Przetargi spółdzielni mieszkaniowych:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Sopot, 23 Marca

Przetarg na mieszkanie w Sopocie Górnym, Przylesie, ul 23 Marca 91D z obłędnym widokiem na Trójmiejski Park Krajobrazowy. Nieruchomość: Mieszkanie o powierzchni 37,90 m2, na 10 piętrze: budynek po termomodernizacji z nową elewacją, z wymienionymi pionami wodnymi i grzewczymi ogrzewanie centralne- zaliczki w czynszu, jednakże mieszkanie środkowe i ciepłe. nowoczesna winda czyste i przestronne klatki schodowe w trakcie wymiany wiatrołapy duże ok 4 m2 balkony (z bocznymi szybami i zadaszeniem osłan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

530 000 zł

13 984 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-03

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Sopocie
Przetarg na mieszkanie

Sopot, 23 Marca

Cena wywoławcza:

530 000 zł

13 984 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Przetarg na mieszkanie w Sopocie Górnym, Przylesie, ul 23 Marca 91D z obłędnym widokiem na Trójmiejski Park Krajobrazowy. Nieruchomość: Mieszkanie o powierzchni 37,90 m2, na 10 piętrze: budynek po termomodernizacji z nową elewacją, z wymienionymi pionami wodnymi i grzewczymi ogrzewanie centralne- zaliczki w czynszu, jednakże mieszkanie środkowe i ciepłe. nowoczesna winda czyste i przestronne klatki schodowe w trakcie wymiany wiatrołapy duże ok 4 m2 balkony (z bocznymi szybami i zadaszeniem osłan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-03

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" w Sopocie
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Śródmieście, Jedności Narodowej

... w dniu 29.05.2024r o godz. 1300 w biurze Spółdzielni.Do przetargu dopuszczone zostaną tylko te osoby, które do 27.05.2024 r. wpłacą wymagane wadium oraz w dniu przetargu okażą dowód wpłaty wymaganego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Oferowane mieszkanie można oglądać do 27.05.2024 r. w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek 900 -1400

po uprzednim telefonic...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

211 000 zł

10 603 zł/m2

20 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Biskupin"
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Śródmieście, Jedności Narodowej

Cena wywoławcza:

211 000 zł

10 603 zł/m2

20 m2 1 pokój

... w dniu 29.05.2024r o godz. 1300 w biurze Spółdzielni.Do przetargu dopuszczone zostaną tylko te osoby, które do 27.05.2024 r. wpłacą wymagane wadium oraz w dniu przetargu okażą dowód wpłaty wymaganego wadium.

Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.Oferowane mieszkanie można oglądać do 27.05.2024 r. w następujących godzinach:

poniedziałek – piątek 900 -1400

po uprzednim telefonic...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Biskupin"
Przetarg na mieszkanie

Radom, Gołębiów, Andersa

Radom, dnia 30.04.2024

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych:1. ul. Andersa 7 m 170 B

mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,00 m2, (2p+k+pp+ł z wc) XI piętro w budynku 10 piętrowym na osiedlu Gołębiów I

- cena wywoławcza 187.000 zł

- wadium 9.350 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.20...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

187 000 zł

4 156 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

Radom, Gołębiów, Andersa

Cena wywoławcza:

187 000 zł

4 156 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Radom, dnia 30.04.2024

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności dla niżej wymienionych lokali mieszkalnych:1. ul. Andersa 7 m 170 B

mieszkanie o powierzchni użytkowej 45,00 m2, (2p+k+pp+ł z wc) XI piętro w budynku 10 piętrowym na osiedlu Gołębiów I

- cena wywoławcza 187.000 zł

- wadium 9.350 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.20...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

Katowice, Szopienice-Burowiec, Morawa

Nieruchomości sprzedawane będą zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanymi przez Starostę
Prudnickiego, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Prudnik z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie
rodzajów użytków lub ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone
w w/w dokumentach. Ponadto okazanie p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

135 218 zł

3 563 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Klonowa 35 c
Przetarg na mieszkanie

Katowice, Szopienice-Burowiec, Morawa

Cena wywoławcza:

135 218 zł

3 563 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Nieruchomości sprzedawane będą zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrysem z mapy ewidencyjnej, wydanymi przez Starostę
Prudnickiego, a wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Prudnik z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie
rodzajów użytków lub ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wskaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone
w w/w dokumentach. Ponadto okazanie p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-29

Organizator przetargu:
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Klonowa 35 c
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 25.400,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. 16:00-16:30. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

254 000 zł

5 881 zł/m2

43 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

Cena wywoławcza:

254 000 zł

5 881 zł/m2

43 m2 2 pokoje

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:30 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 25.400,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. 16:00-16:30. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o zr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 24.200,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. od 15:15-15:45. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

242 000 zł

4 427 zł/m2

55 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na mieszkanie

Łódź, Górna, Paderewskiego

Cena wywoławcza:

242 000 zł

4 427 zł/m2

55 m2 3 pokoje

... w dniu 28.05.2024 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 8 - I piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez przystępującego wadium w wysokości 24.200,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni numer: 34 1020 3378***102 0011 5279 najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2024 r. Lokal można oglądać w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) w godz. od 15:15-15:45. Zdjęcia lokalu dostępne na stronie www.smtl.pl. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć oświadczenie o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Towarzystwo Lokator" im. Franciszka Helińskiego
Przetarg na obiekt / lokal

Mława, Henryka Sienkiewicza

... 28.05.2024r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółdzielni (sala nr 7).
Wadium w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacić na konto w Banku Pekao nr 85 1240 5282 1111 0011 2821 9510 lub w kasie Spółdzielni do dnia 28.05.2024r., do godz. 9.00.
Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4 lub pod nr tel. (023) 654-30-26.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

665 307 zł

2 249 zł/m2

296 m2

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" w Mławie
Przetarg na obiekt / lokal

Mława, Henryka Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

665 307 zł

2 249 zł/m2

296 m2

... 28.05.2024r. o godz. 10.00, w siedzibie Spółdzielni (sala nr 7).
Wadium w kwocie 20 000,00 zł należy wpłacić na konto w Banku Pekao nr 85 1240 5282 1111 0011 2821 9510 lub w kasie Spółdzielni do dnia 28.05.2024r., do godz. 9.00.
Zainteresowanych prosimy o kontakt w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4 lub pod nr tel. (023) 654-30-26.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko - Własnościowa "Zawkrze" w Mławie
Przetarg na mieszkanie

Poznań, Dębiec, os. Dębina

...:

ETAP 1 składanie ofert do dnia 28.05.2024 r. do godz. 14.00

ETAP 2 licytacja lokalu dnia 05.06.2024 r. o godz. 11.00 w Klubie Osiedlowym ,,DĘBCZAK" Poznań, os. Dębina 107Mieszkanie nie jest obciążone, brak księgi wieczystej, wymagające remontu. Dokładny opis lokalu znajduje się w operacie szacunkowym (do zapoznania się w sekretariacie S.M. „Dębina”). Przystępujący do przetargu (licytant) jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni:
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

341 000 zł

7 100 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Dębina" w Poznaniu
Przetarg na mieszkanie

Poznań, Dębiec, os. Dębina

Cena wywoławcza:

341 000 zł

7 100 zł/m2

48 m2 2 pokoje

...:

ETAP 1 składanie ofert do dnia 28.05.2024 r. do godz. 14.00

ETAP 2 licytacja lokalu dnia 05.06.2024 r. o godz. 11.00 w Klubie Osiedlowym ,,DĘBCZAK" Poznań, os. Dębina 107Mieszkanie nie jest obciążone, brak księgi wieczystej, wymagające remontu. Dokładny opis lokalu znajduje się w operacie szacunkowym (do zapoznania się w sekretariacie S.M. „Dębina”). Przystępujący do przetargu (licytant) jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni:
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Dębina" w Poznaniu
Przetarg na mieszkanie

Olsztyn, Iwaszkiewicza

... ustny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku przy ul. Iwaszkiewicza 32 w Olsztynie.
Mieszkanie z balkonem, o powierzchni 50,80m2, składa się z 2 pokoi ( ok.22m2 oraz 11,8m2), niezależnej kuchni z oknem (ok. 7,3m2) , łazienki z WC (3,5m2) , przedpokoju. Lokal położony jest na II pietrze w czteropiętrowym budynku.
Mieszkanie wymaga dużego remontu.
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym, trzyklatkowym, 5...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 000 zł

5 118 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szarych Szeregów
Przetarg na mieszkanie

Olsztyn, Iwaszkiewicza

Cena wywoławcza:

260 000 zł

5 118 zł/m2

51 m2 2 pokoje

... ustny przetarg nieograniczony na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 26 w budynku przy ul. Iwaszkiewicza 32 w Olsztynie.
Mieszkanie z balkonem, o powierzchni 50,80m2, składa się z 2 pokoi ( ok.22m2 oraz 11,8m2), niezależnej kuchni z oknem (ok. 7,3m2) , łazienki z WC (3,5m2) , przedpokoju. Lokal położony jest na II pietrze w czteropiętrowym budynku.
Mieszkanie wymaga dużego remontu.
Lokal mieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym, trzyklatkowym, 5...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-28

Organizator przetargu:
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Szarych Szeregów
Przetarg na obiekt / lokal

Łódź, Polesie, Stare

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Łodzi , 90-302, ul. Wigury 15 , KRS 0000176235, NIP 7240003941 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr Pu 1 o p.u.38,97 m2,położonego przy ulicy Wólczańskiej 126 ,V piętro, za cenę nie niższą niż 173 310,72 zł, kwota wadium 17 331,07 zł.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2024r. z dopiskiem na kopercie „ przetarg na lokal nr ………… w nieruchomości przy ulicy ………………………………………………… nr ……………….”...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

173 310,72 zł

4 447 zł/m2

39 m2

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Łodzi
Przetarg na obiekt / lokal

Łódź, Polesie, Stare

Cena wywoławcza:

173 310,72 zł

4 447 zł/m2

39 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Łodzi , 90-302, ul. Wigury 15 , KRS 0000176235, NIP 7240003941 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pomieszczenia gospodarczego nr Pu 1 o p.u.38,97 m2,położonego przy ulicy Wólczańskiej 126 ,V piętro, za cenę nie niższą niż 173 310,72 zł, kwota wadium 17 331,07 zł.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2024r. z dopiskiem na kopercie „ przetarg na lokal nr ………… w nieruchomości przy ulicy ………………………………………………… nr ……………….”...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z siedzibą w Łodzi
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Praga-Północ, Targowa

MIESZKANIE W ATRAKCYJNEJ CENIE I DOBREJ LOKALIZACJI

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” w Warszawie

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY DWUETAPOWY

na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności nw. lokali mieszkalnych*** Osiedle „Jagiellońska” (Praga Północ)*** Warszawa, ul. Targowa 82 m. 8

lokal o pow. użytkowej 25,00 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) piwnica, lokal posiada loggie – położony na IV piętrze.

Cena wywoławcza wynosi 30...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

305 700 zł

12 228 zł/m2

25 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA"
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Praga-Północ, Targowa

Cena wywoławcza:

305 700 zł

12 228 zł/m2

25 m2 1 pokój

MIESZKANIE W ATRAKCYJNEJ CENIE I DOBREJ LOKALIZACJI

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” w Warszawie

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY DWUETAPOWY

na ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności nw. lokali mieszkalnych*** Osiedle „Jagiellońska” (Praga Północ)*** Warszawa, ul. Targowa 82 m. 8

lokal o pow. użytkowej 25,00 m2 (1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój) piwnica, lokal posiada loggie – położony na IV piętrze.

Cena wywoławcza wynosi 30...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA"
Przetarg na mieszkanie

olsztyński, Dywity, Warmińskiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie, ul. Okulickiego 5
informuje, że dnia 27.05.2024 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 odbędzie się:

ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego się 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, o łącznej pow. użytk. 57,32 m2 położonego w Dywitach przy ul. Warmińskiej 8 m. 20 (III piętro); do lokalu przynależne jest pomieszczenie (piwnica) o pow. użytk. 6...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

446 000 zł

7 781 zł/m2

57 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie
Przetarg na mieszkanie

olsztyński, Dywity, Warmińskiej

Cena wywoławcza:

446 000 zł

7 781 zł/m2

57 m2 3 pokoje

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie, ul. Okulickiego 5
informuje, że dnia 27.05.2024 roku (poniedziałek) o godzinie 12.00 odbędzie się:

ustny przetarg nieograniczony w formie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego składającego się 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, o łącznej pow. użytk. 57,32 m2 położonego w Dywitach przy ul. Warmińskiej 8 m. 20 (III piętro); do lokalu przynależne jest pomieszczenie (piwnica) o pow. użytk. 6...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie
Przetarg na mieszkanie

Wałbrzych, Piaskowa Góra, Gajcego

... dnia 27.05.2024r o godzinie 10,00 w siedzibie Spółdzielni.
Mieszkanie można oglądać w dniu 20.05.2024 od 10:00 – 11:00.
Wadium – 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 56 1500 1764 1217 6002
2982 0000 w terminie do 23.05.2024r. ( dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku SM Górnik ).
W terminie do 24.05.2024r, należy złożyć, drogą mailową na adres agakarp@smgornik.pl
oświadczenie ( oboje małżonkowie) o zapoznaniu się z regulaminem przetargów (umieszczonym na
str...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

108 400 zł

3 285 zł/m2

33 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" w Wałbrzychu
Przetarg na mieszkanie

Wałbrzych, Piaskowa Góra, Gajcego

Cena wywoławcza:

108 400 zł

3 285 zł/m2

33 m2 2 pokoje

... dnia 27.05.2024r o godzinie 10,00 w siedzibie Spółdzielni.
Mieszkanie można oglądać w dniu 20.05.2024 od 10:00 – 11:00.
Wadium – 10 % ceny wywoławczej, należy wpłacić na konto Spółdzielni nr 56 1500 1764 1217 6002
2982 0000 w terminie do 23.05.2024r. ( dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku SM Górnik ).
W terminie do 24.05.2024r, należy złożyć, drogą mailową na adres agakarp@smgornik.pl
oświadczenie ( oboje małżonkowie) o zapoznaniu się z regulaminem przetargów (umieszczonym na
str...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-27

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" w Wałbrzychu
Przetarg na mieszkanie

Łaziska Górne, Staszica

... w dniu 22 maja (środa) o godzinie 12:00.

Więcej informacji na temat przetargu można znaleźć na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Łaziska" pod adresem www.sm.laziska.pl...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

148 400 zł

4 228 zł/m2

35 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Spółdzielnia mieszkaniowa "Razem" w Łaziskach Górnych
Przetarg na mieszkanie

Łaziska Górne, Staszica

Cena wywoławcza:

148 400 zł

4 228 zł/m2

35 m2 2 pokoje

... w dniu 22 maja (środa) o godzinie 12:00.

Więcej informacji na temat przetargu można znaleźć na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Łaziska" pod adresem www.sm.laziska.pl...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Spółdzielnia mieszkaniowa "Razem" w Łaziskach Górnych
Przetarg na mieszkanie

Radom, Borki, Kosowska

... w dniu 22.05.2024r / środa / o godz. 11:00 w biurze Spółdzielni ul. Planty 15 w Radomiu.

W/wym. lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim kontakcie z Administracjami osiedli: Borki ul. Stasieckiego 43 tel.: 48 331-08-79, Planty ul. Chałubińskiego 6 tel.: 48 362-12-70, Zamłynie ul. Przeskok 8 lok. użytk. 1 tel.: 48 360-87-50

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

*** Złożenie oferty pisemnej w zamkniętej kopercie. Ofertę składa się tylko na druku oferty Spółdzielni. Oferty zło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

263 300 zł

5 451 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Radomiu
Przetarg na mieszkanie

Radom, Borki, Kosowska

Cena wywoławcza:

263 300 zł

5 451 zł/m2

48 m2 2 pokoje

... w dniu 22.05.2024r / środa / o godz. 11:00 w biurze Spółdzielni ul. Planty 15 w Radomiu.

W/wym. lokale mieszkalne można oglądać po uprzednim kontakcie z Administracjami osiedli: Borki ul. Stasieckiego 43 tel.: 48 331-08-79, Planty ul. Chałubińskiego 6 tel.: 48 362-12-70, Zamłynie ul. Przeskok 8 lok. użytk. 1 tel.: 48 360-87-50

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

*** Złożenie oferty pisemnej w zamkniętej kopercie. Ofertę składa się tylko na druku oferty Spółdzielni. Oferty zło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI" w Radomiu
1                          91
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości