Przetargi nieruchomości: grójecki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Ługowice

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Mogielnica:
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ługowice gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/486... pokaż numer/7
I. Nieruchomość gruntowa nr 237 o pow. 0,35ha

Grunty orne R Lzr VI – 0,08ha

Grunty orne R Lzr V - 0,23ha

Grunty orne R L...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 900 zł

2,83 zł/m2

3 500 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Ługowice

Cena wywoławcza:

9 900 zł

2,83 zł/m2

3 500 m2

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Mogielnica:
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ługowice gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/486... pokaż numer/7
I. Nieruchomość gruntowa nr 237 o pow. 0,35ha

Grunty orne R Lzr VI – 0,08ha

Grunty orne R Lzr V - 0,23ha

Grunty orne R L...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

Mogielnica, Wolska

... w dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 21 czerwca 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

nr 30 486... pokaż numer486... pokaż numer

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21 czerwca 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 000 zł

78,62 zł/m2

636 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

Mogielnica, Wolska

Cena wywoławcza:

50 000 zł

78,62 zł/m2

636 m2

... w dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 21 czerwca 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

nr 30 486... pokaż numer486... pokaż numer

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21 czerwca 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Michałowice

... w dniu 26 czerwca 2024r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium do 21 czerwca 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica: BS Piaseczno Filia Mogielnica __30 8002 00pokaż telefon Odpowiednio wcześniej tak, aby w 21 czerwca 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, dowodu tożsamo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 000 zł

1,47 zł/m2

3 400 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Michałowice

Cena wywoławcza:

5 000 zł

1,47 zł/m2

3 400 m2

... w dniu 26 czerwca 2024r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium do 21 czerwca 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica: BS Piaseczno Filia Mogielnica __30 8002 00pokaż telefon Odpowiednio wcześniej tak, aby w 21 czerwca 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, dowodu tożsamo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Chynów, Wola Pieczyska

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/124/2023, WA2M/GUp-s/1083/2023, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pieczyska, gm. Chynów, powiat grójecki, działki nr 15/16, 15/17, 15/18, obręb 0055 Wola Pieczyska.
Nieruchomość uregulowana jes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 600 zł

40,53 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2024-06-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grójecki, Chynów, Wola Pieczyska

Cena wywoławcza:

121 600 zł

40,53 zł/m2

3 000 m2

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/124/2023, WA2M/GUp-s/1083/2023, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pieczyska, gm. Chynów, powiat grójecki, działki nr 15/16, 15/17, 15/18, obręb 0055 Wola Pieczyska.
Nieruchomość uregulowana jes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grójecki, Chynów, Wola Pieczyska

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/124/2023, WA2M/GUp-s/1083/2023, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pieczyska, gm. Chynów, powiat grójecki, działki nr 15/16, 15/17, 15/18, obręb 0055 Wola Pieczyska.
Nieruchomość uregulowana jest w ks...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 600 zł

40,53 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2024-06-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grójecki, Chynów, Wola Pieczyska

Cena wywoławcza:

121 600 zł

40,53 zł/m2

3 000 m2

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/124/2023, WA2M/GUp-s/1083/2023, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pieczyska, gm. Chynów, powiat grójecki, działki nr 15/16, 15/17, 15/18, obręb 0055 Wola Pieczyska.
Nieruchomość uregulowana jest w ks...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grójecki

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 353 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt czworokąta, nie jest zabudowana.

Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi w odległości około 40 metrów od nieruchomości biegnie podziemna sieć energetyczna, a w odległości około 100 metrów sieć ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

162 800 zł

70,78 zł/m2

2 300 m2

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

grójecki

Cena wywoławcza:

162 800 zł

70,78 zł/m2

2 300 m2

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 353 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt czworokąta, nie jest zabudowana.

Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi w odległości około 40 metrów od nieruchomości biegnie podziemna sieć energetyczna, a w odległości około 100 metrów sieć ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

grójecki, Chynów, Wola Pieczyska

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/124/2023, WA2M/GUp-s/1083/2023, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pieczyska, gm. Chynów, powiat grójecki, działki nr 15/16, 15/17, 15/18, obręb 0055 Wola Pieczyska.
Nieruchomość uregulowana jes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

152 000 zł

50,67 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2024-05-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grójecki, Chynów, Wola Pieczyska

Cena wywoławcza:

152 000 zł

50,67 zł/m2

3 000 m2

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/124/2023, WA2M/GUp-s/1083/2023, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pieczyska, gm. Chynów, powiat grójecki, działki nr 15/16, 15/17, 15/18, obręb 0055 Wola Pieczyska.
Nieruchomość uregulowana jes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grójecki, Chynów, Wola Pieczyska

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/124/2023, WA2M/GUp-s/1083/2023, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pieczyska, gm. Chynów, powiat grójecki, działki nr 15/16, 15/17, 15/18, obręb 0055 Wola Pieczyska.
Nieruchomość uregulowana jest w ks...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

152 000 zł

50,67 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2024-05-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

grójecki, Chynów, Wola Pieczyska

Cena wywoławcza:

152 000 zł

50,67 zł/m2

3 000 m2

Syndyk *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA2M/GU/124/2023, WA2M/GUp-s/1083/2023, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie przetargu i aukcji prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Pieczyska, gm. Chynów, powiat grójecki, działki nr 15/16, 15/17, 15/18, obręb 0055 Wola Pieczyska.
Nieruchomość uregulowana jest w ks...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Mogielnica, Wolska

... w dniu 9 maja 2024r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 6 maja 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica :

BS Piaseczno Filia Mogielnica

30 486... pokaż numer486... pokaż numer

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 6 maja 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 000 zł

78,62 zł/m2

636 m2

Termin: 2024-05-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

Mogielnica, Wolska

Cena wywoławcza:

50 000 zł

78,62 zł/m2

636 m2

... w dniu 9 maja 2024r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica, ul. Rynek 1, pok. 39
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w w/w wysokości do 6 maja 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica :

BS Piaseczno Filia Mogielnica

30 486... pokaż numer486... pokaż numer

Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 6 maja 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Michałowice

... w dniu 9 maja 2024r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium do 6 maja 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

30 486... pokaż numer486... pokaż numer

Odpowiednio wcześniej tak, aby w 6 maja 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 000 zł

1,47 zł/m2

3 400 m2

Termin: 2024-05-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Michałowice

Cena wywoławcza:

5 000 zł

1,47 zł/m2

3 400 m2

... w dniu 9 maja 2024r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1, pok. 39
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium do 6 maja 2024r. na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica:

BS Piaseczno Filia Mogielnica

30 486... pokaż numer486... pokaż numer

Odpowiednio wcześniej tak, aby w 6 maja 2024r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

2. Okazanie komisji przetargowej: dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Ługowice

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Mogielnica:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ługowice gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/486... pokaż numer/7
I. Nieruchomość gruntowa nr 237 o pow. 0,35ha

Grunty orne R Lzr VI – 0,08ha

Grunty orne R Lzr V - 0,23ha

Grunty orne R...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

9 900 zł

2,83 zł/m2

3 500 m2

Termin: 2024-05-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Mogielnica, Ługowice

Cena wywoławcza:

9 900 zł

2,83 zł/m2

3 500 m2

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Mogielnica:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ługowice gm. Mogielnica, dla których Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/486... pokaż numer/7
I. Nieruchomość gruntowa nr 237 o pow. 0,35ha

Grunty orne R Lzr VI – 0,08ha

Grunty orne R Lzr V - 0,23ha

Grunty orne R...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-09

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Przetarg na działkę

grójecki, Pniewy, Jeziora

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 353 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt czworokąta, nie jest zabudowana.

Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi w odległości około 40 metrów od nieruchomości biegnie podziemna sieć energetyczna, a w odległości około 100 metrów sieć ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

162 800 zł

70,78 zł/m2

2 300 m2

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

grójecki, Pniewy, Jeziora

Cena wywoławcza:

162 800 zł

70,78 zł/m2

2 300 m2

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 353 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt czworokąta, nie jest zabudowana.

Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi w odległości około 40 metrów od nieruchomości biegnie podziemna sieć energetyczna, a w odległości około 100 metrów sieć ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

grójecki, Pniewy, Jeziora

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 303 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt wieloboku, nie jest zabudowana. Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi biegnie podziemna sieć energetyczna oraz gazowa.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, zalesione. Rejon...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

147 800 zł

73,90 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na działkę

grójecki, Pniewy, Jeziora

Cena wywoławcza:

147 800 zł

73,90 zł/m2

2 000 m2

... w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 30.04.2024 r.

Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość nr ewid. 303 we wsi Jeziora, gm. Pniewy ma kształt wieloboku, nie jest zabudowana. Teren działki jest zalesiony i nieogrodzony.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

W pasie drogi biegnie podziemna sieć energetyczna oraz gazowa.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki niezabudowane, zalesione. Rejon...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Pniewy, pow. grójecki, woj. mazowieckie
Przetarg na obiekt / lokal

grójecki, Chynów, Ostrowiec

Syndyk Masy Upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości

*** Przedmiotem przetargu jest:

*** nieruchomości położonej w Ostrowcu gm. Chynów, powiat grójecki, stanowiącej działkę nr 8/2, z obrębu 0039 Ostrowiec, zabudowanej budynkiem magazynowo ‑ produkcyjnym z częścią socjalno-biurową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, wskazanej w t...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 597 200 zł

Termin: 2024-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

grójecki, Chynów, Ostrowiec

Cena wywoławcza:

10 597 200 zł
Syndyk Masy Upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu

zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości

*** Przedmiotem przetargu jest:

*** nieruchomości położonej w Ostrowcu gm. Chynów, powiat grójecki, stanowiącej działkę nr 8/2, z obrębu 0039 Ostrowiec, zabudowanej budynkiem magazynowo ‑ produkcyjnym z częścią socjalno-biurową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, wskazanej w t...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

grójecki, Chynów, Ostrowiec

Syndyk Masy Upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu
zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości
1. Przedmiotem przetargu jest:
a. nieruchomości położonej w Ostrowcu 1a, gm. Chynów, powiat grójecki, stanowiącej działkę nr 8/2, z obrębu 0039 Ostrowiec, zabudowanej budynkiem magazynowo produkcyjnym z częścią socjalno-biurową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, wskazanej w treści o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 597 200 zł

1 775 zł/m2

5 969 m2

Termin: 2024-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

grójecki, Chynów, Ostrowiec

Cena wywoławcza:

10 597 200 zł

1 775 zł/m2

5 969 m2

Syndyk Masy Upadłości Fruit Logistics sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Ostrowcu
zaprasza do udziału w przetargu na nabycie składników masy upadłości
1. Przedmiotem przetargu jest:
a. nieruchomości położonej w Ostrowcu 1a, gm. Chynów, powiat grójecki, stanowiącej działkę nr 8/2, z obrębu 0039 Ostrowiec, zabudowanej budynkiem magazynowo produkcyjnym z częścią socjalno-biurową, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, wskazanej w treści o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-05

Organizator przetargu:
Syndyk
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości