Przetargi Urzędów Miast:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Oleśnica, Energetyczna

... dnia 19 lipca 2024r. o godz. 1100 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
*** wadium wynosi 85.500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset). Najpóźniej do dnia 15 lipca 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na strona...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

855 000 zł

112 zł/m2

7 615 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Energetyczna

Cena wywoławcza:

855 000 zł

112 zł/m2

7 615 m2

... dnia 19 lipca 2024r. o godz. 1100 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
*** wadium wynosi 85.500,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset). Najpóźniej do dnia 15 lipca 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu.Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na strona...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Mysłowice, Aleksandra Fredry

... w dniu 2 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1. Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 26 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 42.000,-zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych), z podaniem ww. numerów działek. Pełna treść ogłoszenia o przetargu,zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

210 000 zł

397 zł/m2

529 m2

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na działkę

Mysłowice, Aleksandra Fredry

Cena wywoławcza:

210 000 zł

397 zł/m2

529 m2

... w dniu 2 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204 Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1. Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 26 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 42.000,-zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych), z podaniem ww. numerów działek. Pełna treść ogłoszenia o przetargu,zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Portowa

... w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 99.800,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) , ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie In...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

499 000 zł

447 zł/m2

1 117 m2

Termin: 2024-06-18

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Portowa

Cena wywoławcza:

499 000 zł

447 zł/m2

1 117 m2

... w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 99.800,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) , ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie In...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-18

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na działkę

Wrocław, Zgorzelisko, Nowogródzka

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 17 czerwca 2024 r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl

Informacje ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 354 000 zł

828 zł/m2

8 879 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Wrocław, Zgorzelisko, Nowogródzka

Cena wywoławcza:

7 354 000 zł

828 zł/m2

8 879 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215 o godz. 1000 dnia 17 czerwca 2024 r.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie, na stronach Urzędu Miejskiego Wrocławia: gn.um.wroc.pl oraz pod adresem www.bip.um.wroc.pl

Informacje ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na działkę

Szczecin, Dąbie, Żaglowa

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Żaglowej, działka 17/34, obręb 4021

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres
Szczecin,
rejon ulicy Żaglowej

Numer obrębu
4021

Numer działki
17/34

Numer księgi wieczystej
***

Powierzchnia w m2
4323

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

347 zł/m2

4 323 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na działkę

Szczecin, Dąbie, Żaglowa

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

347 zł/m2

4 323 m2

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Żaglowej, działka 17/34, obręb 4021

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres
Szczecin,
rejon ulicy Żaglowej

Numer obrębu
4021

Numer działki
17/34

Numer księgi wieczystej
***

Powierzchnia w m2
4323

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na działkę

Szczecin, Żaglowa

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Żaglowej, działka 17/34, obręb 4021

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres

Szczecin,

rejon ulicy Żaglowej

Numer obrębu

4021

Numer działki

17/34

Numer księgi wieczystej

***

Powierzchnia w m2

4323

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

347 zł/m2

4 323 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na działkę

Szczecin, Żaglowa

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

347 zł/m2

4 323 m2

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Żaglowej, działka 17/34, obręb 4021

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres

Szczecin,

rejon ulicy Żaglowej

Numer obrębu

4021

Numer działki

17/34

Numer księgi wieczystej

***

Powierzchnia w m2

4323

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Przeznaczenie n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na dom

Legnica, Cyprysowa

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 17.06.2024 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy
ul. Cyprysowej 9
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Oznaczenie
nieruchomości w
operacie ewidencji
gruntów
Opis
nieruchomości
Cena lokalu
(w ty wartość
gruntu)
Wadium
Legnica ul. Cyprysowa 9
KW Nr LE1L/00039133/9
Budynek mieszkalny,
jednorodzinny
Dz. nr 26 o pow. 455 m2
, obręb
Czarny Dwór
B...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

550 000 zł

4 636 zł/m2

119 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Legnica
Przetarg na dom

Legnica, Cyprysowa

Cena wywoławcza:

550 000 zł

4 636 zł/m2

119 m2

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 17.06.2024 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Legnicy przy
ul. Cyprysowej 9
Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
Oznaczenie
nieruchomości w
operacie ewidencji
gruntów
Opis
nieruchomości
Cena lokalu
(w ty wartość
gruntu)
Wadium
Legnica ul. Cyprysowa 9
KW Nr LE1L/00039133/9
Budynek mieszkalny,
jednorodzinny
Dz. nr 26 o pow. 455 m2
, obręb
Czarny Dwór
B...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Legnica
Przetarg na działkę

Sulęcin

B U R M I S T R Z S U L Ę C I N A

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż

nieruchomości gruntowych niezabudowanychNr przetarguPołożenieNr działkiPow. działki

/ha/Księga wieczystaCena wywoławcza

brutto

/zł /Wadium

/zł/Opis dla wszystkich działek

1/2024/ISulęcin

ul. Jana Matejki

595

0.1309

***

135 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

135 180 zł

103 zł/m2

1 309 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Sulęcinie
Przetarg na działkę

Sulęcin

Cena wywoławcza:

135 180 zł

103 zł/m2

1 309 m2

B U R M I S T R Z S U L Ę C I N A

podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż

nieruchomości gruntowych niezabudowanychNr przetarguPołożenieNr działkiPow. działki

/ha/Księga wieczystaCena wywoławcza

brutto

/zł /Wadium

/zł/Opis dla wszystkich działek

1/2024/ISulęcin

ul. Jana Matejki

595

0.1309

***

135 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Sulęcinie
Przetarg na działkę

oświęcimski, Chełmek, Gorzów

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:

IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:

*** 1. 2021 o pow. 0.2476 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00067667/4 za cenę wywoławczą 99.830,00 złotych brutto.
*** 2. 2032/4 o pow. 0.3034 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/0069496/8 za cenę wywoławczą 121.600,00 złotych brutto.
*** 3. 2032/5 o po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

99 830 zł

40,32 zł/m2

2 476 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chełmka
Przetarg na działkę

oświęcimski, Chełmek, Gorzów

Cena wywoławcza:

99 830 zł

40,32 zł/m2

2 476 m2

BURMISTRZ CHEŁMKA OGŁASZA:

IV przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:

*** 1. 2021 o pow. 0.2476 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/00067667/4 za cenę wywoławczą 99.830,00 złotych brutto.
*** 2. 2032/4 o pow. 0.3034 ha objęta Księgą Wieczystąnr KR1E/0069496/8 za cenę wywoławczą 121.600,00 złotych brutto.
*** 3. 2032/5 o po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Chełmka
Przetarg na działkę

Grudziądz, Oliwska

... w dniu 17 czerwca 2024r o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 310.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu
gotówki w terminie do dnia 11 czerwca 2024r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział
Finansowy– Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652.
Przy wnoszeniu wadium w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono
dotyczy.
Wadium zwrac...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

181 000 zł

141 zł/m2

1 281 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Grudziądz
Przetarg na działkę

Grudziądz, Oliwska

Cena wywoławcza:

181 000 zł

141 zł/m2

1 281 m2

... w dniu 17 czerwca 2024r o godz. 12.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 - pokój 310.
W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie przelewu
gotówki w terminie do dnia 11 czerwca 2024r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Wydział
Finansowy– Bank PKO BP SA Nr 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652.
Przy wnoszeniu wadium w treści przelewu należy wpisać oznaczenie geodezyjne nieruchomości, której ono
dotyczy.
Wadium zwrac...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Grudziądz
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Centrum, Ludwika Waryńskiego

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Ludwika Waryńskiego 29 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi, kuchni, ła...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

327 600 zł

6 538 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na mieszkanie

Białystok, Centrum, Ludwika Waryńskiego

Cena wywoławcza:

327 600 zł

6 538 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Zgodnie z § 6 ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej:

*** Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny, stanowiący własność Gminy Białystok, położony przy ul. Ludwika Waryńskiego 29 w Białymstoku, składający się z 2 pokoi, kuchni, ła...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Białystok
Przetarg na działkę

Elbląg, Strumykowa

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa – http://www.umelblag.pl BIP – https://bip.elblag.eu)

(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51, e-mail: Zapytaj o ofertę
__
)

1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Strumykowa 67.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Elblągu w dzielnicy Próchnik, o kształcie zbliżonym do trójkąta. Z uwagi na fakt, iż prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

222 350 zł

88,44 zł/m2

2 514 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na działkę

Elbląg, Strumykowa

Cena wywoławcza:

222 350 zł

88,44 zł/m2

2 514 m2

PREZYDENT MIASTA ELBLĄG

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Elbląg

(strona internetowa – http://www.umelblag.pl BIP – https://bip.elblag.eu)

(tel. kontaktowy 55 239-31-41, 55 239-34-51, e-mail: Zapytaj o ofertę
__
)

1. Lokalizacja: Elbląg, ul. Strumykowa 67.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, położona w Elblągu w dzielnicy Próchnik, o kształcie zbliżonym do trójkąta. Z uwagi na fakt, iż prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na mieszkanie

Elbląg, Grochowska

... w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 10:00, w sali nr 300A w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1 w Elblągu. 10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr __95 1020 18pokaż telefon, w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gminy Miasto ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

96 000 zł

2 659 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na mieszkanie

Elbląg, Grochowska

Cena wywoławcza:

96 000 zł

2 659 zł/m2

36 m2 2 pokoje

... w dniu 17 czerwca 2024 r. o godz. 10:00, w sali nr 300A w Urzędzie Miejskim przy ul. Łączności 1 w Elblągu. 10. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na konto Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr __95 1020 18pokaż telefon, w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gminy Miasto ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na działkę

łobeski, Resko, Stara Dobrzyca

... w dniu 17.06.2024 roku o godz. 1100 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
Wadium należy wpłacić do dnia 12.06.2024r.(włącznie) na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w
Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. W tytule wpłaty należy wpisać nr działki
której dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu
komisji przetargowej przed otwarciem prze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

83 700 zł

87,46 zł/m2

957 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Resku
Przetarg na działkę

łobeski, Resko, Stara Dobrzyca

Cena wywoławcza:

83 700 zł

87,46 zł/m2

957 m2

... w dniu 17.06.2024 roku o godz. 1100 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.
Wadium należy wpłacić do dnia 12.06.2024r.(włącznie) na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w
Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. W tytule wpłaty należy wpisać nr działki
której dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu
komisji przetargowej przed otwarciem prze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Resku
Przetarg na działkę

Pasym

Pasym, dnia 15.05.2024 r.
BURMISTRZ MIASTA PASYM
ogłasza VI nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Pogodnej, w sąsiedztwie ul. Polnej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym jako działki:
nr 271/2 16 o pow. 1 09 0m 2 - cena wywoławcza 76 300 ,00 zł netto ,
nr 271/2 1 7 o pow. 1 095m 2 - cena wywoławcza 76 700 ,00 zł netto ,
nr 271/2 1 8 o pow. 1 09 0m 2 - cena wywoławc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 300 zł

70,00 zł/m2

1 090 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Pasym
Przetarg na działkę

Pasym

Cena wywoławcza:

76 300 zł

70,00 zł/m2

1 090 m2

Pasym, dnia 15.05.2024 r.
BURMISTRZ MIASTA PASYM
ogłasza VI nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Pogodnej, w sąsiedztwie ul. Polnej, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 miasta Pasym jako działki:
nr 271/2 16 o pow. 1 09 0m 2 - cena wywoławcza 76 300 ,00 zł netto ,
nr 271/2 1 7 o pow. 1 095m 2 - cena wywoławcza 76 700 ,00 zł netto ,
nr 271/2 1 8 o pow. 1 09 0m 2 - cena wywoławc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Pasym
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości