Licytacja komornicza działki: płocki, Słupno, Sambórz


ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

402 933,33 zł

4,00 zł/m2
98 821 m2
Organizator licytacji:
KOMORNIK
Termin: 2021-07-21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Maciej Czyż na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-07-2021 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10 b, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika******************* położonej przy ,Sambórz, 09-472 Słupno, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 173/1 o...
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest dla użytkowników PRO przeszukiwarki
portali nieruchomości Adradar


Adradar monitoruje 52 portali nieruchomości oraz ponad 1000 stron z licytacjami komorniczymi i przetargami.
Wysyłamy powiadomienia o niepublikowanych wcześniej nowościach w ciągu 8 minut.


Licytacja to doskonała okazja do nabycia działki poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.