Przetargi Urzędów Gmin: otwocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

*** Dz. nr ew.: 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów

KW nr ***

*** Powierzchnia: 0,9435 ha
*** Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
*** Cena wywoławcza: 1.370.000,00 zł brutto
*** Termin przetargu:

08.11.2023 roku godz. 1100

*** Miejsce przetargu:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lubelska 53

Wadium: 137.000,00 złOgłoszenie o prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 370 000 zł

145 zł/m2

9 435 m2

Termin: 2023-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Cena wywoławcza:

1 370 000 zł

145 zł/m2

9 435 m2

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

*** Dz. nr ew.: 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów

KW nr ***

*** Powierzchnia: 0,9435 ha
*** Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
*** Cena wywoławcza: 1.370.000,00 zł brutto
*** Termin przetargu:

08.11.2023 roku godz. 1100

*** Miejsce przetargu:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lubelska 53

Wadium: 137.000,00 złOgłoszenie o prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Lipiny

... w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 14:00 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2023 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazovia...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

54 000 zł

51,33 zł/m2

1 052 m2

Termin: 2023-02-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Lipiny

Cena wywoławcza:

54 000 zł

51,33 zł/m2

1 052 m2

... w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 14:00 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2023 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazovia...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-02-27

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Augustówka

... w dniu 19 grudnia 2022 roku o godzinie 14.00 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazovia Bank Spółdzielczy o/Sobienie Jeziory Nr 62 9197 0004 00...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 000 zł

35,71 zł/m2

1 232 m2

Termin: 2022-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Augustówka

Cena wywoławcza:

44 000 zł

35,71 zł/m2

1 232 m2

... w dniu 19 grudnia 2022 roku o godzinie 14.00 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazovia Bank Spółdzielczy o/Sobienie Jeziory Nr 62 9197 0004 00...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Lipiny

... w dniu 14 listopada 2022 roku o godzinie 14:00 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiec...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

56 000 zł

53,23 zł/m2

1 052 m2

Termin: 2022-11-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Lipiny

Cena wywoławcza:

56 000 zł

53,23 zł/m2

1 052 m2

... w dniu 14 listopada 2022 roku o godzinie 14:00 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiec...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

*** Dz. nr ew.: 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów

KW nr WA1O/00024856/5

*** Powierzchnia: 0,9435 ha
*** Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
*** Cena wywoławcza: 1.395.000,00 zł brutto
*** Termin przetargu:

31.10.2022 roku godz. 1200

*** Miejsce przetargu:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lubelska 53

*** Wadium: 139.500,00 zł

Ogł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 395 000 zł

148 zł/m2

9 435 m2

Termin: 2022-10-31

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Cena wywoławcza:

1 395 000 zł

148 zł/m2

9 435 m2

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

*** Dz. nr ew.: 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów

KW nr WA1O/00024856/5

*** Powierzchnia: 0,9435 ha
*** Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
*** Cena wywoławcza: 1.395.000,00 zł brutto
*** Termin przetargu:

31.10.2022 roku godz. 1200

*** Miejsce przetargu:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Lubelska 53

*** Wadium: 139.500,00 zł

Ogł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-31

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
Przetarg na działkę

otwocki, Sobienie-Jeziory

... w dniu 7 września 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, pokój nr 2.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sobienie-Jezio...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

75 000 zł

125 zł/m2

600 m2

Termin: 2022-09-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Sobienie-Jeziory
Przetarg na działkę

otwocki, Sobienie-Jeziory

Cena wywoławcza:

75 000 zł

125 zł/m2

600 m2

... w dniu 7 września 2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory, ul. Garwolińska 16, pokój nr 2.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory oraz poprzez opublikowanie na stronach internetowych i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sobienie-Jezio...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-09-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Sobienie-Jeziory
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Augustówka

... w dniu 5 września 2022 roku o godzinie 13.30 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazovia Bank Spółdzielczy o/Sobienie Jeziory Nr 62 9197 0004 0...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

45 000 zł

37,00 zł/m2

1 232 m2

Termin: 2022-09-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Augustówka

Cena wywoławcza:

45 000 zł

37,00 zł/m2

1 232 m2

... w dniu 5 września 2022 roku o godzinie 13.30 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazovia Bank Spółdzielczy o/Sobienie Jeziory Nr 62 9197 0004 0...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-09-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Lipiny

... w dniu 11 sierpnia 2022 roku o godzinie 8.30 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: M...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

506 000 zł

23,00 zł/m2

22 300 m2

Termin: 2022-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Lipiny

Cena wywoławcza:

506 000 zł

23,00 zł/m2

22 300 m2

... w dniu 11 sierpnia 2022 roku o godzinie 8.30 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: M...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-11

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości*** Dz. nr ew.: 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów

KW nr WA1O/00024856/5

*** Powierzchnia: 0,9435 ha
*** Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
*** Cena wywoławcza: 1.550.000,00 zł brutto
*** Termin przetargu: 08.08.2021 roku godz. 1200
*** Miejsce przetargu: Gminny Ośrodek Kultury ul. Lubelska 53

7. Wadium: 155.000,00 zł

Ogłoszenie o p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

164 zł/m2

9 435 m2

Termin: 2022-08-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Duchnów

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

164 zł/m2

9 435 m2

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Wiązowna
o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości*** Dz. nr ew.: 907/2, 907/3, 907/4, 907/5, 907/6, 907/7, 907/8 obr. geod. Duchnów

KW nr WA1O/00024856/5

*** Powierzchnia: 0,9435 ha
*** Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży
*** Cena wywoławcza: 1.550.000,00 zł brutto
*** Termin przetargu: 08.08.2021 roku godz. 1200
*** Miejsce przetargu: Gminny Ośrodek Kultury ul. Lubelska 53

7. Wadium: 155.000,00 zł

Ogłoszenie o p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wiązowna
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Lipiny

... w dniu 25 lipca 2022 roku o godzinie 13.30 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2022 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 300 zł

57,00 zł/m2

1 052 m2

Termin: 2022-07-25

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
Przetarg na działkę

otwocki, Osieck, Lipiny

Cena wywoławcza:

60 300 zł

57,00 zł/m2

1 052 m2

... w dniu 25 lipca 2022 roku o godzinie 13.30 w Sali w Klubu Seniora w Osiecku, ul. Rynek 6, Osieck.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2022 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Gminy w Osiecku: Mazo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-25

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Osieck
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości