Przetargi i licytacje nieruchomości: mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

wołomiński, Jadów, Iły

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt XIX GUp 182/22 ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki lub dodatkowo aukcji wchodzących w skład masy upadłości *** prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. ma...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 180 zł

29,38 zł/m2

3 069 m2

Termin: 2024-03-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wołomiński, Jadów, Iły

Cena wywoławcza:

90 180 zł

29,38 zł/m2

3 069 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn.. akt XIX GUp 182/22 ogłasza o prowadzonym postępowaniu konkursowym lub dodatkowo aukcji na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki lub dodatkowo aukcji wchodzących w skład masy upadłości *** prawa własności nieruchomości gruntowej położonej we wsi Iły, gm. Jadów, pow. wołomiński, woj. ma...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1287/21 Syndyk masy upadłości sprzeda: Udział w wysokości 3/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 313 o powierzchni 0,7915 ha, położonej w miejscowości Głubczyn, gminie Krajenka, powiecie złotowskim, województwie wielkopolskim 1. Łączna cena wywoławcza: 13.963,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

13 963 zł

63,76 zł/m2

219 m2

Termin: 2024-03-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

Cena wywoławcza:

13 963 zł

63,76 zł/m2

219 m2

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1287/21 Syndyk masy upadłości sprzeda: Udział w wysokości 3/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 313 o powierzchni 0,7915 ha, położonej w miejscowości Głubczyn, gminie Krajenka, powiecie złotowskim, województwie wielkopolskim 1. Łączna cena wywoławcza: 13.963,50 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Ząbki

Syndyk masy upadłości *** prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 16B, 05-091 Ząbki, posługującej się numerem PESEL 6310300620, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przez Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 160/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki: a) 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewid...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

374 000 zł

544 zł/m2

688 m2

Termin: 2024-03-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Ząbki

Cena wywoławcza:

374 000 zł

544 zł/m2

688 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Ząbkach przy ul. Batorego 16B, 05-091 Ząbki, posługującej się numerem PESEL 6310300620, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przez Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 160/20, sprzeda w trybie z wolnej ręki: a) 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, na którą składa się działka o numerze ewid...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Śródmieście, Smolna

ZARZĄD
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na
sprzedaż lokali
mieszkalnych nr 4 i nr 8
usytuowanych w
budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Smolnej 16
wraz z udziałami w
prawie własności gruntu.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Smolnej 16 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr LII/1278/201...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 600 000 zł

16 420 zł/m2

158 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Śródmieście, Smolna

Cena wywoławcza:

2 600 000 zł

16 420 zł/m2

158 m2 4 pokoje

ZARZĄD
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na
sprzedaż lokali
mieszkalnych nr 4 i nr 8
usytuowanych w
budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Smolnej 16
wraz z udziałami w
prawie własności gruntu.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Smolnej 16 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr LII/1278/201...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Śródmieście, Smolna

ZARZĄD
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na
sprzedaż lokali
mieszkalnych nr 4 i nr 8
usytuowanych w
budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Smolnej 16
wraz z udziałami w
prawie własności gruntu.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Smolnej 16 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr LII/1278/201...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 600 000 zł

15 572 zł/m2

167 m2 5 pokoi

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Śródmieście, Smolna

Cena wywoławcza:

2 600 000 zł

15 572 zł/m2

167 m2 5 pokoi

ZARZĄD
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

OGŁASZA

PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na
sprzedaż lokali
mieszkalnych nr 4 i nr 8
usytuowanych w
budynku położonym w Warszawie w Dzielnicy
Śródmieście przy ul. Smolnej 16
wraz z udziałami w
prawie własności gruntu.

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przy ul. Smolnej 16 jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal (uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy nr LII/1278/201...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Licytacja komornicza działki

miński, Dobre, Sołki

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Sołki, 05-307 Dobre, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Do przetargu wystawiane są obie nieruchomości łącznie: -działka gruntu o numerze ew. 335 o powierzchni 0,4709 HA, wraz z drogą dojazdową którą stanowi działka o numerze 32 w udziale 2/3 - księga wieczysta numer ***. -działki niezabudowane,nieogrodzone,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

48 000 zł

10,19 zł/m2

4 709 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

miński, Dobre, Sołki

Cena wywoławcza:

48 000 zł

10,19 zł/m2

4 709 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Sołki, 05-307 Dobre, dla której SĄD REJONOWY MIŃSK MAZOWIECKI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Opis nieruchomości: Do przetargu wystawiane są obie nieruchomości łącznie: -działka gruntu o numerze ew. 335 o powierzchni 0,4709 HA, wraz z drogą dojazdową którą stanowi działka o numerze 32 w udziale 2/3 - księga wieczysta numer ***. -działki niezabudowane,nieogrodzone,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

radomski, Jastrzębia

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w trybie uproszczonym

nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębia, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr ***.
Przedmiotem licytacji są działki nr ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** i *** o łącznej pow. 0,4908 ha. Nieruchomość o nieregularnym kształcie ok. 5mx720m. Działki niezabudowane, uzbrojone w sieć energetyczną, w okolicy gazociąg oraz wodociąg. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

37 500 zł

7,64 zł/m2

4 908 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

radomski, Jastrzębia

Cena wywoławcza:

37 500 zł

7,64 zł/m2

4 908 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w trybie uproszczonym

nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębia, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr ***.
Przedmiotem licytacji są działki nr ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** i *** o łącznej pow. 0,4908 ha. Nieruchomość o nieregularnym kształcie ok. 5mx720m. Działki niezabudowane, uzbrojone w sieć energetyczną, w okolicy gazociąg oraz wodociąg. ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

Łosice, Bialska

Syndyk masy upadłości ***, zbywa nieruchomości:

a) własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Bialskiej 1A, 08-200 Łosice, powiat łosicki, województwo mazowieckie o powierzchni 0,0224 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 166,71 m2, działka ewidencyjna 491 oraz 3433, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***;

b) udziału 2/6 w prawie własności nieruchomości g...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

480 000 zł

3 243 zł/m2

148 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łosice, Bialska

Cena wywoławcza:

480 000 zł

3 243 zł/m2

148 m2

Syndyk masy upadłości ***, zbywa nieruchomości:

a) własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Bialskiej 1A, 08-200 Łosice, powiat łosicki, województwo mazowieckie o powierzchni 0,0224 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 166,71 m2, działka ewidencyjna 491 oraz 3433, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***;

b) udziału 2/6 w prawie własności nieruchomości g...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łosice, Bialska

Syndyk masy upadłości ***, zbywa nieruchomości:

a) własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Bialskiej, 08-200 Łosice, powiat łosicki, województwo mazowieckie o powierzchni 0,0224 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 166,71 m2, działka ewidencyjna 491 oraz 3433, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***;

b) udziału 2/6 w prawie własności nieruchomości grun...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

480 000 zł

1 600 zł/m2

300 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łosice, Bialska

Cena wywoławcza:

480 000 zł

1 600 zł/m2

300 m2

Syndyk masy upadłości ***, zbywa nieruchomości:

a) własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Bialskiej, 08-200 Łosice, powiat łosicki, województwo mazowieckie o powierzchni 0,0224 ha zabudowanej budynkiem o powierzchni 166,71 m2, działka ewidencyjna 491 oraz 3433, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Siedlcach, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***;

b) udziału 2/6 w prawie własności nieruchomości grun...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

makowski, Krasnosielc

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Krasnosielc, nr działki: 21 o pow. ewid. 0,2820. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2820 w tym w użytkach rolnych (0,2820 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00044963/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 900 zł

12,02 zł/m2

2 820 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

makowski, Krasnosielc

Cena wywoławcza:

33 900 zł

12,02 zł/m2

2 820 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Krasnosielc, nr działki: 21 o pow. ewid. 0,2820. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2820 w tym w użytkach rolnych (0,2820 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00044963/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

makowski, Krasnosielc, Biernaty

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Biernaty, nr działki: 223/3 o pow. ewid. 0,2700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2700. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00065209/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 200 zł

4,15 zł/m2

2 700 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

makowski, Krasnosielc, Biernaty

Cena wywoławcza:

11 200 zł

4,15 zł/m2

2 700 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Biernaty, nr działki: 223/3 o pow. ewid. 0,2700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2700. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00065209/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

makowski, Krasnosielc

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Krasnosielc, nr działki: 20 o pow. ewid. 0,2848. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2848 w tym w użytkach rolnych (0,2654 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00044963/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

34 100 zł

11,97 zł/m2

2 848 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

makowski, Krasnosielc

Cena wywoławcza:

34 100 zł

11,97 zł/m2

2 848 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Krasnosielc, nr działki: 20 o pow. ewid. 0,2848. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2848 w tym w użytkach rolnych (0,2654 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00044963/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

makowski, Krasnosielc, Biernaty

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Biernaty, nr działki: 223/1 o pow. ewid. 0,5300. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5300. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00065209/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 600 zł

3,89 zł/m2

5 300 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

makowski, Krasnosielc, Biernaty

Cena wywoławcza:

20 600 zł

3,89 zł/m2

5 300 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Biernaty, nr działki: 223/1 o pow. ewid. 0,5300. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5300. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00065209/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

makowski, Krasnosielc, Wólka Drążdżewska

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Wólka Drążdżewska, nr działki: 571/2 o pow. ewid. 0,3000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3000 w tym w użytkach rolnych (0,2200 o symbolu R, 0,0800 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00064753/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

13 200 zł

4,40 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

makowski, Krasnosielc, Wólka Drążdżewska

Cena wywoławcza:

13 200 zł

4,40 zł/m2

3 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Wólka Drążdżewska, nr działki: 571/2 o pow. ewid. 0,3000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3000 w tym w użytkach rolnych (0,2200 o symbolu R, 0,0800 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00064753/1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

makowski, Krasnosielc, Grądy

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Grądy, nr działki: 218/2 o pow. ewid. 0,3000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3000 w tym w użytkach rolnych (0,3000 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00065114/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

26 400 zł

8,80 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

makowski, Krasnosielc, Grądy

Cena wywoławcza:

26 400 zł

8,80 zł/m2

3 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat makowski, gmina Krasnosielc, obręb Grądy, nr działki: 218/2 o pow. ewid. 0,3000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3000 w tym w użytkach rolnych (0,3000 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr OS1P/00065114/7. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-29

Organizator przetargu:
KOWR
1                        100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości