Przetargi nieruchomości: Augustów

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

augustowski, Augustów, Białobrzegi

... 7 lipca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23 w Puńsku, na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Białobrzegi, gmina Augustów, KW nr SU1A/00023130/3, stanowiącej mienie komunalne gminy Puńsk oznaczone nr działki:

LP.

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ WADIUM

GODZINA PRZETARGU

1

114

1,0000 ha

90.400,00

9.000,00 zł

1000Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwaru...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 400 zł

9,00 zł/m2

10 000 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puńsk
Przetarg na działkę

augustowski, Augustów, Białobrzegi

Cena wywoławcza:

90 400 zł

9,00 zł/m2

10 000 m2

... 7 lipca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk przy ul. Mickiewicza 23 w Puńsku, na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Białobrzegi, gmina Augustów, KW nr SU1A/00023130/3, stanowiącej mienie komunalne gminy Puńsk oznaczone nr działki:

LP.

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ WADIUM

GODZINA PRZETARGU

1

114

1,0000 ha

90.400,00

9.000,00 zł

1000Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwaru...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puńsk
Przetarg na obiekt / lokal

augustowski, Augustów, Jabłońskie

... w dniu 25 marca 2022 r o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska 1C.
Wadium w kwocie podanej j/w. należy wpłacić na konto Urzędu Gminy PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku: 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235. do godz.15.00 dnia 21 marca 2022r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Augustów.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 380 000 zł

3 562 zł/m2

387 m2

Termin: 2022-03-25

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Augustów
Przetarg na obiekt / lokal

augustowski, Augustów, Jabłońskie

Cena wywoławcza:

1 380 000 zł

3 562 zł/m2

387 m2

... w dniu 25 marca 2022 r o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska 1C.
Wadium w kwocie podanej j/w. należy wpłacić na konto Urzędu Gminy PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku: 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235. do godz.15.00 dnia 21 marca 2022r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Augustów.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrają przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-25

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Augustów
Przetarg na działkę

augustowski, Augustów, Jabłońskie

Syndyk masy upadłości Marka Antipow – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości gruntowej w postaci:

Niezabudowanej nieruchomości rolnej gruntowej położonej w miejscowości Jabłońskie, gmina Augustów, powiat augustowski, na działkach o numerach geodezyjnych 14/2, 15/6 o powierzchni 0,3081 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr SU1A/00034466/7 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

14 998 zł

5,00 zł/m2

3 081 m2

Termin: 2021-10-27

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Tarasiewicz
Przetarg na działkę

augustowski, Augustów, Jabłońskie

Cena wywoławcza:

14 998 zł

5,00 zł/m2

3 081 m2

Syndyk masy upadłości Marka Antipow – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości gruntowej w postaci:

Niezabudowanej nieruchomości rolnej gruntowej położonej w miejscowości Jabłońskie, gmina Augustów, powiat augustowski, na działkach o numerach geodezyjnych 14/2, 15/6 o powierzchni 0,3081 ha. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW nr SU1A/00034466/7 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowe...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-27

Organizator przetargu:
Syndyk Piotr Tarasiewicz
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości