Licytacje komornicze: Kraków

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Bieńczyce, Kalinowe

... pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Kalinowe ***/***, Kraków, 31-815 31-815 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieńczyce pod numerem brak (adres spółdzielni: Kombatantów ***, M. Kraków, 30-001 M. Kraków).
Opis nieruchomości:
Lokal położony na siódmym piętrze w budynku wielomieszkaniowym, dziesięciopiętrowym, podpiwniczonym, jednoklatkowym, wybudowanym w latach 1967-1968. Mieszkanie o powierzc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

170 250 zł

8 780 zł/m2

19 m2 1 pokój

Termin: 2024-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Bieńczyce, Kalinowe

Cena wywoławcza:

170 250 zł

8 780 zł/m2

19 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy Kalinowe ***/***, Kraków, 31-815 31-815 wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bieńczyce pod numerem brak (adres spółdzielni: Kombatantów ***, M. Kraków, 30-001 M. Kraków).
Opis nieruchomości:
Lokal położony na siódmym piętrze w budynku wielomieszkaniowym, dziesięciopiętrowym, podpiwniczonym, jednoklatkowym, wybudowanym w latach 1967-1968. Mieszkanie o powierzc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kraków, Nowa Huta

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej-niezabudowanej stanowiącej działkę nr 126/7 o pow. 0,0997 ha
obreb. ew. 32 jedn. ew. Nowa Huta położonej w miejscowości Kraków posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych o numerze: ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 962,00 zł (słownie : sto osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100zł). Cena wywoławcza w powyższej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

89 221,50 zł

89,49 zł/m2

997 m2

Termin: 2024-08-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kraków, Nowa Huta

Cena wywoławcza:

89 221,50 zł

89,49 zł/m2

997 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej-niezabudowanej stanowiącej działkę nr 126/7 o pow. 0,0997 ha
obreb. ew. 32 jedn. ew. Nowa Huta położonej w miejscowości Kraków posiadająca założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych o numerze: ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 962,00 zł (słownie : sto osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 00/100zł). Cena wywoławcza w powyższej...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Kraków, Podgórze, Zamoyskiego

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW nr ***, stanowiącej odrębny lokal niemieszkalny nr ***, położony w Krakowie przy ul. Zamoyskiego ***. Lokal położony na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, jednak wejście do lokalu prowadzi bezpośrednio z poziomu ul. Zamoyskieg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

123 876 zł

9 314 zł/m2

13 m2

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Kraków, Podgórze, Zamoyskiego

Cena wywoławcza:

123 876 zł

9 314 zł/m2

13 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW nr ***, stanowiącej odrębny lokal niemieszkalny nr ***, położony w Krakowie przy ul. Zamoyskiego ***. Lokal położony na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, jednak wejście do lokalu prowadzi bezpośrednio z poziomu ul. Zamoyskieg...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Grzegórzki, Rzeźnicza

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Rzeźnicza 6/, 31-540 Kraków, dla którego lokal mieszkalny nr w budynku nr 6 przy ul. Rzeźniczej w Krakowie (adres: ul. Rzeźnicza 6/29, Kraków, 31-540 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej lokal mieszkalny nr w budynku nr 6 przy ul. Rzeźniczej w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

441 081 zł

11 580 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Grzegórzki, Rzeźnicza

Cena wywoławcza:

441 081 zł

11 580 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Rzeźnicza 6/, 31-540 Kraków, dla którego lokal mieszkalny nr w budynku nr 6 przy ul. Rzeźniczej w Krakowie (adres: ul. Rzeźnicza 6/29, Kraków, 31-540 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I stanowiącej lokal mieszkalny nr w budynku nr 6 przy ul. Rzeźniczej w Krakowie, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, ul. Bartla

... pierwsza licytacja: nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr ***, położonej w miejscowości: Kraków, Podgórze, ul. Bartla 19I i posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/***.
Przedmiotową nieruchomość stanowi lokal mieszkalny oznaczony numerem *** położony na trzecim, ostatnim piętrze budynku. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

417 993,75 zł

7 088 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, ul. Bartla

Cena wywoławcza:

417 993,75 zł

7 088 zł/m2

59 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja: nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr ***, położonej w miejscowości: Kraków, Podgórze, ul. Bartla 19I i posiadającej założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie o numerze: KR1P/***.
Przedmiotową nieruchomość stanowi lokal mieszkalny oznaczony numerem *** położony na trzecim, ostatnim piętrze budynku. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Dębniki, ul. Karola Bunscha

... pierwsza licytacja: nieruchomości oznaczonej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony jako lokal mieszkalny nr *** położony w mieście Kraków, Podgórze, ul. Karola Bunscha 10 i posiadający założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie o numerze: ***.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, został wybudowany około 2015 r. - 2019 r. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Szkielet żelbetowy z wypełnieniem ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

622 212,75 zł

9 858 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Dębniki, ul. Karola Bunscha

Cena wywoławcza:

622 212,75 zł

9 858 zł/m2

63 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja: nieruchomości oznaczonej jako: lokal stanowiący odrębną nieruchomość oznaczony jako lokal mieszkalny nr *** położony w mieście Kraków, Podgórze, ul. Karola Bunscha 10 i posiadający założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie o numerze: ***.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal, został wybudowany około 2015 r. - 2019 r. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana. Szkielet żelbetowy z wypełnieniem ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kraków, Podgórze, ul. Wielicka

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr ***/*** o powierzchni 0,0092 ha, położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb ewidencyjny nr ***-***. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/***/***. Działka posiada kształt regularny zbliżony do figury trapezu o sze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

7 421 zł

80,66 zł/m2

92 m2

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Kraków, Podgórze, ul. Wielicka

Cena wywoławcza:

7 421 zł

80,66 zł/m2

92 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona:

D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr ***/*** o powierzchni 0,0092 ha, położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb ewidencyjny nr ***-***. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/***/***. Działka posiada kształt regularny zbliżony do figury trapezu o sze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, Adama Marczyńskiego

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Adama Marczyńskiego 3, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***
- udziału w wysokości 1/69 w nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Adama Marczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***.
Nieruchomości stanowią...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

431 748,75 zł

8 019 zł/m2

54 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, Adama Marczyńskiego

Cena wywoławcza:

431 748,75 zł

8 019 zł/m2

54 m2 2 pokoje

... https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
- lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Adama Marczyńskiego 3, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***
- udziału w wysokości 1/69 w nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Adama Marczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***.
Nieruchomości stanowią...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Kraków, Dębniki, Petrażyckiego

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Petrażyckiego ***, 30-399 Kraków, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KRAKÓW, 31-547 KRAKÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** obr. *** Podgórze o pow. 0,047ha, położona w Krakowie przy ul. Leona Petrażyckiego, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonym numerem ***, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 699 917 zł

8 673 zł/m2

196 m2

Termin: 2024-06-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Kraków, Dębniki, Petrażyckiego

Cena wywoławcza:

1 699 917 zł

8 673 zł/m2

196 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Petrażyckiego ***, 30-399 Kraków, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KRAKÓW, 31-547 KRAKÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** obr. *** Podgórze o pow. 0,047ha, położona w Krakowie przy ul. Leona Petrażyckiego, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonym numerem ***, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, Hutnicze

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Hutnicze 6, 31-918 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Przy Rondzie 7, KRAKÓW, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położonego w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

230 055 zł

5 165 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, Hutnicze

Cena wywoławcza:

230 055 zł

5 165 zł/m2

45 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Hutnicze 6, 31-918 M. Kraków, dla którego SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Przy Rondzie 7, KRAKÓW, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położonego w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Kraków, Podgórze, ul. Turniejowa

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej odrębny lokal niemieszkalny- pomieszczenie gospodarcze nr , położony w Krakowie przy ul. Turniejowej 73. Lokal położony jest na kondygnacji piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z jednego pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 2,51 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze ***/2. Z własnośc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

3 915,75 zł

1 560 zł/m2

3 m2

Termin: 2024-06-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Kraków, Podgórze, ul. Turniejowa

Cena wywoławcza:

3 915,75 zł

1 560 zł/m2

3 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej odrębny lokal niemieszkalny- pomieszczenie gospodarcze nr , położony w Krakowie przy ul. Turniejowej 73. Lokal położony jest na kondygnacji piwnic budynku mieszkalnego wielorodzinnego, składa się z jednego pomieszczenia gospodarczego o łącznej powierzchni użytkowej 2,51 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze ***/2. Z własnośc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Kraków, Podgórze, Korpala

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, położonej przy Korpala 18a, 30-389 Kraków, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KRAKÓW, 31-547 KRAKÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka zabudowana domem jednorodzinnym pod adresem ul. Korpala a w Krakowie. Działka numer ***/*** o powierzchni 640 m2 obręb 69 Kraków- Podgórze położona w Krakowie posiadająca założoną księgę wieczystą nr ***/*** prowadz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

782 370,75 zł

5 865 zł/m2

133 m2

Termin: 2024-06-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Kraków, Podgórze, Korpala

Cena wywoławcza:

782 370,75 zł

5 865 zł/m2

133 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest ***, położonej przy Korpala 18a, 30-389 Kraków, dla której SĄD REJONOWY KRAKÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , KRAKÓW, 31-547 KRAKÓW) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka zabudowana domem jednorodzinnym pod adresem ul. Korpala a w Krakowie. Działka numer ***/*** o powierzchni 640 m2 obręb 69 Kraków- Podgórze położona w Krakowie posiadająca założoną księgę wieczystą nr ***/*** prowadz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, Czerwone Maki

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Czerwone Maki 45/*** 30-392 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 3...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

288 031,50 zł

8 130 zł/m2

35 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, Czerwone Maki

Cena wywoławcza:

288 031,50 zł

8 130 zł/m2

35 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Czerwone Maki 45/*** 30-392 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o powierzchni 3...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Kraków, Krowodrza, Wysockiego

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Wysockiego ***, 31-310 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Krakowie obręb nr 41 Krowodrza oznaczona jako działka ewidencyjna nr o powierzchni 0,0214 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniacze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

541 020 zł

2 528 zł/m2Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Kraków, Krowodrza, Wysockiego

Cena wywoławcza:

541 020 zł

2 528 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Wysockiego ***, 31-310 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Opis nieruchomości: nieruchomość położona w Krakowie obręb nr 41 Krowodrza oznaczona jako działka ewidencyjna nr o powierzchni 0,0214 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym w zabudowie bliźniacze...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, Belwederczyków

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Belwederczyków 7/***, 31-242 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr *** położo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

364 776,75 zł

6 846 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Kraków, Podgórze, Belwederczyków

Cena wywoławcza:

364 776,75 zł

6 846 zł/m2

53 m2 3 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Belwederczyków 7/***, 31-242 Kraków, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr *** położo...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          27
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości