Licytacja obiektu / lokalu: augustowski, Augustów, Pruska Mała

ARCHIWALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Młyńska 59, 16-500 Sejny,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy Pruska Mała, 16-300 Augustów, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-500 Augustów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z wydzielonej działki o nr 81/7 o powierzchni użytkowej 0,4088ha zabudowanej budynkiem inwentarskim konstrukcji murowanej o przeciętnym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 147,85 m2, budynkiem składowym konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 222,73 m2 o przeciętnym stanie technicznym, budynkiem garażowym konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 43,25 m2 o przeciętnym stanie technicznym, budynkiem inwentarskim konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 62,84 m2, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 65 785,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 338,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 578,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 96 1600 1462 1819 9605 5000 0011. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:10 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Konarskiego 23B, Sejny, 16-500  Sejny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Piotr Celiński

Cena wywoławcza:

49 339 zł

104 zł/m2

477 m2

Termin: 2022-05-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK

Przetarg na obiekt / lokal: augustowski, Augustów, Pruska Mała

ARCHIWALNE

Cena wywoławcza:

49 339 zł

104 zł/m2

477 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Augustowie Piotr Celiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-05-2022 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Młyńska 59, 16-500 Sejny,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ******************* przy Pruska Mała, 16-300 Augustów, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-500 Augustów)  prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Opis nieruchomości: Nieruchomość składa się z wydzielonej działki o nr 81/7 o powierzchni użytkowej 0,4088ha zabudowanej budynkiem inwentarskim konstrukcji murowanej o przeciętnym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 147,85 m2, budynkiem składowym konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 222,73 m2 o przeciętnym stanie technicznym, budynkiem garażowym konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 43,25 m2 o przeciętnym stanie technicznym, budynkiem inwentarskim konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 62,84 m2, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 65 785,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 338,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 578,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 96 1600 1462 1819 9605 5000 0011. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:10 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Konarskiego 23B, Sejny, 16-500  Sejny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy Piotr Celiński

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie


Licytacja to doskonała okazja do nabycia obiektu / lokalu poniżej wartości rynkowej. Pamiętaj jednak, że inwestycja w taką nieruchomość może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem.