Syndyk sprzeda:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Warszawa, Wawer

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt: WA2M/GUp-s/113/2023 ) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkurs ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 212/11 i 212/18, obręb 3-12-44, położonej w Warszawie-Wawrze, o łącznej powierzchni 786 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze **...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 533 zł

5,77 zł/m2

786 m2

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa, Wawer

Cena wywoławcza:

4 533 zł

5,77 zł/m2

786 m2

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt: WA2M/GUp-s/113/2023 ) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkurs ofert udział wynoszący 1/4 części we współwłasności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 212/11 i 212/18, obręb 3-12-44, położonej w Warszawie-Wawrze, o łącznej powierzchni 786 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze **...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Widzew, Hetmańska

Sygn. akt LD1M/GUp/4/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci:

udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej nr 8 w Łodzi o pow. 55,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 1,66 m2 i udziałem w wysokości 5747/343947 w częściach wspólnych budynku i współwłasności działki gruntu, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

202 500 zł

3 682 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Widzew, Hetmańska

Cena wywoławcza:

202 500 zł

3 682 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Sygn. akt LD1M/GUp/4/2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert składnika masy upadłości w postaci:

udziału 1/2 w lokalu mieszkalnym przy ul. Hetmańskiej nr 8 w Łodzi o pow. 55,81 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. użytkowej 1,66 m2 i udziałem w wysokości 5747/343947 w częściach wspólnych budynku i współwłasności działki gruntu, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kętrzyński, Reszel, Pudwągi

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 3/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Pudwągi, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena to 50% wartości oszacowania, tj 8062,50zł (słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa złotych i pięćdziesiąt groszy).

Operat szacunkowy dostępny jest do wglądu w kancelarii lub może zostać udostępniony poprzez kontakt mailowy.

Oferty nale...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 062 zł

50,07 zł/m2

161 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kętrzyński, Reszel, Pudwągi

Cena wywoławcza:

8 062 zł

50,07 zł/m2

161 m2

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości 3/40 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Pudwągi, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena to 50% wartości oszacowania, tj 8062,50zł (słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt dwa złotych i pięćdziesiąt groszy).

Operat szacunkowy dostępny jest do wglądu w kancelarii lub może zostać udostępniony poprzez kontakt mailowy.

Oferty nale...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Konstantynów Łódzki, Słodowa 7

... w dniu 31 maja 2024r. o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu +48... pokaż numer , +48... pokaż numer oraz pod adresem e-mail: ajankowski@syndykjankowski.pl....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 500 zł

111 zł/m2

691 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Konstantynów Łódzki, Słodowa 7

Cena wywoławcza:

76 500 zł

111 zł/m2

691 m2

... w dniu 31 maja 2024r. o godz. 12:00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.
Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu +48... pokaż numer , +48... pokaż numer oraz pod adresem e-mail: ajankowski@syndykjankowski.pl....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bydgoski, Nowa Wieś Wielka, Kobylarnia, Spacerowa 42

Syndyk masy upadłości ***, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 99,77m2 położonej w Kobylarni przy ul. Spacerowej (dz. ew. 43/5 z obrębu ewidencyjnego 0008 o powierzchni 700m2), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr ***,

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 243.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).

Oferta p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

243 000 zł

2 436 zł/m2

100 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bydgoski, Nowa Wieś Wielka, Kobylarnia, Spacerowa 42

Cena wywoławcza:

243 000 zł

2 436 zł/m2

100 m2

Syndyk masy upadłości ***, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 99,77m2 położonej w Kobylarni przy ul. Spacerowej (dz. ew. 43/5 z obrębu ewidencyjnego 0008 o powierzchni 700m2), dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą nr ***,

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. 243.000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych).

Oferta p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

lidzbarski, Orneta, Mingajny

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:

zabudowanej nieruchomości gruntowej, to jest działki nr 3234/2 i 3234/3, położonej w miejscowości Mingajny, gmina Orneta, o powierzchni 0,8767 ha i 0,3579 ha, dla których to prawa Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ***.

Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawcy. Opinia biegłego rzeczoznawcy i regulamin konkursu ofe...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

107 800 zł

620 zł/m2

174 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

lidzbarski, Orneta, Mingajny

Cena wywoławcza:

107 800 zł

620 zł/m2

174 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:

zabudowanej nieruchomości gruntowej, to jest działki nr 3234/2 i 3234/3, położonej w miejscowości Mingajny, gmina Orneta, o powierzchni 0,8767 ha i 0,3579 ha, dla których to prawa Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ***.

Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawcy. Opinia biegłego rzeczoznawcy i regulamin konkursu ofe...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

sztumski, Sztum, Gościszewo

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:

zabudowanej nieruchomości gruntowej, to jest działki nr 189/1, położonej w miejscowości Gościszewo, gmina Sztum, o powierzchni 0,6296 ha, zabudowanej pozostałościami budynków dawnej gorzelni o łącznej powierzchni zabudowy 1 193,00m² dla której to prawa Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***.

Dokładny opis nieruch...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

163 600 zł

137 zł/m2

1 193 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

sztumski, Sztum, Gościszewo

Cena wywoławcza:

163 600 zł

137 zł/m2

1 193 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:

zabudowanej nieruchomości gruntowej, to jest działki nr 189/1, położonej w miejscowości Gościszewo, gmina Sztum, o powierzchni 0,6296 ha, zabudowanej pozostałościami budynków dawnej gorzelni o łącznej powierzchni zabudowy 1 193,00m² dla której to prawa Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***.

Dokładny opis nieruch...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

braniewski, Pieniężno, Lechowo

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:

udziału ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Lechowo, gmina Pieniężno, obejmującej działkę nr 131, obręb 0013 Lechowo o pow. 0,0575 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 70,00 m², dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***.

Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 500 zł

64,29 zł/m2

70 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

braniewski, Pieniężno, Lechowo

Cena wywoławcza:

4 500 zł

64,29 zł/m2

70 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci:

udziału ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Lechowo, gmina Pieniężno, obejmującej działkę nr 131, obręb 0013 Lechowo o pow. 0,0575 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 70,00 m², dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***.

Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sztumski, Sztum, Gościszewo

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci: zabudowanej nieruchomości gruntowej, to jest działki nr 189/1, położonej w miejscowości Gościszewo, gmina Sztum, o powierzchni 0,6296 ha, zabudowanej pozostałościami budynków dawnej gorzelni o łącznej powierzchni zabudowy 1 193,00m² dla której to prawa Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***. Dokładny opis nieruchomości...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

163 600 zł

25,98 zł/m2

6 296 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

sztumski, Sztum, Gościszewo

Cena wywoławcza:

163 600 zł

25,98 zł/m2

6 296 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci: zabudowanej nieruchomości gruntowej, to jest działki nr 189/1, położonej w miejscowości Gościszewo, gmina Sztum, o powierzchni 0,6296 ha, zabudowanej pozostałościami budynków dawnej gorzelni o łącznej powierzchni zabudowy 1 193,00m² dla której to prawa Sąd Rejonowy w Kwidzynie VIII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sztumie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***. Dokładny opis nieruchomości...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

braniewski, Pieniężno, Lechowo

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci: udziału ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Lechowo, gmina Pieniężno, obejmującej działkę nr 131, obręb 0013 Lechowo o pow. 0,0575 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 70,00 m², dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***. Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawcy. Opi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 500 zł

7,83 zł/m2

575 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

braniewski, Pieniężno, Lechowo

Cena wywoławcza:

4 500 zł

7,83 zł/m2

575 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci: udziału ½ w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Lechowo, gmina Pieniężno, obejmującej działkę nr 131, obręb 0013 Lechowo o pow. 0,0575 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 70,00 m², dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***. Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawcy. Opi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

lidzbarski, Orneta, Mingajny

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci: zabudowanej nieruchomości gruntowej, to jest działki nr 3234/2 i 3234/3, położonej w miejscowości Mingajny, gmina Orneta, o powierzchni 0,8767 ha i 0,3579 ha, dla których to prawa Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ***. Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawcy. Opinia biegłego rzeczoznawcy i regulamin konkursu ofert dla...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

107 800 zł

8,73 zł/m2

12 346 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

lidzbarski, Orneta, Mingajny

Cena wywoławcza:

107 800 zł

8,73 zł/m2

12 346 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki składnika masy upadłości w postaci: zabudowanej nieruchomości gruntowej, to jest działki nr 3234/2 i 3234/3, położonej w miejscowości Mingajny, gmina Orneta, o powierzchni 0,8767 ha i 0,3579 ha, dla których to prawa Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ***. Dokładny opis nieruchomości zawiera opinia biegłego rzeczoznawcy. Opinia biegłego rzeczoznawcy i regulamin konkursu ofert dla...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Nidzica, Żwirowa

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/59/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości 1/2 własności nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.580, o powierzchni 0,45 ha, w obrębie 3, Nidzica, ul. Żwirowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1N/00008072/3, na której usytuowany...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

41 400 zł

387 zł/m2

107 m2 4 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

Nidzica, Żwirowa

Cena wywoławcza:

41 400 zł

387 zł/m2

107 m2 4 pokoje

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/59/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości 1/2 własności nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.580, o powierzchni 0,45 ha, w obrębie 3, Nidzica, ul. Żwirowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1N/00008072/3, na której usytuowany...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na działkę

myślenicki, Tokarnia

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 221 oraz 8048 o łącznej powierzchni 0,0906 ha położonej w miejscowości Tokarnia, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ***

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Warunk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

15 000 zł

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

myślenicki, Tokarnia

Cena wywoławcza:

15 000 zł
OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych nr 221 oraz 8048 o łącznej powierzchni 0,0906 ha położonej w miejscowości Tokarnia, gmina Tokarnia, powiat myślenicki, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ***

Syndyk dysponuje pozwoleniem na sprzedaż nieruchomości za cenę nie niższą niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100).

Warunk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Dzierżoniów, Osiedle Złote

SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOŚĆI ½ W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU

Syndyk masy upadłości w postpowaniu KA1K/GUp-s/1174/2023 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej (samodzielnym lokalu mieszkalnym) położonym w budynku wielorodzinnym w Dzierżoniowie (58-200) przy ul. Osiedle Złote, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi Księgę wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 80 600,00 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) (cena wyw...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

80 600 zł

1 960 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Dzierżoniów, Osiedle Złote

Cena wywoławcza:

80 600 zł

1 960 zł/m2

41 m2 2 pokoje

SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOŚĆI ½ W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU

Syndyk masy upadłości w postpowaniu KA1K/GUp-s/1174/2023 oferuje do sprzedaży z wolnej ręki: udział w wysokości 1/2 w nieruchomości lokalowej (samodzielnym lokalu mieszkalnym) położonym w budynku wielorodzinnym w Dzierżoniowie (58-200) przy ul. Osiedle Złote, dla którego Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie prowadzi Księgę wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 80 600,00 zł (słownie : osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100) (cena wyw...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

włodawski, Wola Uhruska, Zbereże

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt LU1S/GUp-s/304/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

1) prawa własności nieruchomości gruntowej, tj. geodezyjnie wyodrębnionej działki gruntu nr ew. 12/1 o powierzchni 0,2428 ha, obręb 0016 Zbereże, gm. Wola Uchruska, powiat włodawski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

24 000 zł

9,88 zł/m2

2 428 m2

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

włodawski, Wola Uhruska, Zbereże

Cena wywoławcza:

24 000 zł

9,88 zł/m2

2 428 m2

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt LU1S/GUp-s/304/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

1) prawa własności nieruchomości gruntowej, tj. geodezyjnie wyodrębnionej działki gruntu nr ew. 12/1 o powierzchni 0,2428 ha, obręb 0016 Zbereże, gm. Wola Uchruska, powiat włodawski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości