Syndyk sprzeda:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Kleszczele, Stacja Kolejowa

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DREWEXPOL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W KLESZCZELACH, SYGN AKT POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO VIII GUp 151/18 ZAWIADAMIA O zamiarze sprzedaży w trybie z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami produkcyjnymi oraz niezabudowanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 1851/9, 1851/17, 1851/28, 1851/5, 1851/16, 1851/13, 1851/60, zlokalizowanych przy ul. Stacja Kolejowa 8 w Kles...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

726 594 zł

27,52 zł/m2

26 403 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Kleszczele, Stacja Kolejowa

Cena wywoławcza:

726 594 zł

27,52 zł/m2

26 403 m2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DREWEXPOL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W KLESZCZELACH, SYGN AKT POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO VIII GUp 151/18 ZAWIADAMIA O zamiarze sprzedaży w trybie z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami produkcyjnymi oraz niezabudowanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 1851/9, 1851/17, 1851/28, 1851/5, 1851/16, 1851/13, 1851/60, zlokalizowanych przy ul. Stacja Kolejowa 8 w Kles...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Kleszczele, Stacja Kolejowa

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DREWEXPOL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W KLESZCZELACH, SYGN. AKT POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO VIII GUp 151/18

ZAWIADAMIA

O zamiarze sprzedaży w trybie z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami produkcyjnymi oraz niezabudowanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 1851/9, 1851/17, 1851/28, 1851/5, 1851/16, 1851/13, 1851/60, zlokalizowanych przy ul. Stacja Kolejowa 8...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

726 595 zł

27,52 zł/m2

26 403 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Kleszczele, Stacja Kolejowa

Cena wywoławcza:

726 595 zł

27,52 zł/m2

26 403 m2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DREWEXPOL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W KLESZCZELACH, SYGN. AKT POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO VIII GUp 151/18

ZAWIADAMIA

O zamiarze sprzedaży w trybie z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami produkcyjnymi oraz niezabudowanych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 1851/9, 1851/17, 1851/28, 1851/5, 1851/16, 1851/13, 1851/60, zlokalizowanych przy ul. Stacja Kolejowa 8...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Głowno, Norblina

Syndyk masy upadłości Verso Work System Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Głowno przy ul. Norblina nr 4, objętej księgą wieczystą nr ***, stanowiącej działkę ew. nr 18/31, obręb ewidencyjny 0013-Głowno o łącznym obszarze 2.105 m2, zabudowaną budynkiem byłego hotelu pracowniczego. Przedmiotowy budynek jako prawo własności o pięciu kondygnacjach naziemnych oraz jednej podziemne...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 485 000 zł

5 648 zł/m2

617 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Głowno, Norblina

Cena wywoławcza:

3 485 000 zł

5 648 zł/m2

617 m2

Syndyk masy upadłości Verso Work System Sp. z o.o. Sp.K. w upadłości z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Głowno przy ul. Norblina nr 4, objętej księgą wieczystą nr ***, stanowiącej działkę ew. nr 18/31, obręb ewidencyjny 0013-Głowno o łącznym obszarze 2.105 m2, zabudowaną budynkiem byłego hotelu pracowniczego. Przedmiotowy budynek jako prawo własności o pięciu kondygnacjach naziemnych oraz jednej podziemne...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

szydłowiecki, Orońsko, Krogulcza Sucha

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości ***
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

1. udziału 3/32 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krogulczej Suchej 27, oznaczonej jako działka gruntu o nr ewid. 327 o powierzchni 1,2800 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą nr ***
cena wywoławcza 39.700,- zł.

II. War...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

39 700 zł

3,10 zł/m2

12 800 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

szydłowiecki, Orońsko, Krogulcza Sucha

Cena wywoławcza:

39 700 zł

3,10 zł/m2

12 800 m2

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości ***
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

1. udziału 3/32 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krogulczej Suchej 27, oznaczonej jako działka gruntu o nr ewid. 327 o powierzchni 1,2800 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą nr ***
cena wywoławcza 39.700,- zł.

II. War...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

szydłowiecki, Orońsko, Krogulcza Sucha

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości ***
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

1. udziału 3/32 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krogulczej Suchej, oznaczonej jako działka gruntu o nr ewid. 327 o powierzchni 1,2800 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą nr ***
cena wywoławcza 39.700,- zł.

2. Udziału...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 200 zł

1,47 zł/m2

6 939 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

szydłowiecki, Orońsko, Krogulcza Sucha

Cena wywoławcza:

10 200 zł

1,47 zł/m2

6 939 m2

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości ***
ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu

1. udziału 3/32 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krogulczej Suchej, oznaczonej jako działka gruntu o nr ewid. 327 o powierzchni 1,2800 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą nr ***
cena wywoławcza 39.700,- zł.

2. Udziału...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Wałbrzych, Piaskowa Góra, Wrocławska

Syndyk masy upadłości

sprzeda z wolnej ręki

1) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działek o nr. ewidencyjnym 10/5 i 10/10 AM – 1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 6 393 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych i
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 032 668 zł

154 zł/m2

6 709 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Wałbrzych, Piaskowa Góra, Wrocławska

Cena wywoławcza:

1 032 668 zł

154 zł/m2

6 709 m2

Syndyk masy upadłości

sprzeda z wolnej ręki

1) Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowo-administracyjnym w granicach działek o nr. ewidencyjnym 10/5 i 10/10 AM – 1 obręb Piaskowa Góra nr 7, gmina Wałbrzych M. o powierzchni 6 393 m2. Nieruchomość administracyjnie położona jest w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 42. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych i
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

żywiecki, Czernichów, Tresna

OPIS OFERTY

Na podstawie Postanowienia SR w Gliwicach z dnia 29 grudnia 2021 roku XII GUp 1036/21 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Czernichowie-Treśnie jako działkę o nr 2166 o pow. 1,6999 dla której Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr *** stanowiącego majątek...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

104 310 zł

6,14 zł/m2

16 999 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

żywiecki, Czernichów, Tresna

Cena wywoławcza:

104 310 zł

6,14 zł/m2

16 999 m2

OPIS OFERTY

Na podstawie Postanowienia SR w Gliwicach z dnia 29 grudnia 2021 roku XII GUp 1036/21 syndyk masy upadłości *** sprzeda z wolnej ręki majątek wchodzący w skład masy upadłości dłużnika *** na następujących warunkach:
1.Przedmiotem sprzedaży jest udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Czernichowie-Treśnie jako działkę o nr 2166 o pow. 1,6999 dla której Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta o nr *** stanowiącego majątek...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

radomski, Jedlińsk, Wsola, Leśna

Syndyk Masy Upadłości Huty Szkła BERTA Sp. z o.o.

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

Prawo własności nieruchomości gruntowych położonych we Wsoli (gm. Jedlińsk) przy ul. Leśnej 51, składających się z działek 231/8, 231/11, 231/13, 231/17, 231/15, 205 i 206 o łącznej pow. 14.622 m2, zabudowanych budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjno-biurowym o łącznej pow. użyt. 4.887,44 m2, dla których Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 040 000 zł

417 zł/m2

4 887 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

radomski, Jedlińsk, Wsola, Leśna

Cena wywoławcza:

2 040 000 zł

417 zł/m2

4 887 m2

Syndyk Masy Upadłości Huty Szkła BERTA Sp. z o.o.

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

Prawo własności nieruchomości gruntowych położonych we Wsoli (gm. Jedlińsk) przy ul. Leśnej 51, składających się z działek 231/8, 231/11, 231/13, 231/17, 231/15, 205 i 206 o łącznej pow. 14.622 m2, zabudowanych budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjno-biurowym o łącznej pow. użyt. 4.887,44 m2, dla których Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

bialski, Międzyrzec Podlaski, Utrówka

Syndyk Masy Upadłości
VFund Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie,
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
w trybie art. 323 prawa upadłościowego
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości rolnej w miejscowości Utrówka 29A, gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie, dz. ew. nr 46/2, 48, 53/4, w obrębie 0030 Utrówka, jednostka ewidencyjna o numerze 060110_2 Międzyrzec Podlaski o łącznej powierzchni 13293 m², dla któr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

175 050 zł

13,17 zł/m2

13 293 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

bialski, Międzyrzec Podlaski, Utrówka

Cena wywoławcza:

175 050 zł

13,17 zł/m2

13 293 m2

Syndyk Masy Upadłości
VFund Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie,
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
w trybie art. 323 prawa upadłościowego
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości rolnej w miejscowości Utrówka 29A, gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie, dz. ew. nr 46/2, 48, 53/4, w obrębie 0030 Utrówka, jednostka ewidencyjna o numerze 060110_2 Międzyrzec Podlaski o łącznej powierzchni 13293 m², dla któr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

bialski, Międzyrzec Podlaski, Utrówka

Syndyk Masy Upadłości
VFund Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie,
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
w trybie art. 323 prawa upadłościowego

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości rolnej w miejscowości Utrówka, gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie, dz. ew. nr 46/2, 48, 53/4, w obrębie 0030 Utrówka, jednostka ewidencyjna o numerze 060110_2 Międzyrzec Podlaski o łącznej powierzchni 13293 m², dla której...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

175 050 zł

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

bialski, Międzyrzec Podlaski, Utrówka

Cena wywoławcza:

175 050 zł
Syndyk Masy Upadłości
VFund Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie,
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
w trybie art. 323 prawa upadłościowego

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej nieruchomości rolnej w miejscowości Utrówka, gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski, województwo lubelskie, dz. ew. nr 46/2, 48, 53/4, w obrębie 0030 Utrówka, jednostka ewidencyjna o numerze 060110_2 Międzyrzec Podlaski o łącznej powierzchni 13293 m², dla której...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Chojnów, Wojska Polskiego

1. Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż w formieprzetargu½ części ułamkowej budynku użytkowego,działka nr 273 o pow. 209 m2, położonego w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 2A, powiat legnicki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, za cenę nie mniejszą niż 57.000zł.

2. Informacje o nieruchomości.

Budynek usługowy:

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

57 000 zł

546 zł/m2

104 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Chojnów, Wojska Polskiego

Cena wywoławcza:

57 000 zł

546 zł/m2

104 m2

1. Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż w formieprzetargu½ części ułamkowej budynku użytkowego,działka nr 273 o pow. 209 m2, położonego w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 2A, powiat legnicki, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, za cenę nie mniejszą niż 57.000zł.

2. Informacje o nieruchomości.

Budynek usługowy:

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

słupski, Kobylnica

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ( aukcję) na sprzedaż:
1. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 15. W skład nieruchomości wchodzi :
- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 509/5 o powierzchni 1838 m2
- budynek o funkcji handlowo-usługowej o łącznej powierzchni użytkowej 549,77 m2 w zabudowie bliźniaczej.
Nieruchomość nie posiada bezpośrednio dostępu ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

827 300 zł

450 zł/m2

1 838 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

słupski, Kobylnica

Cena wywoławcza:

827 300 zł

450 zł/m2

1 838 m2

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ( aukcję) na sprzedaż:
1. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 15. W skład nieruchomości wchodzi :
- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 509/5 o powierzchni 1838 m2
- budynek o funkcji handlowo-usługowej o łącznej powierzchni użytkowej 549,77 m2 w zabudowie bliźniaczej.
Nieruchomość nie posiada bezpośrednio dostępu ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

słupski, Kobylnica, Wodna 15

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ( aukcję) na sprzedaż: 1. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 15. W skład nieruchomości wchodzi : - działka gruntu o numerze ewidencyjnym 509/5 o powierzchni 1838 m2 - budynek o funkcji handlowo-usługowej o łącznej powierzchni użytkowej 549,77 m2 w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomość nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi publicznej. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

827 300 zł

1 505 zł/m2

550 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

słupski, Kobylnica, Wodna 15

Cena wywoławcza:

827 300 zł

1 505 zł/m2

550 m2

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg ( aukcję) na sprzedaż: 1. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 15. W skład nieruchomości wchodzi : - działka gruntu o numerze ewidencyjnym 509/5 o powierzchni 1838 m2 - budynek o funkcji handlowo-usługowej o łącznej powierzchni użytkowej 549,77 m2 w zabudowie bliźniaczej. Nieruchomość nie posiada bezpośrednio dostępu do drogi publicznej. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

lipski, Sienno, Wyględów

OPIS OFERTY

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/240/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
1) prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr ew. 88, obręb Wyględów, jednostka ewidencyjna Sienno, powiat lipski, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,47 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ***, w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Syndyk dokona wyboru n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 061 zł

2,14 zł/m2

4 700 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

lipski, Sienno, Wyględów

Cena wywoławcza:

10 061 zł

2,14 zł/m2

4 700 m2

OPIS OFERTY

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/240/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
1) prawo własności nieruchomości składającej się z działki nr ew. 88, obręb Wyględów, jednostka ewidencyjna Sienno, powiat lipski, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,47 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ***, w trybie sprzedaży z wolnej ręki. Syndyk dokona wyboru n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

lipski, Sienno, Wyględów

OPIS OFERTY

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/240/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
1) udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości leśnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 33, położonej w miejscowości Wyględów, w gminie Sienno, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. ***, w trybie sprzedaży z wolnej ręki. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 202 zł

0,71 zł/m2

17 100 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

lipski, Sienno, Wyględów

Cena wywoławcza:

12 202 zł

0,71 zł/m2

17 100 m2

OPIS OFERTY

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/240/2023 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:
1) udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości leśnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 33, położonej w miejscowości Wyględów, w gminie Sienno, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. ***, w trybie sprzedaży z wolnej ręki. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości