Przetargi i licytacje nieruchomości: augustowski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

augustowski, Nowinka, Szczebra

Syndyk masy upadłości *** sygn. akt BI1B/GUp-s/142/2024 – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki:
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 128/3 i powierzchni 6382 m2, z obrębu ewidencyjnego 0022-Szczebra, powiat augustowski, gmina Nowinka. Nieruchomość znajduje się w trakcie procesu inwestycyjnego w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojąc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

324 570 zł

50,86 zł/m2

6 382 m2

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

augustowski, Nowinka, Szczebra

Cena wywoławcza:

324 570 zł

50,86 zł/m2

6 382 m2

Syndyk masy upadłości *** sygn. akt BI1B/GUp-s/142/2024 – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki:
nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 128/3 i powierzchni 6382 m2, z obrębu ewidencyjnego 0022-Szczebra, powiat augustowski, gmina Nowinka. Nieruchomość znajduje się w trakcie procesu inwestycyjnego w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolno stojąc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Augustów, Polna

... dnia 04 lipca 2024 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 20 czerwca 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub za...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł

Termin: 2024-07-04

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

Cena wywoławcza:

1 600 000 zł
... dnia 04 lipca 2024 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 20 czerwca 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub za...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-04

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na obiekt / lokal

Augustów, Wojska Polskiego

... dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 13 czerwca 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 250 000 zł

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na obiekt / lokal

Augustów, Wojska Polskiego

Cena wywoławcza:

2 250 000 zł
... dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad – pokój 411, 3 piętro. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 13 czerwca 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Licytacja komornicza domu

Augustów, Chwalczewskiego

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są ***, *** położonej przy Chwalczewskiego ***, 16-300 Augustów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 148,00 m2 (wg projektu). Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły kratówki. Rok...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

611 250 zł

4 130 zł/m2

148 m2 6 pokoi

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Augustów, Chwalczewskiego

Cena wywoławcza:

611 250 zł

4 130 zł/m2

148 m2 6 pokoi

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są ***, *** położonej przy Chwalczewskiego ***, 16-300 Augustów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalny w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 148,00 m2 (wg projektu). Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły kratówki. Rok...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Lipsk, Skieblewo

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. ,Skieblewo, 16-315 Lipsk, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 15,1283 ha. Nieruchomość składająca się z działek o numerach geodezyjnych: Obręb 0021 Skieblewo: - działki o nr 377 - nieruchomość gruntowa rolna zabudowana budynkiem mieszkaln...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

306 500 zł

830 zł/m2

370 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Lipsk, Skieblewo

Cena wywoławcza:

306 500 zł

830 zł/m2

370 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. ,Skieblewo, 16-315 Lipsk, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 15,1283 ha. Nieruchomość składająca się z działek o numerach geodezyjnych: Obręb 0021 Skieblewo: - działki o nr 377 - nieruchomość gruntowa rolna zabudowana budynkiem mieszkaln...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Płaska, Rygol

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Rygol, 16-326 Płaska, dla której (adres: ul. , Rygol, 16-326 Płaska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej o numerze *** o powierzchni 0,12 ha, obręb 11-Rygol, gmina Płaska, powiat augustowski, woj. podlaskie. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej, do której przypisano a...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

138 633,75 zł

116 zł/m2

1 200 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Płaska, Rygol

Cena wywoławcza:

138 633,75 zł

116 zł/m2

1 200 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Rygol, 16-326 Płaska, dla której (adres: ul. , Rygol, 16-326 Płaska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej o numerze *** o powierzchni 0,12 ha, obręb 11-Rygol, gmina Płaska, powiat augustowski, woj. podlaskie. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem rekreacji indywidualnej w zabudowie wolnostojącej, do której przypisano a...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin, Jastrzębna Druga

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin, dla której (adres: ul. , Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa leśna z drzewostanem składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym *** o powierzchni 0,4300 ha, obręb 18 – Jastrzębna Druga. Nieruchomość położona na terenie gminy Sztabin, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

13 920 zł

3,24 zł/m2

4 300 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Sztabin, Jastrzębna Druga

Cena wywoławcza:

13 920 zł

3,24 zł/m2

4 300 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin, dla której (adres: ul. , Jastrzębna Druga, 16-310 Sztabin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa leśna z drzewostanem składającą się z działki gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym *** o powierzchni 0,4300 ha, obręb 18 – Jastrzębna Druga. Nieruchomość położona na terenie gminy Sztabin, powiatu augustowskiego, woj. podlaskiego...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Posielanie

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Posielanie, 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. , Posielanie, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działek o numerze *** i *** o łącznej powierzchni 1,1600 ha w tym działka nr *** wynosi 0,7400 ha natomiast działka nr *** wynosi 0,4200 ha obręb ewidencyjny *** Posielanie, gmina Augustów powia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

92 776,50 zł

8,00 zł/m2

11 600 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Augustów, Posielanie

Cena wywoławcza:

92 776,50 zł

8,00 zł/m2

11 600 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Posielanie, 16-300 Augustów, dla której (adres: ul. , Posielanie, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa rolna składająca się z działek o numerze *** i *** o łącznej powierzchni 1,1600 ha w tym działka nr *** wynosi 0,7400 ha natomiast działka nr *** wynosi 0,4200 ha obręb ewidencyjny *** Posielanie, gmina Augustów powia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

augustowski, Lipsk, Krasne, Łąki wsi

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat augustowski, gmina Lipsk, obręb Łąki wsi Krasne działki nr: 204/2 o pow. ewid. 0.0371, nr: 203/2 o pow. ewid. 0.1340, nr: 204/1 o pow. ewid. 0.9157, nr: 202/1 o pow. ewid. 0.2357. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.3225 ha, w tym w użytkach (ŁIV/Ł - 0,8820 ha; ŁIV/W - 0,0628 ha; LsVI/Ls - 0,3777 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SU1A/00030135/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

36 470 zł

2,76 zł/m2

13 225 m2

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

augustowski, Lipsk, Krasne, Łąki wsi

Cena wywoławcza:

36 470 zł

2,76 zł/m2

13 225 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo PODLASKIE, powiat augustowski, gmina Lipsk, obręb Łąki wsi Krasne działki nr: 204/2 o pow. ewid. 0.0371, nr: 203/2 o pow. ewid. 0.1340, nr: 204/1 o pow. ewid. 0.9157, nr: 202/1 o pow. ewid. 0.2357. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1.3225 ha, w tym w użytkach (ŁIV/Ł - 0,8820 ha; ŁIV/W - 0,0628 ha; LsVI/Ls - 0,3777 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SU1A/00030135/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na dom

Augustów, Polna

Wyciąg z ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,

położonej w Augustowie, obręb 2,

przy ul. Polnej 4,

oznaczonej Nr geodez. 3254 o pow. 0,0495 ha,

objętej księgą wieczystą Nr ***.Cena wywoławcza 392 850,00 zł.

Wadium 60 000,00 zł.Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz ogrodzenie. Budynek mieszkalny częściowo posad...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

392 850 zł

Termin: 2024-03-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

Cena wywoławcza:

392 850 zł
Wyciąg z ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości,

położonej w Augustowie, obręb 2,

przy ul. Polnej 4,

oznaczonej Nr geodez. 3254 o pow. 0,0495 ha,

objętej księgą wieczystą Nr ***.Cena wywoławcza 392 850,00 zł.

Wadium 60 000,00 zł.Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny, budynek gospodarczy oraz ogrodzenie. Budynek mieszkalny częściowo posad...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Licytacja komornicza działki

augustowski, Nowinka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ***, 16-304 Nowinka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie 0011 Nowinka, gmina Nowinka. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 9/1 o powierzchni 0,0343 ha i działki o numerze ewidencyjnym 10/1 o po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

4 500 zł

6,47 zł/m2

696 m2

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

augustowski, Nowinka

Cena wywoławcza:

4 500 zł

6,47 zł/m2

696 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ***, 16-304 Nowinka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie 0011 Nowinka, gmina Nowinka. Przedmiotowa nieruchomość składa się z działki o numerze ewidencyjnym 9/1 o powierzchni 0,0343 ha i działki o numerze ewidencyjnym 10/1 o po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Norwida

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Norwida 2,Augustów M., 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. Norwida 2/47, Augustów M., 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa mieszkalna o numerze *** usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy Norwida 2 w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym 773/123896 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

384 975,75 zł

5 339 zł/m2

72 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Norwida

Cena wywoławcza:

384 975,75 zł

5 339 zł/m2

72 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Norwida 2,Augustów M., 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. Norwida 2/47, Augustów M., 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa mieszkalna o numerze *** usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy Norwida 2 w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym 773/123896 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Ziołowa

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** *** położonego przy *** ***/***,Augustów, 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. *** ***/***, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący nieruchomość lokalowa mieszkalna o numerze *** usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy *** *** w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym *** w nieruchomości wspólnej, którą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

561 684,75 zł

6 277 zł/m2

90 m2 5 pokoi

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Augustów, Ziołowa

Cena wywoławcza:

561 684,75 zł

6 277 zł/m2

90 m2 5 pokoi

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** *** położonego przy *** ***/***,Augustów, 16-300 Augustów, dla którego (adres: ul. *** ***/***, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący nieruchomość lokalowa mieszkalna o numerze *** usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ulicy *** *** w Augustowie wraz z udziałem wynoszącym *** w nieruchomości wspólnej, którą...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

augustowski, Bargłów Kościelny, Żrobki

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** sprzedawana w sprawie dłużnika *** z udziałem osoby trzeciej - uznanie czynności prawnej za bezskuteczną położonej przy ,Źrobki, 16-320 Bargłów Kościelny, dla której (adres: ul. , Źrobki, 16-320 Bargłów Kościelny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma siedliskami wiejskimi składająca się z działek gruntowych, rolnych oznaczonych nr ewidencyjnym 13/1, 13/2, 99/2, 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

370 175,33 zł

717 zł/m2

516 m2

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

augustowski, Bargłów Kościelny, Żrobki

Cena wywoławcza:

370 175,33 zł

717 zł/m2

516 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** sprzedawana w sprawie dłużnika *** z udziałem osoby trzeciej - uznanie czynności prawnej za bezskuteczną położonej przy ,Źrobki, 16-320 Bargłów Kościelny, dla której (adres: ul. , Źrobki, 16-320 Bargłów Kościelny) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma siedliskami wiejskimi składająca się z działek gruntowych, rolnych oznaczonych nr ewidencyjnym 13/1, 13/2, 99/2, 1...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, JAZIEWO

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 2,8691ha, zabudowanej budyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

230 853,33 zł

2 626 zł/m2

88 m2

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

augustowski, Sztabin, JAZIEWO

Cena wywoławcza:

230 853,33 zł

2 626 zł/m2

88 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,JAZIEWO, 16-310 SZTABIN, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Młyńska 59, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona pod adresem: 16-310 SZTABIN, JAZIEWO, dla której Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 2,8691ha, zabudowanej budyn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości