Licytacje komornicze: Lublin

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Bronowice, Rudlickiego

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** *** położonego przy Rudlickiego ***/***, 20-318 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (adres: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego numer *** położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Rudlickiego *** w Lublinie. Lokal znajduje się w zasobach Pra...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

245 250 zł

5 074 zł/m2

48 m2 3 pokoje

Termin: 2024-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Bronowice, Rudlickiego

Cena wywoławcza:

245 250 zł

5 074 zł/m2

48 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** *** położonego przy Rudlickiego ***/***, 20-318 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (adres: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego numer *** położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Rudlickiego *** w Lublinie. Lokal znajduje się w zasobach Pra...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Tatary, Montażowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Montażowa 12, 20-214 M. Lublin, dla której SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , ŚWIDNIK, 21-040 ŚWIDNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Odrębna własność lokalu w budynku wielorodzinnym położonym w m. Lublin przy ul. Montażowa 12 oraz związany z własnością udział we współwłasności nieruchomości w 3557/396500 części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeniach,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

176 025 zł

4 949 zł/m2

36 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Tatary, Montażowa

Cena wywoławcza:

176 025 zł

4 949 zł/m2

36 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Montażowa 12, 20-214 M. Lublin, dla której SĄD REJONOWY ŚWIDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , ŚWIDNIK, 21-040 ŚWIDNIK) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Odrębna własność lokalu w budynku wielorodzinnym położonym w m. Lublin przy ul. Montażowa 12 oraz związany z własnością udział we współwłasności nieruchomości w 3557/396500 części w gruncie oraz częściach budynku i urządzeniach,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Czechów, Szwajcarska

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Szwajcarska 3/***, 20-861 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

304 430,25 zł

3 938 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Czechów, Szwajcarska

Cena wywoławcza:

304 430,25 zł

3 938 zł/m2

77 m2 4 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Szwajcarska 3/***, 20-861 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Czuby, Kustronia

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Kustronia ***/***, 20-241 Lublin wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Motor" pod numerem *** (adres spółdzielni: Daszyńskiego 4, Lublin, 20-250 Lublin).
Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr *** w budynku przy ul. Kustronia *** o pow. użytkowej ***,*** mkw. przys...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

246 450 zł

5 178 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Czuby, Kustronia

Cena wywoławcza:

246 450 zł

5 178 zł/m2

48 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Kustronia ***/***, 20-241 Lublin wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Motor" pod numerem *** (adres spółdzielni: Daszyńskiego 4, Lublin, 20-250 Lublin).
Opis nieruchomości:
ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr *** w budynku przy ul. Kustronia *** o pow. użytkowej ***,*** mkw. przys...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Lublin, Za Cukrownią, 1 Maja

... pierwsza licytacja:

- lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** sp. z o.o.z/s w Warszawie położonego przy ul.1 Maja 44, 20-410 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość budynkowa o charakterze komercyjnym i funkcji biurowo- usługowo-handlowej wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 925 000 zł

3 324 zł/m2

880 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Lublin, Za Cukrownią, 1 Maja

Cena wywoławcza:

2 925 000 zł

3 324 zł/m2

880 m2

... pierwsza licytacja:

- lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** sp. z o.o.z/s w Warszawie położonego przy ul.1 Maja 44, 20-410 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość budynkowa o charakterze komercyjnym i funkcji biurowo- usługowo-handlowej wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu o nr ewi...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Jutrzenki

... pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Jutrzenki 16, 20-538 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 373 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

279 750 zł

1 984 zł/m2

141 m2 4 pokoje

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, Jutrzenki

Cena wywoławcza:

279 750 zł

1 984 zł/m2

141 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Jutrzenki 16, 20-538 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 373 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, MEDALIONÓW

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są *** położonego przy MEDALIONÓW 2/1, 20-486 LUBLIN, dla którego SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE X WYDZIAŁ CYWILNY (adres: ul. KONRADA WALLENRODA 4D, LUBLIN, 20-607 LUBLIN) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 344 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiąte...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

258 000 zł

4 983 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Lublin, MEDALIONÓW

Cena wywoławcza:

258 000 zł

4 983 zł/m2

52 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są *** położonego przy MEDALIONÓW 2/1, 20-486 LUBLIN, dla którego SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE X WYDZIAŁ CYWILNY (adres: ul. KONRADA WALLENRODA 4D, LUBLIN, 20-607 LUBLIN) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 344 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 258 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiąte...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Lublin, Wyzwolenia

... druga licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** położonego przy Wyzwolenia ***/***, 20-368 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/***.

Lokal niemieszkalny położony jest w kondygnacji piwnic i składa się z sali, magazynu, w.c. oraz wejścia ze schodami. Według danych z księgi wieczystej lokal składa się z sali konsumpcji, m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

64 000 zł

1 633 zł/m2

39 m2

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Lublin, Wyzwolenia

Cena wywoławcza:

64 000 zł

1 633 zł/m2

39 m2

... druga licytacja

lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** położonego przy Wyzwolenia ***/***, 20-368 Lublin, dla którego Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konrada Wallenroda 4d, Lublin, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/***.

Lokal niemieszkalny położony jest w kondygnacji piwnic i składa się z sali, magazynu, w.c. oraz wejścia ze schodami. Według danych z księgi wieczystej lokal składa się z sali konsumpcji, m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Lublin

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Żmigród 20-110 Lublin, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , LUBLIN, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość ( na działce , położony w Lub...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 961 250 zł

2 587 zł/m2

758 m2

Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Lublin

Cena wywoławcza:

1 961 250 zł

2 587 zł/m2

758 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Żmigród 20-110 Lublin, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , LUBLIN, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość ( na działce , położony w Lub...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Lublin

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy dz. gr. nr ***/3 ,*** , ***-*** ***, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/***.

Suma oszacowania wynosi 11 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 505,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysok...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

8 505 zł

2,84 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Lublin

Cena wywoławcza:

8 505 zł

2,84 zł/m2

3 000 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy dz. gr. nr ***/3 ,*** , ***-*** ***, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Wyszyńskiego 18, Świdnik, 21-040 Świdnik) prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/***.

Suma oszacowania wynosi 11 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 505,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysok...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Lublin, Kolonia Kozice Dolne

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Kolonia Kozice Dolne, 21-050 Piaski, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 105 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 560,00 zł. Rękojmia powinna być zł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

79 200 zł

8,04 zł/m2

9 856 m2

Termin: 2024-03-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Lublin, Kolonia Kozice Dolne

Cena wywoławcza:

79 200 zł

8,04 zł/m2

9 856 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Kolonia Kozice Dolne, 21-050 Piaski, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 105 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 560,00 zł. Rękojmia powinna być zł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Lublin, Konwaliowa

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Konwaliowa, 20-222 Lublin, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , LUBLIN, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,3000 ha stanowiąca działkę nr 3/1 pod adresem Konwaliowa 35 w Lubl...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

102 750 zł

34,25 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2024-03-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Lublin, Konwaliowa

Cena wywoławcza:

102 750 zł

34,25 zł/m2

3 000 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której położonej przy Konwaliowa, 20-222 Lublin, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , LUBLIN, 20-607 Lublin) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,3000 ha stanowiąca działkę nr 3/1 pod adresem Konwaliowa 35 w Lubl...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Lublin, Ponikwoda, Ludowa

... https://e-licytacje.komornik.pl/;
- rozpocznie się w dniu 06-03-2024r. o godz. 12:00 (środa);
- zakończy się w dniu 13-03-2024r. o godz. 12:00 (środa);

suma oszacowania wynosi: 1.180.000,00zł;
cena wywołania wynosi: 885.000,00zł (3/4 sumy oszacowania);
rękojmia wynosi: 118.000,00zł (1/10 sumy oszacowania);

Rękojmia (w kwocie: 118 000,00zł) najpóźniej w dniu 04-03-2024r. (poniedziałek)
winna znajdować się na rachunku komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606
tytuł przelewu: "RĘK...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

885 000 zł

5 538 zł/m2

160 m2

Termin: 2024-03-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Lublin, Ponikwoda, Ludowa

Cena wywoławcza:

885 000 zł

5 538 zł/m2

160 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/;
- rozpocznie się w dniu 06-03-2024r. o godz. 12:00 (środa);
- zakończy się w dniu 13-03-2024r. o godz. 12:00 (środa);

suma oszacowania wynosi: 1.180.000,00zł;
cena wywołania wynosi: 885.000,00zł (3/4 sumy oszacowania);
rękojmia wynosi: 118.000,00zł (1/10 sumy oszacowania);

Rękojmia (w kwocie: 118 000,00zł) najpóźniej w dniu 04-03-2024r. (poniedziałek)
winna znajdować się na rachunku komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606
tytuł przelewu: "RĘK...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Lublin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 990/21 w dniu 01-03-2024 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, sala XII, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Piotrowice, 23-107 Strzy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

600 000 zł

5 892 zł/m2

102 m2

Termin: 2024-03-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Lublin

Cena wywoławcza:

600 000 zł

5 892 zł/m2

102 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 990/21 w dniu 01-03-2024 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, sala XII, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Piotrowice, 23-107 Strzy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Lublin, Romanowskiego

... https://e-licytacje.komornik.pl/;
- rozpocznie się w dniu 21-02-2024r. o godz. 12:00 (środa);
- zakończy się w dniu 28-02-2024r. o godz. 12:00 (środa);

suma oszacowania wynosi: 629.000,00zł;
cena wywołania wynosi: 471.750,00zł (3/4 sumy oszacowania);
rękojmia wynosi: 62.900,00zł (1/10 sumy oszacowania);

Rękojmia (w kwocie: 62 900,00zł) najpóźniej w dniu 19-02-2024r. (poniedziałek)
winna znajdować się na rachunku komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606
tytuł przelewu: "RĘKOJMI...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

471 750 zł

2 527 zł/m2

187 m2

Termin: 2024-02-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Lublin, Romanowskiego

Cena wywoławcza:

471 750 zł

2 527 zł/m2

187 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/;
- rozpocznie się w dniu 21-02-2024r. o godz. 12:00 (środa);
- zakończy się w dniu 28-02-2024r. o godz. 12:00 (środa);

suma oszacowania wynosi: 629.000,00zł;
cena wywołania wynosi: 471.750,00zł (3/4 sumy oszacowania);
rękojmia wynosi: 62.900,00zł (1/10 sumy oszacowania);

Rękojmia (w kwocie: 62 900,00zł) najpóźniej w dniu 19-02-2024r. (poniedziałek)
winna znajdować się na rachunku komornika: 15 1020 3147 0000 8002 0081 0606
tytuł przelewu: "RĘKOJMI...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości