Przetargi Spółek Skarbu Państwa:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Częstochowa, Karola Szajnochy

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE 24 KWIETNIA 2024 R. O GODZ. 10:00 W BUDYNKU DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE, UL. TKACKA 3, W POKOJU NR 119 ODBĘDZIE SIĘ TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W CZĘSTOCHOWIE, UL. KAROLA SZAJNOCHY, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 29, O POWIERZCHNI 0,3242 HA, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE IX WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

319 078 zł

98,42 zł/m2

3 242 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na działkę

Częstochowa, Karola Szajnochy

Cena wywoławcza:

319 078 zł

98,42 zł/m2

3 242 m2

OBWIESZCZENIE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE 24 KWIETNIA 2024 R. O GODZ. 10:00 W BUDYNKU DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE, UL. TKACKA 3, W POKOJU NR 119 ODBĘDZIE SIĘ TRZECIA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ W CZĘSTOCHOWIE, UL. KAROLA SZAJNOCHY, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 29, O POWIERZCHNI 0,3242 HA, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE IX WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na działkę

Chorzów, Armii Krajowej 107A

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1182/195, (km.1, obręb: 0002), o powierzchni 495,00 m2, wpisanej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

215 000 zł

434 zł/m2

495 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Chorzów, Armii Krajowej 107A

Cena wywoławcza:

215 000 zł

434 zł/m2

495 m2

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1182/195, (km.1, obręb: 0002), o powierzchni 495,00 m2, wpisanej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na dom

goleniowski, Stepnica, Żarnowo

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 700/2 o powierzchni 0,2090 ha, wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 133 m2, położonej w miejscowości Żarnowo, przy ul. Studenckiej 38, w gminie Stepnica, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim, objętej księgą wieczystą Nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie ze Studium uwarunko...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

244 000 zł

1 435 zł/m2

170 m2

Termin: 2024-04-23

Organizator przetargu:
Poczta Polska SA
Przetarg na dom

goleniowski, Stepnica, Żarnowo

Cena wywoławcza:

244 000 zł

1 435 zł/m2

170 m2

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 700/2 o powierzchni 0,2090 ha, wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 133 m2, położonej w miejscowości Żarnowo, przy ul. Studenckiej 38, w gminie Stepnica, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim, objętej księgą wieczystą Nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zgodnie ze Studium uwarunko...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-23

Organizator przetargu:
Poczta Polska SA
Przetarg na mieszkanie

sztumski, Mikołajki Pomorskie, Piaskowa

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Piaskowej 15 w miejscowości Mikołajki Pomorskie.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie pomorskim, powiecie sztumskim, gminie Mikołajki Pomorskie, miejscowości Mikołajki Pomorskie, przez którą przebiega linia kolejowa nr 9 Gdańsk-Warszawa oraz droga wojewódzka nr 522. Odległość od Sztumu wynosi około 13 km. Miejscowość jest siedzibą gminy, zamieszkałą przez około 1,5 tys. Osób co stanowi 40% populacji gminy. Bezpośrednie ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

1 653 zł/m2

36 m2 1 pokój

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

sztumski, Mikołajki Pomorskie, Piaskowa

Cena wywoławcza:

60 000 zł

1 653 zł/m2

36 m2 1 pokój

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Piaskowej 15 w miejscowości Mikołajki Pomorskie.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie pomorskim, powiecie sztumskim, gminie Mikołajki Pomorskie, miejscowości Mikołajki Pomorskie, przez którą przebiega linia kolejowa nr 9 Gdańsk-Warszawa oraz droga wojewódzka nr 522. Odległość od Sztumu wynosi około 13 km. Miejscowość jest siedzibą gminy, zamieszkałą przez około 1,5 tys. Osób co stanowi 40% populacji gminy. Bezpośrednie ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Praga-Północ, Starzyńskiego

PKP S.A. przygotowuje do sprzedaży lokal mieszkalny nr 79 przy ul. Starzyńskiego w Warszawie o powierzchni 28,77 m2. Dodatkowe pomieszczenie przynależne: piwnica o pow. 3,00 m2. Nieruchomość położona jest na działce oznaczonej ewid. nr 5, obręb 4-12-02 o pow. 0,7551 ha.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 90,20 kWh/(m2-rok), na energię końcową: EK = 155,20 kWh/(m2-rok), na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 128,00 kWh/(m2-rok). Jednostkowa wielkość emisji C02: ECO2 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

365 000 zł

12 687 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Praga-Północ, Starzyńskiego

Cena wywoławcza:

365 000 zł

12 687 zł/m2

29 m2 1 pokój

PKP S.A. przygotowuje do sprzedaży lokal mieszkalny nr 79 przy ul. Starzyńskiego w Warszawie o powierzchni 28,77 m2. Dodatkowe pomieszczenie przynależne: piwnica o pow. 3,00 m2. Nieruchomość położona jest na działce oznaczonej ewid. nr 5, obręb 4-12-02 o pow. 0,7551 ha.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 90,20 kWh/(m2-rok), na energię końcową: EK = 155,20 kWh/(m2-rok), na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 128,00 kWh/(m2-rok). Jednostkowa wielkość emisji C02: ECO2 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Praga-Północ, Starzyńskiego

PKP S.A. przygotowuje do sprzedaży lokal mieszkalny przy ul. Starzyńskiego 10 w Warszawie o powierzchni 54,69 m2. Dodatkowe pomieszczenie przynależne: piwnica o pow. 3,00 m2. Nieruchomość położona jest na działce oznaczonej ewid. nr 5, obręb 4-12-02 o pow. 0,7551 ha.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 80,85 kWh/(m2-rok), na energię końcową: EK = 144,00 kWh/(m2-rok), na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 118,80 kWh/(m2-rok). Jednostkowa wielkość emisji C02: ECO2 = 0...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

653 000 zł

11 940 zł/m2

55 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Praga-Północ, Starzyńskiego

Cena wywoławcza:

653 000 zł

11 940 zł/m2

55 m2

PKP S.A. przygotowuje do sprzedaży lokal mieszkalny przy ul. Starzyńskiego 10 w Warszawie o powierzchni 54,69 m2. Dodatkowe pomieszczenie przynależne: piwnica o pow. 3,00 m2. Nieruchomość położona jest na działce oznaczonej ewid. nr 5, obręb 4-12-02 o pow. 0,7551 ha.

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU = 80,85 kWh/(m2-rok), na energię końcową: EK = 144,00 kWh/(m2-rok), na nieodnawialną energię pierwotną: EP = 118,80 kWh/(m2-rok). Jednostkowa wielkość emisji C02: ECO2 = 0...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Świnoujście, Węgierska

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku mieszkalnego, przy ul. Węgierskiej 1, który składa się z jednego pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 30,61 m2, w tym:
*** pokój – 17,92 m2,
*** kuchnia – 11,02 m2,
*** łazienka z wc – 1,67 m2.
Wysokość pomieszczeń lokalu 2,52 m.
Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 0,215 części.

Instalacje wewnętrzne – energia elektryczna, wodna, kanalizacyjna do zbiornika bezod...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

140 000 zł

4 620 zł/m2

30 m2 1 pokój

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Świnoujście, Węgierska

Cena wywoławcza:

140 000 zł

4 620 zł/m2

30 m2 1 pokój

Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku mieszkalnego, przy ul. Węgierskiej 1, który składa się z jednego pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o łącznej pow. użytkowej 30,61 m2, w tym:
*** pokój – 17,92 m2,
*** kuchnia – 11,02 m2,
*** łazienka z wc – 1,67 m2.
Wysokość pomieszczeń lokalu 2,52 m.
Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 0,215 części.

Instalacje wewnętrzne – energia elektryczna, wodna, kanalizacyjna do zbiornika bezod...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-22

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Koluszki

Działka nr 399/27 położona w gminie Koluszki Miasto, obręb 4, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie o pow. 1,0741 ha. Nieruchomość o kształcie wieloboku. Jest częściowo ogrodzona, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 8m . W bezpośrednim sąsiedztwie działka na której posadowiony jest budynek biurowy przy ul. Kolejowej 1.

Dla przedmiotowej działki wydano decyzję nr 179/2020 z dnia 28.10.2021 r., znak GP.6730.179.2020.2021 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na bud...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 180 000 zł

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Koluszki

Cena wywoławcza:

1 180 000 zł
Działka nr 399/27 położona w gminie Koluszki Miasto, obręb 4, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie o pow. 1,0741 ha. Nieruchomość o kształcie wieloboku. Jest częściowo ogrodzona, zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 8m . W bezpośrednim sąsiedztwie działka na której posadowiony jest budynek biurowy przy ul. Kolejowej 1.

Dla przedmiotowej działki wydano decyzję nr 179/2020 z dnia 28.10.2021 r., znak GP.6730.179.2020.2021 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na bud...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Szczytno, Krótka

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Szczytnie przy ul. Krótkiej 5, w pośredniej części miasta.Budynek usytuowany jest pośrodku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w głębi ul. Krótkiej. Zabudowa usługowa występuje w sąsiedztwie.
Olsztyn oddalony jest ok. 50 km, Ruciane-Nida ok. 48 km a Mrągowo ok. 46 km od Szczytna.

Działka nr 117/3 o pow. 5879 m2 ma kształt nieforemnego wieloboku o płaskim ukształtowaniu terenu, na której zna...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

240 000 zł

3 692 zł/m2

65 m2 3 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Szczytno, Krótka

Cena wywoławcza:

240 000 zł

3 692 zł/m2

65 m2 3 pokoje

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Szczytnie przy ul. Krótkiej 5, w pośredniej części miasta.Budynek usytuowany jest pośrodku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej w głębi ul. Krótkiej. Zabudowa usługowa występuje w sąsiedztwie.
Olsztyn oddalony jest ok. 50 km, Ruciane-Nida ok. 48 km a Mrągowo ok. 46 km od Szczytna.

Działka nr 117/3 o pow. 5879 m2 ma kształt nieforemnego wieloboku o płaskim ukształtowaniu terenu, na której zna...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na działkę

Mysłowice, Fabryczna

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 268, km 4, obręb Brzezinka o powierzchni 680,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr ***, położonejw M...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

235 000 zł

346 zł/m2

680 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Mysłowice, Fabryczna

Cena wywoławcza:

235 000 zł

346 zł/m2

680 m2

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 268, km 4, obręb Brzezinka o powierzchni 680,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr ***, położonejw M...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na obiekt / lokal

Jawor, Cukrownicza 1A / 3

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przedstawia ofertę sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Cukrowniczej 1A w Jaworze.

Lokal mieszkalny o pow. 35,48 m2, położony jest na piętrze budynku. Mieszkanie składa się składa się z:
- pokoju o pow. 21,7 m2,
- kuchni o pow. 11,02 m2,
- łazienki o pow. 2,76 m2.
Do lokalu przynależą pomieszczenia o łącznej pow. 32,54 m2:
- piwnica o pow. 12,94 m2,
- komórka o pow. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 000 zł

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Jawor, Cukrownicza 1A / 3

Cena wywoławcza:

76 000 zł
PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu przedstawia ofertę sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Cukrowniczej 1A w Jaworze.

Lokal mieszkalny o pow. 35,48 m2, położony jest na piętrze budynku. Mieszkanie składa się składa się z:
- pokoju o pow. 21,7 m2,
- kuchni o pow. 11,02 m2,
- łazienki o pow. 2,76 m2.
Do lokalu przynależą pomieszczenia o łącznej pow. 32,54 m2:
- piwnica o pow. 12,94 m2,
- komórka o pow. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Strzegom, Jeleniogórska

Lokal mieszkalny nr 4 położony w Strzegomiu, województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 19,30 m² wraz z powierzchnią przynależną 11,07 m2 oraz udziałem wynoszącym 1293/10000 w częściach wspólnych budynków oraz w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3 AM-21 o powierzchni 0,0634 ha, obręb 0005 Grabina Południe...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 000 zł

2 280 zł/m2

19 m2

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Strzegom, Jeleniogórska

Cena wywoławcza:

44 000 zł

2 280 zł/m2

19 m2

Lokal mieszkalny nr 4 położony w Strzegomiu, województwo dolnośląskie, o powierzchni użytkowej 19,30 m² wraz z powierzchnią przynależną 11,07 m2 oraz udziałem wynoszącym 1293/10000 w częściach wspólnych budynków oraz w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 3 AM-21 o powierzchni 0,0634 ha, obręb 0005 Grabina Południe...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Woźniaka 58/1

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz CO....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

158 000 zł

4 938 zł/m2

32 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Woźniaka 58/1

Cena wywoławcza:

158 000 zł

4 938 zł/m2

32 m2 2 pokoje

Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz CO....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Morcinka 29/2

Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu należy pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 9,91 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz CO.  ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

186 000 zł

5 813 zł/m2

32 m2 1 pokój

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Morcinka 29/2

Cena wywoławcza:

186 000 zł

5 813 zł/m2

32 m2 1 pokój

Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Do lokalu należy pomieszczenie przynależne - piwnica o powierzchni 9,91 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną oraz CO.  ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Obozowa 1/5

Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz CO....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

186 000 zł

6 414 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na mieszkanie

Bytom, Obozowa 1/5

Cena wywoławcza:

186 000 zł

6 414 zł/m2

29 m2 1 pokój

Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową oraz CO....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-18

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości