Przetargi i licytacje nieruchomości: Tauron

Przetarg na działkę

Legnica, Morelowa

Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 421, o powierzchni 43m², położonej w Legnicy, ul. Morelowa, obręb 0028 Domki. 
Działka o powierzchni 0,0043 ha o nr ewidencyjnym 421, ul. Morelowa 29, obręb 0028 Domki, położona jest w Legnicy, na terenie osiedla mieszkaniowego im. H. Sienkiewicza. Działka zlokalizowana jest w granicach strefy MN – bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym. Działka poło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 900 zł

230 zł/m2

43 m2

Termin: 2024-04-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Legnica, Morelowa

Cena wywoławcza:

9 900 zł

230 zł/m2

43 m2

Przedmiotem przetargu jest zbycie nieruchomości niezabudowanej nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 421, o powierzchni 43m², położonej w Legnicy, ul. Morelowa, obręb 0028 Domki. 
Działka o powierzchni 0,0043 ha o nr ewidencyjnym 421, ul. Morelowa 29, obręb 0028 Domki, położona jest w Legnicy, na terenie osiedla mieszkaniowego im. H. Sienkiewicza. Działka zlokalizowana jest w granicach strefy MN – bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym. Działka poło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Legnica

Przedmiotem przetarrgu jest zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 16/1 o powierzchni 14 m², położonej w Legnicy, obręb 0030 Bartoszów.
Działka o powierzchni 0,0014 ha o nr ewidencyjnym 16/1, obręb 0030 Bartoszów, położona jest w Legnicy, w peryferyjnej części miejscowości. Działka położona na terenie płaskim, o kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta krzewami, samosiejkami, teren niezagospodarowany. Działka niezabudowana.
Brak bezpośredniego dostępu do nieruchomośc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 500 zł

607 zł/m2

14 m2

Termin: 2024-04-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Legnica

Cena wywoławcza:

8 500 zł

607 zł/m2

14 m2

Przedmiotem przetarrgu jest zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr ewidencyjnym 16/1 o powierzchni 14 m², położonej w Legnicy, obręb 0030 Bartoszów.
Działka o powierzchni 0,0014 ha o nr ewidencyjnym 16/1, obręb 0030 Bartoszów, położona jest w Legnicy, w peryferyjnej części miejscowości. Działka położona na terenie płaskim, o kształcie zbliżonym do prostokąta, porośnięta krzewami, samosiejkami, teren niezagospodarowany. Działka niezabudowana.
Brak bezpośredniego dostępu do nieruchomośc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na obiekt / lokal

Brzeg, Krzyszowica

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196/6 o pow. 0,1889 ha, k.m.5 obręb Brzeg Centrum wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli tj. budynek administracyjno-biurowy o pow. 1599,41 m², budynek szopo-garaży z magazynem o pow.79,55 m², budynek gazów technicznych o pow.20,00 m², ogrodzenie, plac manewrowy.
Nieruchomość położona jest w Brzegu przy ul. Krzyszowica 4 w powiecie brzeskim, w województwie opolskim, w granicy działki oznaczonej geodez...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 176 000 zł

623 zł/m2

1 889 m2

Termin: 2024-04-05

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na obiekt / lokal

Brzeg, Krzyszowica

Cena wywoławcza:

1 176 000 zł

623 zł/m2

1 889 m2

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196/6 o pow. 0,1889 ha, k.m.5 obręb Brzeg Centrum wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli tj. budynek administracyjno-biurowy o pow. 1599,41 m², budynek szopo-garaży z magazynem o pow.79,55 m², budynek gazów technicznych o pow.20,00 m², ogrodzenie, plac manewrowy.
Nieruchomość położona jest w Brzegu przy ul. Krzyszowica 4 w powiecie brzeskim, w województwie opolskim, w granicy działki oznaczonej geodez...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-05

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Katowice, Bażantów/Perkozów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży położona w Katowicach przy ul. Bażantów/Perkozów, na którą składa się
Ww. nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz TAURON Ciepło sp. z o. o. do dnia 05.12.2089 roku.
Działki gruntu o numerach 1/8, 82/1, 83, 84, 85, 86/1 stanowią całość funkcjonalno-gospodarczą, natomiast działka gruntu nr 133/5 oddalona jest o około 17 m od działki gruntu nr 83. Nieruchomość posiada dostęp do sieci...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 904 753 zł

417 zł/m2

6 965 m2

Termin: 2024-03-18

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Katowice, Bażantów/Perkozów

Cena wywoławcza:

2 904 753 zł

417 zł/m2

6 965 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży położona w Katowicach przy ul. Bażantów/Perkozów, na którą składa się
Ww. nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz TAURON Ciepło sp. z o. o. do dnia 05.12.2089 roku.
Działki gruntu o numerach 1/8, 82/1, 83, 84, 85, 86/1 stanowią całość funkcjonalno-gospodarczą, natomiast działka gruntu nr 133/5 oddalona jest o około 17 m od działki gruntu nr 83. Nieruchomość posiada dostęp do sieci...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-18

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

suski, Stryszawa

Przedmiotowe nieruchomości położone są w Stryszawie, obręb 0007 Stryszawa. Nieruchomości składają się z dwóch (2) działek ozn. nr 4008/1  o pow. 337 m2 oraz nr 4008/3, o pow. 145 m2, łącznie 482 m². Działki te stanowią własność spółki TAURON Dystrybucja S.A. i powstały w wyniku podziału działki nr 4008. Podział działki został dokonany decyzją Wójta Gminy Stryszawa nr 119/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku i nie został jeszcze ujawniony w KW  KR1B/00073606/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suche...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

24 500 zł

50,83 zł/m2

482 m2

Termin: 2024-03-08

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

suski, Stryszawa

Cena wywoławcza:

24 500 zł

50,83 zł/m2

482 m2

Przedmiotowe nieruchomości położone są w Stryszawie, obręb 0007 Stryszawa. Nieruchomości składają się z dwóch (2) działek ozn. nr 4008/1  o pow. 337 m2 oraz nr 4008/3, o pow. 145 m2, łącznie 482 m². Działki te stanowią własność spółki TAURON Dystrybucja S.A. i powstały w wyniku podziału działki nr 4008. Podział działki został dokonany decyzją Wójta Gminy Stryszawa nr 119/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku i nie został jeszcze ujawniony w KW  KR1B/00073606/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Suche...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-08

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Jaworzno, Sławkowska

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie prawa własności działki nr 1494/2 położonej w Jaworznie przy ul. Sławkowskiej, powiat Jaworzno, w województwie śląskim, numer działki: 1494/2, obręb 200. 
Nieruchomość jest ogólnie dostępna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka nieogrodzona, z jednej strony graniczy z działką będącą we własności TAURON Dystrybucja S.A., na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 279 zł

143 zł/m2

23 m2

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Jaworzno, Sławkowska

Cena wywoławcza:

3 279 zł

143 zł/m2

23 m2

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie prawa własności działki nr 1494/2 położonej w Jaworznie przy ul. Sławkowskiej, powiat Jaworzno, w województwie śląskim, numer działki: 1494/2, obręb 200. 
Nieruchomość jest ogólnie dostępna. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Działka nieogrodzona, z jednej strony graniczy z działką będącą we własności TAURON Dystrybucja S.A., na której zlokalizowana jest stacja transformatorowa....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-28

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na obiekt / lokal

Brzeg, Krzyszowica

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196/6 o pow. 0,1889 ha, k.m.5 obręb Brzeg Centrum wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli tj. budynek administracyjno-biurowy o pow. 1599,41 m², budynek szopo-garaży z magazynem o pow.79,55 m², budynek gazów technicznych o pow.20,00 m², ogrodzenie, plac manewrowy.
Nieruchomość położona jest w Brzegu przy ul. Krzyszowica 4 w powiecie brzeskim, w województwie opolskim, w granicy działki oznaczonej geodez...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 176 000 zł

623 zł/m2

1 889 m2

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na obiekt / lokal

Brzeg, Krzyszowica

Cena wywoławcza:

1 176 000 zł

623 zł/m2

1 889 m2

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196/6 o pow. 0,1889 ha, k.m.5 obręb Brzeg Centrum wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli tj. budynek administracyjno-biurowy o pow. 1599,41 m², budynek szopo-garaży z magazynem o pow.79,55 m², budynek gazów technicznych o pow.20,00 m², ogrodzenie, plac manewrowy.
Nieruchomość położona jest w Brzegu przy ul. Krzyszowica 4 w powiecie brzeskim, w województwie opolskim, w granicy działki oznaczonej geodez...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-26

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Ząbkowice Śląskie, Łąkowa

Przetarg dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr ewidencyjny 29 o pow. 9 m2 położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Łąkowej, Obręb 0003 Sadlno, AM 4.  Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr SW1Z/00057088/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
Powyższa nieruchomość leży w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach rolnych. Teren płaski, nieogrodzony, w kształcie kwadratu. Działka posiada dostę...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 zł

7,44 zł/m2

9 m2

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Ząbkowice Śląskie, Łąkowa

Cena wywoławcza:

67 zł

7,44 zł/m2

9 m2

Przetarg dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu działki niezabudowanej nr ewidencyjny 29 o pow. 9 m2 położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Łąkowej, Obręb 0003 Sadlno, AM 4.  Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr SW1Z/00057088/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
Powyższa nieruchomość leży w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenach rolnych. Teren płaski, nieogrodzony, w kształcie kwadratu. Działka posiada dostę...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

kłodzki, Kłodzko, Wojbórz

Przetarg dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr ewidencyjny 647 o pow. o, 01 ha położonego we wsi Wojbórz, gmina Kłodzko, obręb OO33, AM 2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr SW2K/00017162/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie. 
Powyższa nieruchomość leży z dala od zabudowy mieszkaniowej, na terenach rolnych. Teren płaski, nieogrodzony, w kształcie kwadratu. Działka posiada dostęp do dro...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

620 zł

6,20 zł/m2

100 m2

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

kłodzki, Kłodzko, Wojbórz

Cena wywoławcza:

620 zł

6,20 zł/m2

100 m2

Przetarg dotyczy zbycia prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej nr ewidencyjny 647 o pow. o, 01 ha położonego we wsi Wojbórz, gmina Kłodzko, obręb OO33, AM 2. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr SW2K/00017162/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nowej Rudzie. 
Powyższa nieruchomość leży z dala od zabudowy mieszkaniowej, na terenach rolnych. Teren płaski, nieogrodzony, w kształcie kwadratu. Działka posiada dostęp do dro...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-21

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na obiekt / lokal

Brzeg, Krzyszowica

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196/6 o pow. 0,1889 ha, k.m.5 obręb Brzeg Centrum wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli tj. budynek administracyjno-biurowy o pow. 1599,41 m², budynek szopo-garaży z magazynem o pow.79,55 m², budynek gazów technicznych o pow.20,00 m², ogrodzenie, plac manewrowy.
Nieruchomość położona jest w Brzegu przy ul. Krzyszowica 4 w powiecie brzeskim, w województwie opolskim, w granicy działki oznaczonej geodez...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 176 000 zł

623 zł/m2

1 889 m2

Termin: 2024-01-29

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na obiekt / lokal

Brzeg, Krzyszowica

Cena wywoławcza:

1 176 000 zł

623 zł/m2

1 889 m2

Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196/6 o pow. 0,1889 ha, k.m.5 obręb Brzeg Centrum wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków i budowli tj. budynek administracyjno-biurowy o pow. 1599,41 m², budynek szopo-garaży z magazynem o pow.79,55 m², budynek gazów technicznych o pow.20,00 m², ogrodzenie, plac manewrowy.
Nieruchomość położona jest w Brzegu przy ul. Krzyszowica 4 w powiecie brzeskim, w województwie opolskim, w granicy działki oznaczonej geodez...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-29

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na mieszkanie

Kluczbork, Byczyńska

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 72,94 m2, mieszczącego się na poddaszu budynku mieszkalnego z częścią byłego GPZ, składającego się z trzech pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego (piwnica nr 2) o powierzchni użytkowej 19,35 m2 wraz z 175/1000 udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu po numerem 67/13, k.m.15 o pow. 0, 1052 h...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

142 261 zł

1 950 zł/m2

73 m2

Termin: 2024-01-29

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na mieszkanie

Kluczbork, Byczyńska

Cena wywoławcza:

142 261 zł

1 950 zł/m2

73 m2

Przedmiotem sprzedaży jest zbycie prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 72,94 m2, mieszczącego się na poddaszu budynku mieszkalnego z częścią byłego GPZ, składającego się z trzech pokoi, łazienki, kuchni i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego (piwnica nr 2) o powierzchni użytkowej 19,35 m2 wraz z 175/1000 udziałem w części wspólnej budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu po numerem 67/13, k.m.15 o pow. 0, 1052 h...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-29

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Ruda Śląska, 1 Maja

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 2761/216, położonej w miejscowości Ruda Śląska przy ul. 1 Maja, obręb 0008 Nowa Wieś, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej  prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00013934/8.
Działka znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz autostradą A4.
Działka nr 2761/216 o powierzchni 29,00 m2 posiada kszta...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 400 zł

186 zł/m2

29 m2

Termin: 2024-01-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Ruda Śląska, 1 Maja

Cena wywoławcza:

5 400 zł

186 zł/m2

29 m2

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 2761/216, położonej w miejscowości Ruda Śląska przy ul. 1 Maja, obręb 0008 Nowa Wieś, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej  prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00013934/8.
Działka znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz autostradą A4.
Działka nr 2761/216 o powierzchni 29,00 m2 posiada kszta...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Chorzów, Katowicka

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 468/56 o powierzchni 51,00 m2 (obręb 0004, jednostka ewidencyjna 246301_1 M ), dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą prowadzi nr KA1C/00017241/7.
Działka znajduje się w Chorzowie przy ul. Katowickiej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (starsze budynki typu kamienica), pojedyncza zabudowa magazynowo - sk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 600 zł

404 zł/m2

51 m2

Termin: 2024-01-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Chorzów, Katowicka

Cena wywoławcza:

20 600 zł

404 zł/m2

51 m2

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 468/56 o powierzchni 51,00 m2 (obręb 0004, jednostka ewidencyjna 246301_1 M ), dla której VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą prowadzi nr KA1C/00017241/7.
Działka znajduje się w Chorzowie przy ul. Katowickiej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (starsze budynki typu kamienica), pojedyncza zabudowa magazynowo - sk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Ruda Śląska, Orzegowska

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 2216/296 o powierzchni 720,00 m2 (obręb 0001 Ruda), dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00012849/8, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej.
Działka znajduje się w północnej części miasta Ruda Śląska przy ul. Orzegowskiej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, pojedyncza zabudow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

48 800 zł

67,78 zł/m2

720 m2

Termin: 2024-01-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Ruda Śląska, Orzegowska

Cena wywoławcza:

48 800 zł

67,78 zł/m2

720 m2

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki gruntu nr 2216/296 o powierzchni 720,00 m2 (obręb 0001 Ruda), dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1S/00012849/8, położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej.
Działka znajduje się w północnej części miasta Ruda Śląska przy ul. Orzegowskiej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, pojedyncza zabudow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-09

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Katowice, Bażantów/Perkozów

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży położona w Katowicach przy ul. Bażantów/Perkozów, na którą składa się
Ww. nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz TAURON Ciepło sp. z o. o. do dnia 05.12.2089 roku.
Działki gruntu o numerach 1/8, 82/1, 83, 84, 85, 86/1 stanowią całość funkcjonalno-gospodarczą, natomiast działka gruntu nr 133/5 oddalona jest o około 17 m od działki gruntu nr 83. Nieruchomość posiada dostęp do sieci...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 904 753 zł

417 zł/m2

6 965 m2

Termin: 2023-12-20

Organizator przetargu:
Tauron
Przetarg na działkę

Katowice, Bażantów/Perkozów

Cena wywoławcza:

2 904 753 zł

417 zł/m2

6 965 m2

Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży położona w Katowicach przy ul. Bażantów/Perkozów, na którą składa się
Ww. nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz TAURON Ciepło sp. z o. o. do dnia 05.12.2089 roku.
Działki gruntu o numerach 1/8, 82/1, 83, 84, 85, 86/1 stanowią całość funkcjonalno-gospodarczą, natomiast działka gruntu nr 133/5 oddalona jest o około 17 m od działki gruntu nr 83. Nieruchomość posiada dostęp do sieci...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-20

Organizator przetargu:
Tauron
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości