Licytacje komornicze: Augustów

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Posielanie

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Posielanie, 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. , Posielanie, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działek o numerze *** i *** o łącznej powierzchni 1,1600 ha w tym działka nr *** wynosi 0,7400 ha natomiast działka nr *** wynosi 0,4200 ha obręb ewidencyjny *** Posielanie, gmina Augustów powia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

92 776,50 zł

8,00 zł/m2

11 600 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Posielanie

Cena wywoławcza:

92 776,50 zł

8,00 zł/m2

11 600 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Posielanie, 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. , Posielanie, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działek o numerze *** i *** o łącznej powierzchni 1,1600 ha w tym działka nr *** wynosi 0,7400 ha natomiast działka nr *** wynosi 0,4200 ha obręb ewidencyjny *** Posielanie, gmina Augustów powia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Kolnica

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Kolnica, 16-300 Augustów , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na obszarze dwóch obrębów ewidencyjnych 12-Huta, gmina Sztabin, działka o numerze 29 i powierzchni 5,54ha, obręb 13-Kolnica, gmina Augustów, działki 55 o powierzchni 1,87ha, dz.56 o powierzch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

752 493,75 zł

7,00 zł/m2

107 500 m2

Termin: 2023-03-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Kolnica

Cena wywoławcza:

752 493,75 zł

7,00 zł/m2

107 500 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Kolnica, 16-300 Augustów , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona na obszarze dwóch obrębów ewidencyjnych 12-Huta, gmina Sztabin, działka o numerze 29 i powierzchni 5,54ha, obręb 13-Kolnica, gmina Augustów, działki 55 o powierzchni 1,87ha, dz.56 o powierzch...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Rutki Stare

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,RUTKI STARE, 16-300 AUGUSTÓW , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona pod adresem: 16-300 Augustów, Rutki Stare, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 1,5000ha, składającej si...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

54 710,25 zł

3,65 zł/m2

15 000 m2

Termin: 2023-03-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Rutki Stare

Cena wywoławcza:

54 710,25 zł

3,65 zł/m2

15 000 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,RUTKI STARE, 16-300 AUGUSTÓW , dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona pod adresem: 16-300 Augustów, Rutki Stare, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 1,5000ha, składającej si...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Promiski

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Promiski, 16-320 Bargłów Kościelny , dla której (adres: ul. , Promiski, 16-320 Bargłów Kościelny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca nieruchomość gruntową rolną położoną w obrębie ewidencyjnym 25-Promiski, składającą się z działek o nr 103 o powierzchni 0,29ha, działki 104 o powierzchni 0,17ha. Nieruchomość położona na terenie gminy Augustów, powiatu augustowskiego, woj...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

12 067,50 zł

2,62 zł/m2

4 600 m2

Termin: 2023-03-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Promiski

Cena wywoławcza:

12 067,50 zł

2,62 zł/m2

4 600 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Promiski, 16-320 Bargłów Kościelny , dla której (adres: ul. , Promiski, 16-320 Bargłów Kościelny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca nieruchomość gruntową rolną położoną w obrębie ewidencyjnym 25-Promiski, składającą się z działek o nr 103 o powierzchni 0,29ha, działki 104 o powierzchni 0,17ha. Nieruchomość położona na terenie gminy Augustów, powiatu augustowskiego, woj...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-03-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

augustowski, Augustów, Pruska Mała

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Pruska Mała, 16-300 Augustów, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-500 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z wydzielonej działki o nr 81/7 o powierzchni użytkowej 0,4088ha zabudowanej budynkiem inwentarskim konstrukcji murowanej o przeciętnym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 147,85 m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

49 338,75 zł

104 zł/m2

477 m2

Termin: 2022-05-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

augustowski, Augustów, Pruska Mała

Cena wywoławcza:

49 338,75 zł

104 zł/m2

477 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Pruska Mała, 16-300 Augustów, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-500 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z wydzielonej działki o nr 81/7 o powierzchni użytkowej 0,4088ha zabudowanej budynkiem inwentarskim konstrukcji murowanej o przeciętnym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 147,85 m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-05-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości