Przetargi Urzędów Miast:

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Portowa

... w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 99.800,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) , ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie In...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

499 000 zł

447 zł/m2

1 117 m2

Termin: 2024-06-18

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Portowa

Cena wywoławcza:

499 000 zł

447 zł/m2

1 117 m2

... w dniu 18 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 99.800,-zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) , ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie In...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-18

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Grunwaldzka

... w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 28 maja 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 134.000,-zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych) ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publiczn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

670 000 zł

1 201 zł/m2

558 m2

Termin: 2024-06-04

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Grunwaldzka

Cena wywoławcza:

670 000 zł

1 201 zł/m2

558 m2

... w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204


Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed przystąpieniem do przetargu należy najpóźniej do dnia 28 maja 2024 r. wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 134.000,-zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych) ze wskazaniem nieruchomości. Pełna treść ogłoszenia o przetargu, zawierająca szczegółowe warunki przetargu dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publiczn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-04

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
Przetarg na działkę

Oleśnica, Strefowa

... dnia 7 maja 2024r. o godz. 1000(w Sali Obrad nr 37 –II piętrze części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy); *** Wadium wynosi: 219.000,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych); *** Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu; Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stron...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 190 000 zł

108 zł/m2

20 284 m2

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Strefowa

Cena wywoławcza:

2 190 000 zł

108 zł/m2

20 284 m2

... dnia 7 maja 2024r. o godz. 1000(w Sali Obrad nr 37 –II piętrze części ratuszowej Urzędu Miasta Oleśnicy); *** Wadium wynosi: 219.000,00 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy złotych); *** Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2024r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Oleśnica nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu; Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Oleśnicy Rynek-Ratusz, oraz opublikowano na stron...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Andrzeja Potebni

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 24 kwietnia 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

450 000 zł

7 079 zł/m2

64 m2 3 pokoje

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na mieszkanie

Wrocław, Andrzeja Potebni

Cena wywoławcza:

450 000 zł

7 079 zł/m2

64 m2 3 pokoje

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 24 kwietnia 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Szczecinek, Władysława Bartoszewskiego

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numer 214/10 i 214/11 o łącznej pow. 0,0854 ha, położonej w Szczecinku w obrębie 13 przy ul. Władysława Bartoszewskiego wpisanej do księgi wieczystej nr *** prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Nieruchomość zabudowana jest budynkami o funkcji niemieszkalnej, które stanowią zorganizowaną całość (była siedziba SZOK) o łącznej powierzchni użytkowej 1385,30 m2. W miejscowym planie zagospodarowania...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł

1 805 zł/m2

1 385 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecinek
Przetarg na obiekt / lokal

Szczecinek, Władysława Bartoszewskiego

Cena wywoławcza:

2 500 000 zł

1 805 zł/m2

1 385 m2

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numer 214/10 i 214/11 o łącznej pow. 0,0854 ha, położonej w Szczecinku w obrębie 13 przy ul. Władysława Bartoszewskiego wpisanej do księgi wieczystej nr *** prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Nieruchomość zabudowana jest budynkami o funkcji niemieszkalnej, które stanowią zorganizowaną całość (była siedziba SZOK) o łącznej powierzchni użytkowej 1385,30 m2. W miejscowym planie zagospodarowania...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecinek
Przetarg na działkę

Ropczyce

WYCIĄG z ogłoszenia o przetargu:
BURMISTRZ ROPCZYC,
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ropczyce
1.
Obręb ewidencyjny
Ropczyce
Nr działki wg
2.
ewidencji gruntów
2881/2
2882/2
2888
2893
2942
1128
Ropczyce-Pietrzejowa 1087/4 1086/4 1084/2
1069/2
Powierzchnia ogólna
0,0329
0,0804
3.
działki
ha
ha
0,2626 ha
0,3272 0,0636 ha ha
0,7382 ha
0,2249 ha
0,1377
ha
0,0915 ha
0,1064
ha
Powierzchnia łącz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 211 030 zł

58,63 zł/m2

20 654 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Ropczyce
Przetarg na działkę

Ropczyce

Cena wywoławcza:

1 211 030 zł

58,63 zł/m2

20 654 m2

WYCIĄG z ogłoszenia o przetargu:
BURMISTRZ ROPCZYC,
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ropczyce
1.
Obręb ewidencyjny
Ropczyce
Nr działki wg
2.
ewidencji gruntów
2881/2
2882/2
2888
2893
2942
1128
Ropczyce-Pietrzejowa 1087/4 1086/4 1084/2
1069/2
Powierzchnia ogólna
0,0329
0,0804
3.
działki
ha
ha
0,2626 ha
0,3272 0,0636 ha ha
0,7382 ha
0,2249 ha
0,1377
ha
0,0915 ha
0,1064
ha
Powierzchnia łącz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Ropczyce
Przetarg na działkę

Szczecin

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 lutego 2024 r.

o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, działka 126/2, obręb 1021

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres
Szczecin,
Aleja Wojska Polskiego 95

Numer obrębu
1021

Numer działki
126/2

Numer księgi wieczystej
***

Powierzchnia w m2
2290

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana

Przeznaczenie nieruchomośc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

1 310 zł/m2

2 290 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na działkę

Szczecin

Cena wywoławcza:

3 000 000 zł

1 310 zł/m2

2 290 m2

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 lutego 2024 r.

o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 95, działka 126/2, obręb 1021

będącej własnością Gminy Miasto Szczecin.

Adres
Szczecin,
Aleja Wojska Polskiego 95

Numer obrębu
1021

Numer działki
126/2

Numer księgi wieczystej
***

Powierzchnia w m2
2290

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana

Przeznaczenie nieruchomośc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na działkę

Lębork, Komuny Paryskiej

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Lęborka przy ulicy Komuny Paryskiej uregulowanych w księdze wieczystej ***:

- składającej się z działek nr 63/7, 63/9, 64/4 o łącznej powierzchni 13. 575 m ²,

- stanowiącej działkę nr 63/11 o powierzchni 1.473 m ².

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzek...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 300 000 zł

317 zł/m2

13 575 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lębork
Przetarg na działkę

Lębork, Komuny Paryskiej

Cena wywoławcza:

4 300 000 zł

317 zł/m2

13 575 m2

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Lęborka przy ulicy Komuny Paryskiej uregulowanych w księdze wieczystej ***:

- składającej się z działek nr 63/7, 63/9, 64/4 o łącznej powierzchni 13. 575 m ²,

- stanowiącej działkę nr 63/11 o powierzchni 1.473 m ².

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Komuny Paryskiej, rzek...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Lębork
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Kazimierza Jagiellończyka

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 24 kwietnia 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

105 000 zł

5 556 zł/m2

19 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Kazimierza Jagiellończyka

Cena wywoławcza:

105 000 zł

5 556 zł/m2

19 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 24 kwietnia 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Kazimierza Jagiellończyka

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 24 kwietnia 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

195 000 zł

5 249 zł/m2

37 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Wrocław, Kazimierza Jagiellończyka

Cena wywoławcza:

195 000 zł

5 249 zł/m2

37 m2

... w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali nr 215, o godz. 10:00 dnia 24 kwietnia 2024 r.
*** Wadium na w/w lokal uczestnik przetargu winien wpłacić najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2024 r. na konto Gminy Wrocław- Bank PKO BP S.A. nr 36 1020 5226 0000 6302 0417 7655. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
*** Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
*** Pełną informację ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Wrocław
Przetarg na obiekt / lokal

Uniejów, abp. Jakuba Świnki

... w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Uniejów przy ulicy
Błogosławionego Bogumiła nr 13 w Uniejowie w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godzinie 11.00

Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Uniejowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie pod adresem http://bip.uniejow.pl/, oraz ogłoszenie zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym term...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 500 000 zł

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd miasta Uniejów
Przetarg na obiekt / lokal

Uniejów, abp. Jakuba Świnki

Cena wywoławcza:

4 500 000 zł
... w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Uniejów przy ulicy
Błogosławionego Bogumiła nr 13 w Uniejowie w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godzinie 11.00

Pełna treść ogłoszenia została podana do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Uniejowie oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Uniejowie pod adresem http://bip.uniejow.pl/, oraz ogłoszenie zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym term...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd miasta Uniejów
Przetarg na działkę

Kutno, Lotnicza

... w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pokój 203 – tel. 24 253-12-47, 24 253-11-44.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 120 000 zł

106 zł/m2

10 580 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA KUTNO
Przetarg na działkę

Kutno, Lotnicza

Cena wywoławcza:

1 120 000 zł

106 zł/m2

10 580 m2

... w dniu 24 kwietnia 2024 roku o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Kutno, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, pok. 403.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18, pokój 203 – tel. 24 253-12-47, 24 253-11-44.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
URZĄD MIASTA KUTNO
Przetarg na mieszkanie

Szczecin, Podgórna

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej Lp. 1 Położenie i opis lokalu Podgórna 62/10 III piętro Opis: 4 pokoje, 2 kuchnie, 1 łazienka z WC, 1 WC, 1 przedpokój Nr działki nr dz.: 121 Obręb Obr. 1040 Pow. lokalu w m² 126,30 Pow. działki w m2 321 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie ze Studium wielofunkcyjna zabudowa ś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

7 918 zł/m2

126 m2 4 pokoje

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na mieszkanie

Szczecin, Podgórna

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

7 918 zł/m2

126 m2 4 pokoje

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w nieruchomości gruntowej Lp. 1 Położenie i opis lokalu Podgórna 62/10 III piętro Opis: 4 pokoje, 2 kuchnie, 1 łazienka z WC, 1 WC, 1 przedpokój Nr działki nr dz.: 121 Obręb Obr. 1040 Pow. lokalu w m² 126,30 Pow. działki w m2 321 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie ze Studium wielofunkcyjna zabudowa ś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Szczecin
Przetarg na dom

Płock, Zofii Nałkowskiej

... dnia 24.04.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka/ Plac Stary Rynek 1, pok. nr 206, II piętro.5) Wadium na przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) należy wpłacić do dnia 18.04.2024 r. na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP w Płocku 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

520 000 zł

7 569 zł/m2

69 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płock
Przetarg na dom

Płock, Zofii Nałkowskiej

Cena wywoławcza:

520 000 zł

7 569 zł/m2

69 m2

... dnia 24.04.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Płocka/ Plac Stary Rynek 1, pok. nr 206, II piętro.5) Wadium na przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości w wysokości 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) należy wpłacić do dnia 18.04.2024 r. na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP w Płocku 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.6) Pełny tekst ogłoszenia o przetargu został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Płock
Przetarg na mieszkanie

Jelenia Góra, Michałowicka

Wyciąg z ogłoszenia nr 31/2024 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą

udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra

_Oznaczenie nieruchomości_

1) ul. Michałowicka 2 – lokal mieszkalny nr 1 o ogólnej pow. 52,80 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i wc o łącznej pow. 37,70 m2 oraz pom. przynależnych: piwnicy i 2 pom. gosp. o łącznej pow. 15,10 m...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

150 000 zł

2 841 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Przetarg na mieszkanie

Jelenia Góra, Michałowicka

Cena wywoławcza:

150 000 zł

2 841 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Wyciąg z ogłoszenia nr 31/2024 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali położonych w Jeleniej Górze wraz ze sprzedażą

udziałów w gruncie związanych z tymi lokalami, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra

_Oznaczenie nieruchomości_

1) ul. Michałowicka 2 – lokal mieszkalny nr 1 o ogólnej pow. 52,80 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni i wc o łącznej pow. 37,70 m2 oraz pom. przynależnych: piwnicy i 2 pom. gosp. o łącznej pow. 15,10 m...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Jelenia Góra
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości