Przetargi Urzędów Gmin: mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

gostyniński, Pacyna, Przylaski

... dnia 7 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00.

Planowane miejsce przeprowadzenia przetargu - Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie pok. 102 sala posiedzeń

5. Wymienione w pkt.1 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Miasta i Gminy Gąbin PKO BP II O/Płock 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 najpóźniej w dniu4 czerwca2024 r. W tytule przelewu należy podać numer działki, na sprzedaż wadium której jest wpłacone.

6. Wpłacone wadium podlega:

a) zaliczeniu na poczet ceny nierucho...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

20 000 zł

3,51 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Gabin
Przetarg na działkę

gostyniński, Pacyna, Przylaski

Cena wywoławcza:

20 000 zł

3,51 zł/m2

5 700 m2

... dnia 7 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00.

Planowane miejsce przeprowadzenia przetargu - Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie pok. 102 sala posiedzeń

5. Wymienione w pkt.1 wadium w pieniądzu musi być zaksięgowane na rachunku bankowym Miasta i Gminy Gąbin PKO BP II O/Płock 08 1020 1592 0000 2102 0231 8764 najpóźniej w dniu4 czerwca2024 r. W tytule przelewu należy podać numer działki, na sprzedaż wadium której jest wpłacone.

6. Wpłacone wadium podlega:

a) zaliczeniu na poczet ceny nierucho...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-07

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Gabin
Przetarg na działkę

garwoliński, Trojanów, Podebłocie

... w dniu 3 czerwca 2024 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy
Trojanów - Trojanów 57A, 011-455 Trojanów.
l . Dla potrzeb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek,
o których mowa w ogłoszeniu ustala się następujące warunki:
Cena wywoławcza - zgodnie z tabelą,
Wadium - zgodnie z tabelą,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może
wy nosić mmeJ ni ż 1% c"ny wywolawcz.:j , z zaokr~gl"niem do pełny ch dzjt:sj~t.:k złoty c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

38 562 zł

54,62 zł/m2

706 m2

Termin: 2024-06-03

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Trojanów
Przetarg na działkę

garwoliński, Trojanów, Podebłocie

Cena wywoławcza:

38 562 zł

54,62 zł/m2

706 m2

... w dniu 3 czerwca 2024 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy
Trojanów - Trojanów 57A, 011-455 Trojanów.
l . Dla potrzeb przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek,
o których mowa w ogłoszeniu ustala się następujące warunki:
Cena wywoławcza - zgodnie z tabelą,
Wadium - zgodnie z tabelą,
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może
wy nosić mmeJ ni ż 1% c"ny wywolawcz.:j , z zaokr~gl"niem do pełny ch dzjt:sj~t.:k złoty c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-03

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Trojanów
Przetarg na działkę

grójecki

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 353 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt czworokąta, nie jest zabudowana.

Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi w odległości około 40 metrów od nieruchomości biegnie podziemna sieć energetyczna, a w odległości około 100 metrów sieć ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

162 800 zł

70,78 zł/m2

2 300 m2

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

grójecki

Cena wywoławcza:

162 800 zł

70,78 zł/m2

2 300 m2

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 353 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt czworokąta, nie jest zabudowana.

Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi w odległości około 40 metrów od nieruchomości biegnie podziemna sieć energetyczna, a w odległości około 100 metrów sieć ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

żyrardowski, Wiskitki

... dnia 23 maja 2024 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, pok. 9.


Nieruchomość można oglądać w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym.


Wadium należy wnieść do dnia 20 maja 2024 r.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki www.wiskitki.pl , na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publiczne...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

15 000 000 zł

300 zł/m2

49 974 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Wiskitki
Przetarg na działkę

żyrardowski, Wiskitki

Cena wywoławcza:

15 000 000 zł

300 zł/m2

49 974 m2

... dnia 23 maja 2024 r. o godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, pok. 9.


Nieruchomość można oglądać w dniu 14 maja 2024 r. o godz. 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym.


Wadium należy wnieść do dnia 20 maja 2024 r.


Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki www.wiskitki.pl , na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publiczne...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Wiskitki
Przetarg na działkę

płoński, Dzierzążnia

GD 6840.1.1.2024 Dzierzążnia 11.04.2024
WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów m 166 o
pow.O.lO ha położona w miejscowości Dzierzążnia ,09-164 Dzierzążnia ogólna
WaItość nieruchomości wynosi:
• 5 500.00 zł (pięć tysięcy pięćset zł)
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy
w Dzierzążni. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 500 zł

5,50 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Dzierzążnia
Przetarg na działkę

płoński, Dzierzążnia

Cena wywoławcza:

5 500 zł

5,50 zł/m2

1 000 m2

GD 6840.1.1.2024 Dzierzążnia 11.04.2024
WÓJT GMINY DZIERZĄŻNIA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI
1. nieruchomość niezabudowana oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów m 166 o
pow.O.lO ha położona w miejscowości Dzierzążnia ,09-164 Dzierzążnia ogólna
WaItość nieruchomości wynosi:
• 5 500.00 zł (pięć tysięcy pięćset zł)
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 maja 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy
w Dzierzążni. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-22

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Dzierzążnia
Przetarg na działkę

łosicki, Sarnaki, Horoszki Duże

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Starosta Powiatu Łosickiego, działający zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) ogłasza I przetarg nieograniczony
ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
I. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu są przepisy art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40
ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

23 000 zł

14,13 zł/m2

1 628 m2

Termin: 2024-05-20

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Sarnaki
Przetarg na działkę

łosicki, Sarnaki, Horoszki Duże

Cena wywoławcza:

23 000 zł

14,13 zł/m2

1 628 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Starosta Powiatu Łosickiego, działający zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) ogłasza I przetarg nieograniczony
ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
I. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną przeprowadzenia przetargu są przepisy art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40
ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-20

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Sarnaki
Przetarg na działkę

sierpecki, Gozdowo

... w dniu 15.05.2024r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 10.05.2024r.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 180 zł

26,19 zł/m2

3 100 m2

Termin: 2024-05-15

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gozdowo
Przetarg na działkę

sierpecki, Gozdowo

Cena wywoławcza:

81 180 zł

26,19 zł/m2

3 100 m2

... w dniu 15.05.2024r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 10.05.2024r.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-15

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gozdowo
Przetarg na działkę

grójecki, Pniewy, Jeziora

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 353 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt czworokąta, nie jest zabudowana.

Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi w odległości około 40 metrów od nieruchomości biegnie podziemna sieć energetyczna, a w odległości około 100 metrów sieć ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

162 800 zł

70,78 zł/m2

2 300 m2

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

grójecki, Pniewy, Jeziora

Cena wywoławcza:

162 800 zł

70,78 zł/m2

2 300 m2

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 353 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt czworokąta, nie jest zabudowana.

Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi w odległości około 40 metrów od nieruchomości biegnie podziemna sieć energetyczna, a w odległości około 100 metrów sieć ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

płocki, Łąck, Zdwórz

... w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 900

w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Łąck, ul. Gostynińska 2Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łącku, u Sołtysa oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Łąck i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędu Gminy w Łącku w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Promocji, pok. nr 5, tel. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

690 zł

69,00 zł/m2

10 m2

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Łąck
Przetarg na działkę

płocki, Łąck, Zdwórz

Cena wywoławcza:

690 zł

69,00 zł/m2

10 m2

... w dniu 30 kwietnia 2024 r. o godz. 900

w sali konferencyjnej Hali Sportowej w Łąck, ul. Gostynińska 2Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łącku, u Sołtysa oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Łąck i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędu Gminy w Łącku w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Promocji, pok. nr 5, tel. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Łąck
Przetarg na działkę

grójecki, Pniewy, Jeziora

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 303 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt wieloboku, nie jest zabudowana. Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi biegnie podziemna sieć energetyczna oraz gazowa.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, zalesione. Rejon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

147 800 zł

73,90 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

grójecki, Pniewy, Jeziora

Cena wywoławcza:

147 800 zł

73,90 zł/m2

2 000 m2

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 303 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt wieloboku, nie jest zabudowana. Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi biegnie podziemna sieć energetyczna oraz gazowa.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, zalesione. Rejon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

łosicki, Sarnaki, Horoszki Duże

... dnia 23 kwietnia 2024 roku o godz. 1000 w
budynku Urzędu Gminy Sarnaki (pokój nr 201 – II piętro).
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w
dniu przetargu do godz. 9
30 w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 101).
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

28 000 zł

2,90 zł/m2

9 656 m2

Termin: 2024-04-23

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Sarnaki
Przetarg na działkę

łosicki, Sarnaki, Horoszki Duże

Cena wywoławcza:

28 000 zł

2,90 zł/m2

9 656 m2

... dnia 23 kwietnia 2024 roku o godz. 1000 w
budynku Urzędu Gminy Sarnaki (pokój nr 201 – II piętro).
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić najpóźniej w
dniu przetargu do godz. 9
30 w kasie Urzędu Gminy (pokój nr 101).
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od
zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-23

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Sarnaki
Przetarg na mieszkanie

Kozienice, Warszawska

... w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala 212, II piętro.

Cena wywoławcza 273 000 zł, wadium 27 300 zł.

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Oględziny lokalu możliwe będą w dniach od 3 do 5 kwietnia w godzinach 900 – 1000 po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr 48 614 43 88.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przeta...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

273 000 zł

4 340 zł/m2

63 m2

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kozienice
Przetarg na mieszkanie

Kozienice, Warszawska

Cena wywoławcza:

273 000 zł

4 340 zł/m2

63 m2

... w dniu 16 kwietnia 2024 roku o godz. 10.00 (wtorek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, sala 212, II piętro.

Cena wywoławcza 273 000 zł, wadium 27 300 zł.

Forma sprzedaży – własność. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Oględziny lokalu możliwe będą w dniach od 3 do 5 kwietnia w godzinach 900 – 1000 po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr 48 614 43 88.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przeta...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-16

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Kozienice
Przetarg na działkę

Przasnysz, Kuskowo

... w dniu 02.04.2024r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 28.03.2024r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zaw...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

49 600 zł

13,41 zł/m2

3 700 m2

Termin: 2024-04-15

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gozdowo
Przetarg na działkę

Przasnysz, Kuskowo

Cena wywoławcza:

49 600 zł

13,41 zł/m2

3 700 m2

... w dniu 02.04.2024r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 28.03.2024r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zaw...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-15

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Gozdowo
Przetarg na działkę

Pionki

... w dniu 11.04.2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta Pionki ul. Al. Jana Pawła II nr 15 pok. nr 107.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Gminy pok. nr 215 lub telefonicznie (48) 341 42 16.

Burmistrz Miasta Pionki

/-/ Robert Kowalczyk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

70 000 zł

46,60 zł/m2

1 502 m2

Termin: 2024-04-11

Organizator przetargu:
Urząd gminy Pionki
Przetarg na działkę

Pionki

Cena wywoławcza:

70 000 zł

46,60 zł/m2

1 502 m2

... w dniu 11.04.2024 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miasta Pionki ul. Al. Jana Pawła II nr 15 pok. nr 107.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Gminy pok. nr 215 lub telefonicznie (48) 341 42 16.

Burmistrz Miasta Pionki

/-/ Robert Kowalczyk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-11

Organizator przetargu:
Urząd gminy Pionki
Przetarg na działkę

sierpecki, Mochowo, Mochowo-Parcele

WOJT GMINY
MOCFto§/o
RGK.6840.4.2023
Mochowo, dnia 1 marca 2024r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mochowo działĄąc na podstawie art. 38 ust. l i ust. 2 , art.40 ust. 1 pkt
1 ustawy zdnia2l sierpnia l997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z2023,poz.344),
§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzęśnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r.,poz.
2213), uchwały Nr 388.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 pńdziemIka 2...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

29 000 zł

37,28 zł/m2

778 m2

Termin: 2024-04-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Mochowo
Przetarg na działkę

sierpecki, Mochowo, Mochowo-Parcele

Cena wywoławcza:

29 000 zł

37,28 zł/m2

778 m2

WOJT GMINY
MOCFto§/o
RGK.6840.4.2023
Mochowo, dnia 1 marca 2024r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mochowo działĄąc na podstawie art. 38 ust. l i ust. 2 , art.40 ust. 1 pkt
1 ustawy zdnia2l sierpnia l997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z2023,poz.344),
§ 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzęśnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r.,poz.
2213), uchwały Nr 388.LIV.2023 Rady Gminy Mochowo z dnia 30 pńdziemIka 2...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Mochowo
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości