Licytacje komornicze: Sambórz

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

płocki, Słupno, Sambórz

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Sambórz, 09-472 Słupno, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 173/1 o powierzchni 9,8821, położona w miejscowości Sambórz, gmina Słupno, powiat płocki; nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej kategorii gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma nieregularn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

402 933,33 zł

4,00 zł/m2

98 821 m2

Termin: 2021-07-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

płocki, Słupno, Sambórz

Cena wywoławcza:

402 933,33 zł

4,00 zł/m2

98 821 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Sambórz, 09-472 Słupno, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 173/1 o powierzchni 9,8821, położona w miejscowości Sambórz, gmina Słupno, powiat płocki; nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej kategorii gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka ma nieregularn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2021-07-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK