionka-Leszczyny, Ks. Pojdy

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Ks. Pojdy, Książenice, 44-213 Czerwionka-Leszczyny
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowią dwie bezpośrednio ze sobą sąsiadujące działki gruntu numer *** o łącznej powierzchni 0,1008 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląskim, powiecie rybnickim, gminie Czerwionka - Leszczyny, obrębie ewidencyjnym Książenice przy ulicy Ks. Pojdy 138. Nieruchomość zabudo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

320 724,75 zł

2 508 zł/m2

128 m2

Termin: 2024-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Czerwionka-Leszczyny, Ks. Pojdy

Cena wywoławcza:

320 724,75 zł

2 508 zł/m2

128 m2

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Ks. Pojdy, Książenice, 44-213 Czerwionka-Leszczyny
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowią dwie bezpośrednio ze sobą sąsiadujące działki gruntu numer *** o łącznej powierzchni 0,1008 ha, objęta Księgą Wieczystą Nr *** położona jest w woj. śląskim, powiecie rybnickim, gminie Czerwionka - Leszczyny, obrębie ewidencyjnym Książenice przy ulicy Ks. Pojdy 138. Nieruchomość zabudo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

żywiecki, Łodygowice

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka nr *** zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanym w jej północnej części. Działka ogrodzona jest z dwóch stron: od strony południowej płotem siatkowym na słupkach stalowych z furtką oraz od strony zachodniej płotem o przęsłach metalowych osadzonych na słupkach stalowych i betonowym fun...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

527 250 zł

2 109 zł/m2

250 m2 5 pokoi

Termin: 2024-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

żywiecki, Łodygowice

Cena wywoławcza:

527 250 zł

2 109 zł/m2

250 m2 5 pokoi

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika, dla której SĄD REJONOWY ŻYWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka nr *** zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanym w jej północnej części. Działka ogrodzona jest z dwóch stron: od strony południowej płotem siatkowym na słupkach stalowych z furtką oraz od strony zachodniej płotem o przęsłach metalowych osadzonych na słupkach stalowych i betonowym fun...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          89
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości