Licytacje komornicze: olkuski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza domu

Olkusz, Mieszka I

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
- działki ewidencyjnej nr ***/*** o powierzchni ***m2 . Działka o kształcie wydłużonego prostokąta położona w terenie płaskim. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz zabudową gospodarczą. W pozostałej części na działce drewniana altanka ogrodowa, teren porośnięty krzewami, drzewami stanowi przydomowy ogród. Dzia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

208 931,25 zł

1 817 zł/m2

115 m2 4 pokoje

Termin: 2024-08-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olkusz, Mieszka I

Cena wywoławcza:

208 931,25 zł

1 817 zł/m2

115 m2 4 pokoje

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
- działki ewidencyjnej nr ***/*** o powierzchni ***m2 . Działka o kształcie wydłużonego prostokąta położona w terenie płaskim. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz zabudową gospodarczą. W pozostałej części na działce drewniana altanka ogrodowa, teren porośnięty krzewami, drzewami stanowi przydomowy ogród. Dzia...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Olkusz, Żurada, ul. Słoneczna

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Żurada gm. Olkusz o nr KW KR1O *** składająca się z działki o nr ***/*** o powierzchni 1945 m(2). Adres administracyjny to Żurada ul. Słoneczna, powiat Olkuski, jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz_G, nr jednostki rejestracyjnej ***.
Na nieruchomości znajduje się budynek o charaktere handlowo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

359 250 zł

185 zł/m2

1 945 m2

Termin: 2024-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Olkusz, Żurada, ul. Słoneczna

Cena wywoławcza:

359 250 zł

185 zł/m2

1 945 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Żurada gm. Olkusz o nr KW KR1O *** składająca się z działki o nr ***/*** o powierzchni 1945 m(2). Adres administracyjny to Żurada ul. Słoneczna, powiat Olkuski, jednostka ewidencyjna 121205_5 Olkusz_G, nr jednostki rejestracyjnej ***.
Na nieruchomości znajduje się budynek o charaktere handlowo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

olkuski, Olkusz, Żurada, ul. Słoneczna

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Żurada gm. Olkuszu o nr KW *** składająca się z działki o nr ***/*** o powierzchni 0,0728 ha. Adres administracyjny to Żurada ul. Słoneczna , powiat Olkuski, jednostka ewidencyjna Olkusz_G, nr jednostki rejestracyjnej G.566.
Na nieruchomości znajduje się budynek handlowy, murowany, jednokodygan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

202 125 zł

1 949 zł/m2

104 m2

Termin: 2024-07-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

olkuski, Olkusz, Żurada, ul. Słoneczna

Cena wywoławcza:

202 125 zł

1 949 zł/m2

104 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Żurada gm. Olkuszu o nr KW *** składająca się z działki o nr ***/*** o powierzchni 0,0728 ha. Adres administracyjny to Żurada ul. Słoneczna , powiat Olkuski, jednostka ewidencyjna Olkusz_G, nr jednostki rejestracyjnej G.566.
Na nieruchomości znajduje się budynek handlowy, murowany, jednokodygan...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

olkuski, Klucze, Ryczówek, ul. Górna

...: https://e-licytacje.komornik.pl
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
Numer działki ***
położonej w miejscowości Ryczówek, przy ul. Górnej ***
stanowiącej własność ***
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Działka ma powierzchnię 0,0368 ha Użytki B-RV - grunty rolne zabudowane
Działka jest płaska, prostokątna o wymiarach 10 x 34 m.b z dostępem do drogi publicznej ul. Górnej.
Działka zab...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

175 500 zł

1 828 zł/m2

96 m2 4 pokoje

Termin: 2024-07-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

olkuski, Klucze, Ryczówek, ul. Górna

Cena wywoławcza:

175 500 zł

1 828 zł/m2

96 m2 4 pokoje

...: https://e-licytacje.komornik.pl
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
Numer działki ***
położonej w miejscowości Ryczówek, przy ul. Górnej ***
stanowiącej własność ***
posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Olkuszu.

Działka ma powierzchnię 0,0368 ha Użytki B-RV - grunty rolne zabudowane
Działka jest płaska, prostokątna o wymiarach 10 x 34 m.b z dostępem do drogi publicznej ul. Górnej.
Działka zab...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Rodaki

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa
położonej w Klucze, przy Rodaki
Numer działki :
o powierzchni : 0,1110 ha
Kształt nieregularny - około 14 x 62 m.b.
Klasa użytków : Ls VI - lasy , grunt zadrzewiony
stanowiącej własność dłużnika:

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Nieruchomość o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

29 250 zł

26,35 zł/m2

1 110 m2

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Rodaki

Cena wywoławcza:

29 250 zł

26,35 zł/m2

1 110 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa
położonej w Klucze, przy Rodaki
Numer działki :
o powierzchni : 0,1110 ha
Kształt nieregularny - około 14 x 62 m.b.
Klasa użytków : Ls VI - lasy , grunt zadrzewiony
stanowiącej własność dłużnika:

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Olkuszu

Nieruchomość o...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Dworska

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Dworska , 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM Działka położona w Kluczach o nr geod. ***, pow. 2466 m2 (zgodnie z treścią KW 0,2460 HA), w kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska. Wjazd na posesję bezpośrednio z ulicy Dworskiej, przy której usytuowana jest działka. Droga dojazdowa z asfaltowej n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

305 250 zł

124 zł/m2

2 466 m2

Termin: 2024-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Dworska

Cena wywoławcza:

305 250 zł

124 zł/m2

2 466 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Dworska , 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM Działka położona w Kluczach o nr geod. ***, pow. 2466 m2 (zgodnie z treścią KW 0,2460 HA), w kształcie zbliżonym do prostokąta, płaska. Wjazd na posesję bezpośrednio z ulicy Dworskiej, przy której usytuowana jest działka. Droga dojazdowa z asfaltowej n...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Golczowice

... pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) nieruchomości położonej pod adresem: Golczowice , 32-310 Klucze, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: .
_(Nieruchomość gruntowa oznaczona nr ew. działki o powierzchni 0,2885ha . Teren działki niezabudowany, nieuzbrojony w przyłąc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

159 525 zł

55,29 zł/m2

2 885 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Golczowice

Cena wywoławcza:

159 525 zł

55,29 zł/m2

2 885 m2

... pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) nieruchomości położonej pod adresem: Golczowice , 32-310 Klucze, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: .
_(Nieruchomość gruntowa oznaczona nr ew. działki o powierzchni 0,2885ha . Teren działki niezabudowany, nieuzbrojony w przyłąc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olkusz, Sikorka

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z zabudowanej działki o nr ***/9 pow. 0,3906 ha objęta księgą wieczystą o nr KW ***, ul. Sikorka *** 32-300 Olkusz. Księga Wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu Wydział Ksiąg Wieczystych. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny typu rezydencjonalnego. Dla przedmiotowej nieruchomości istnieją dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatw...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

648 000 zł

166 zł/m2Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olkusz, Sikorka

Cena wywoławcza:

648 000 zł

166 zł/m2


...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
Nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z zabudowanej działki o nr ***/9 pow. 0,3906 ha objęta księgą wieczystą o nr KW ***, ul. Sikorka *** 32-300 Olkusz. Księga Wieczysta jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Olkuszu Wydział Ksiąg Wieczystych. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny typu rezydencjonalnego. Dla przedmiotowej nieruchomości istnieją dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zatw...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olkusz, M. REJA

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
LOKAL MIESZKALNY STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
położony w OLKUSZU, przy ul. M. REJA 6 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Lokal położony na drugim piętrze budynku wielorodzinnego mieszkalnego składa się z trzech pokoi, łazienki, WC, przedpokoju, kuchni. Lokal w niskim stanie technicznym i standardzie wykończenia. Podł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

245 250 zł

4 071 zł/m2

60 m2 3 pokoje

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Olkusz, M. REJA

Cena wywoławcza:

245 250 zł

4 071 zł/m2

60 m2 3 pokoje

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną
nieruchomości w postaci:
LOKAL MIESZKALNY STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
położony w OLKUSZU, przy ul. M. REJA 6 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Lokal położony na drugim piętrze budynku wielorodzinnego mieszkalnego składa się z trzech pokoi, łazienki, WC, przedpokoju, kuchni. Lokal w niskim stanie technicznym i standardzie wykończenia. Podł...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

olkuski, Bolesław

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z zabudowanej działki o nr ***546 pow. 1324 m(2) i działki niezabudowanej nr ***550 o pow. 402 m(2) objęta księgą wieczystą o nr KW ***.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Bolesław nr XIV/122/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

241 500 zł

1 438 zł/m2

168 m2

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

olkuski, Bolesław

Cena wywoławcza:

241 500 zł

1 438 zł/m2

168 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z zabudowanej działki o nr ***546 pow. 1324 m(2) i działki niezabudowanej nr ***550 o pow. 402 m(2) objęta księgą wieczystą o nr KW ***.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Bolesław nr XIV/122/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olkusz, Nowomiejska

... się w systemie teleinformatycznym na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl
D R U G A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl

nieruchomości w postaci:
działki ewidencyjnej nr *** o powierzchni 562m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr *** o powierzchni 74 m2 położonej w Olkuszu, przy ul. Nowowiejskiej *** stanowiącej własność dłużnika***
Nieruchomość posiada założoną Księg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

254 548,67 zł

1 340 zł/m2

190 m2 7 pokoi

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Olkusz, Nowomiejska

Cena wywoławcza:

254 548,67 zł

1 340 zł/m2

190 m2 7 pokoi

... się w systemie teleinformatycznym na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl
D R U G A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl

nieruchomości w postaci:
działki ewidencyjnej nr *** o powierzchni 562m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz niezabudowanej działki ewidencyjnej nr *** o powierzchni 74 m2 położonej w Olkuszu, przy ul. Nowowiejskiej *** stanowiącej własność dłużnika***
Nieruchomość posiada założoną Księg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Wolbrom, Fabryczna

...: https://elicytacje.komornik.pl/
druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: ul. Fabryczna, 32-340 Wolbrom, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/*** będącej własnością dłużnika: ***. Nieruchomość składa się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym *** o powierzchni 190m2. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 97m2 - parterowy, wolnostojący, cz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

93 400 zł

963 zł/m2

97 m2 3 pokoje

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Wolbrom, Fabryczna

Cena wywoławcza:

93 400 zł

963 zł/m2

97 m2 3 pokoje

...: https://elicytacje.komornik.pl/
druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: ul. Fabryczna, 32-340 Wolbrom, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/*** będącej własnością dłużnika: ***. Nieruchomość składa się z działki oznaczonej nr ewidencyjnym *** o powierzchni 190m2. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 97m2 - parterowy, wolnostojący, cz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Bukowno, Reymonta

... pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: ul. Reymonta ***, Bukowno, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/*** będącej własnością dłużnika: ***.
(Opis nieruchomości: nieruchomość zlokalizowana w miejscowości BUKOWNO przy ul. Reymonta *** , oznaczona numerem ewidencyjnym działki ***/*** o powierzchni 0,0397 ha. Działka o niereguralnym przebiegu granic i niesymetrycznym...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

414 075 zł5 pokoi

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Bukowno, Reymonta

Cena wywoławcza:

414 075 zł5 pokoi

... pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: ul. Reymonta ***, Bukowno, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/*** będącej własnością dłużnika: ***.
(Opis nieruchomości: nieruchomość zlokalizowana w miejscowości BUKOWNO przy ul. Reymonta *** , oznaczona numerem ewidencyjnym działki ***/*** o powierzchni 0,0397 ha. Działka o niereguralnym przebiegu granic i niesymetrycznym...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Olkuszu

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Kwaśniów Górny, 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,7260 ha składająca się z działki o nr *** o pow. 0,6420 ha oraz z działki nr *** o pow. 0,0840 ha. Działka o nr *** o pow. 0,6420 ha to działka rolna pokryta trawą (nie uprawiana). Teren płaski, lekko pochyły o wydłużonym kształcie i niewielkiej szerokości. Na pr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

27 975 zł

3,85 zł/m2

7 260 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Olkuszu

Cena wywoławcza:

27 975 zł

3,85 zł/m2

7 260 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Kwaśniów Górny, 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 0,7260 ha składająca się z działki o nr *** o pow. 0,6420 ha oraz z działki nr *** o pow. 0,0840 ha. Działka o nr *** o pow. 0,6420 ha to działka rolna pokryta trawą (nie uprawiana). Teren płaski, lekko pochyły o wydłużonym kształcie i niewielkiej szerokości. Na pr...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Rodaki, 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 1,2510 ha, składająca się działek ewidencyjnych o numerach ***/1, ***/1, ***/1, ***/2, ***/2. Działka o nr ***/1 o pow. 0,1750 ha. Jest to działka budowlano-rolna pokryta trawą (nie uprawiana). Około 65 m od drogi dojazdowej teren o przeznaczeniu pod budownictwo mieszka...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

75 697,50 zł

6,05 zł/m2

12 510 m2

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

olkuski, Klucze

Cena wywoławcza:

75 697,50 zł

6,05 zł/m2

12 510 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ,Rodaki, 32-310 Klucze, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 1,2510 ha, składająca się działek ewidencyjnych o numerach ***/1, ***/1, ***/1, ***/2, ***/2. Działka o nr ***/1 o pow. 0,1750 ha. Jest to działka budowlano-rolna pokryta trawą (nie uprawiana). Około 65 m od drogi dojazdowej teren o przeznaczeniu pod budownictwo mieszka...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości