Przetargi nieruchomości: Piaseczno

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Piaseczno

WARUNKI SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
§ 1
Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży w trybie z wolnej ręki jest udział w wysokości 2/10 (słownie: dwie dziesiąte) w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 16/12 z obrębu 0002 w powierzchni 366 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 96,00m2, położonej w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, w Piasecznie przy ul. Geodetów, objętej księgą wieczystą o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

106 000 zł

290 zł/m2

366 m2

Termin: 2024-06-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno

Cena wywoławcza:

106 000 zł

290 zł/m2

366 m2

WARUNKI SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
§ 1
Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży w trybie z wolnej ręki jest udział w wysokości 2/10 (słownie: dwie dziesiąte) w nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 16/12 z obrębu 0002 w powierzchni 366 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o pow. zabudowy 96,00m2, położonej w województwie mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, w Piasecznie przy ul. Geodetów, objętej księgą wieczystą o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Zielona 17

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/512/2022 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonym na działce ewidencyjnej nr 359 w Piasecznie, przy ul. Zielonej 17/86 z obrębu nr 2, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/wyślij wiadomość/5.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

488 000 zł

2 733 zł/m2

179 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Zielona 17

Cena wywoławcza:

488 000 zł

2 733 zł/m2

179 m2 3 pokoje

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt WA2M/GUp-s/512/2022 syndyk masy upadłości sprzeda:

udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, położonym na działce ewidencyjnej nr 359 w Piasecznie, przy ul. Zielonej 17/86 z obrębu nr 2, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/wyślij wiadomość/5.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Kwiatowa 11

W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "NIKE" w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 91/21 syndyk masy prowadzi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,1350 ha położonej przy ul. Kwiatowej 11 w Piasecznie, stanowiącej działkę ewidencyjną 89 z obrębu nr 75 m. Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 366 000 zł

3 948 zł/m2

346 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Kwiatowa 11

Cena wywoławcza:

1 366 000 zł

3 948 zł/m2

346 m2 1 pokój

W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "NIKE" w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 91/21 syndyk masy prowadzi konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,1350 ha położonej przy ul. Kwiatowej 11 w Piasecznie, stanowiącej działkę ewidencyjną 89 z obrębu nr 75 m. Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Piaseczno, Powstańców Warszawy 16A

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCINaczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości

Termin: 8 maja 2024r., godz. 10:00

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 207 ( II piętro)

Przedmiot licytacji:

Nierucho...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

299 400 zł

9 950 zł/m2

30 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-08

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Przetarg na mieszkanie

Piaseczno, Powstańców Warszawy 16A

Cena wywoławcza:

299 400 zł

9 950 zł/m2

30 m2 1 pokój

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCINaczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości

Termin: 8 maja 2024r., godz. 10:00

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 207 ( II piętro)

Przedmiot licytacji:

Nierucho...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-08

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

640 000 zł

640 000 zł/m2

1 pokój

Termin: 2024-04-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Cena wywoławcza:

640 000 zł

640 000 zł/m2

1 pokój

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Piaseczno

... w dniu 22.03.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 18.03.2024 r. (włącznie) do godz. 17:00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

446 000 zł

7 632 zł/m2

58 m2 2 pokoje

Termin: 2024-03-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na mieszkanie

Piaseczno

Cena wywoławcza:

446 000 zł

7 632 zł/m2

58 m2 2 pokoje

... w dniu 22.03.2024 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 18.03.2024 r. (włącznie) do godz. 17:00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

800 000 zł

800 000 zł/m2

1 pokój

Termin: 2024-03-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Cena wywoławcza:

800 000 zł

800 000 zł/m2

1 pokój

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Gołków

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) podaje do publicznej wiadomości informację o trzeciej licytacji nieruchomości

Termin: 19 marca 2024r., godz. 11:00

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 207 (II piętro)

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gru...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

450 000 zł

54,88 zł/m2

8 200 m2

Termin: 2024-03-19

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Gołków

Cena wywoławcza:

450 000 zł

54,88 zł/m2

8 200 m2

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505) podaje do publicznej wiadomości informację o trzeciej licytacji nieruchomości

Termin: 19 marca 2024r., godz. 11:00

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 207 (II piętro)

Przedmiot licytacji:

Nieruchomość gru...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-19

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Przetarg na obiekt / lokal

Piaseczno

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie, sygn. akt V GUp 97/21 sprzeda - z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert: I. Miejsca postojowe. Udział we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego: 1. Miejsce postojowe nr 52, ul. Energetycz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 600 zł

4 320 zł/m2

5 m2

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Piaseczno

Cena wywoławcza:

21 600 zł

4 320 zł/m2

5 m2

OGŁOSZENIE BEZPOŚREDNIE - BEZ PROWIZJI Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie, sygn. akt V GUp 97/21 sprzeda - z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert: I. Miejsca postojowe. Udział we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego: 1. Miejsce postojowe nr 52, ul. Energetycz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Piaseczno, Energetyczna

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości

spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie, sygn. akt V GUp 97/21

sprzeda - z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert:

I. Miejsca postojowe.

Udział we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego:

*** Miejsce postojowe nr 52, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszka...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 600 zł

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Piaseczno, Energetyczna

Cena wywoławcza:

21 600 zł
Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości

spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie, sygn. akt V GUp 97/21

sprzeda - z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert:

I. Miejsca postojowe.

Udział we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego:

*** Miejsce postojowe nr 52, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszka...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Piaseczno

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości
spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie, sygn. akt V GUp 97/21
sprzeda - z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert:
I. Miejsca postojowe.
Udział we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego:
1. Miejsce postojowe, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszkal...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

21 600 zł

4 320 zł/m2

5 m2

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Piaseczno

Cena wywoławcza:

21 600 zł

4 320 zł/m2

5 m2

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec MULTI-HEKK Nieruchomości
spółka z o.o. w upadłości z /s w Oleśnie, sygn. akt V GUp 97/21
sprzeda - z wolnej ręki w trybie publicznego konkursu ofert:
I. Miejsca postojowe.
Udział we współwłasności samodzielnego lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość – garaż podziemny z którym to udziałem związane jest prawo do korzystania z miejsca postojowego:
1. Miejsce postojowe, ul. Energetyczna 9, lokal niemieszkal...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-03-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Głosków

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt WA2M/GUp-s/1435/2023 sprzeda: nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Głoskowie, działka ew. nr 131, 335/8, 336/2, obręb ewidencyjny nr 0010, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie o numerze księgi wieczystej *** (wartość udziału Upadłej: 1/4) (dalej jako: „Nieruchomość”), ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej ceny minimalnej 121.57...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 575 zł

21,33 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2024-02-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Głosków

Cena wywoławcza:

121 575 zł

21,33 zł/m2

5 700 m2

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości w postępowaniu sygn. akt WA2M/GUp-s/1435/2023 sprzeda: nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Głoskowie, działka ew. nr 131, 335/8, 336/2, obręb ewidencyjny nr 0010, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie o numerze księgi wieczystej *** (wartość udziału Upadłej: 1/4) (dalej jako: „Nieruchomość”), ustalając, że ww. składnik majątku będzie sprzedawany przez syndyka z wolnej ręki z uwzględnieniem następującej ceny minimalnej 121.57...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Głosków

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, obręb Głosków, nr działek: 141/31 o pow. ewid. 0,7166, 141/7 w udziale 1086/9216 o pow. ewid. 0,9216, 141/8 o pow. ewid. 0,0560. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,8812 w tym w użytkach rolnych (0,0339 o symbolu W, 1,6603 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr WA1I/00019717/5, WA1I/00019718/2, WA1I/00019717/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 247 700 zł

142 zł/m2

8 812 m2

Termin: 2024-02-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Głosków

Cena wywoławcza:

1 247 700 zł

142 zł/m2

8 812 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, obręb Głosków, nr działek: 141/31 o pow. ewid. 0,7166, 141/7 w udziale 1086/9216 o pow. ewid. 0,9216, 141/8 o pow. ewid. 0,0560. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,8812 w tym w użytkach rolnych (0,0339 o symbolu W, 1,6603 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr WA1I/00019717/5, WA1I/00019718/2, WA1I/00019717/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Głosków

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, obręb Głosków, nr działek: 141/32 o pow. ewid. 1,6110, 141/7 w udziale 2263/9216 o pow. ewid. 0,9216. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,8373 w tym w użytkach rolnych (0,0048 o symbolu W, 2,5278 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr WA1I/00019717/5, WA1I/00019718/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 898 800 zł

158 zł/m2

18 373 m2

Termin: 2024-02-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Głosków

Cena wywoławcza:

2 898 800 zł

158 zł/m2

18 373 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, obręb Głosków, nr działek: 141/32 o pow. ewid. 1,6110, 141/7 w udziale 2263/9216 o pow. ewid. 0,9216. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,8373 w tym w użytkach rolnych (0,0048 o symbolu W, 2,5278 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr WA1I/00019717/5, WA1I/00019718/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Głosków

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, obręb Głosków, nr działek: 141/23 o pow. ewid. 0,1019, 141/7 w udziale 143/9216 o pow. ewid. 0,9216. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1162 w tym w użytkach rolnych (0,0048 o symbolu W, 1,0187 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr WA1I/00019717/5, WA1I/00019718/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

189 700 zł

163 zł/m2

1 162 m2

Termin: 2024-02-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Głosków

Cena wywoławcza:

189 700 zł

163 zł/m2

1 162 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat piaseczyński, gmina Piaseczno, obręb Głosków, nr działek: 141/23 o pow. ewid. 0,1019, 141/7 w udziale 143/9216 o pow. ewid. 0,9216. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1162 w tym w użytkach rolnych (0,0048 o symbolu W, 1,0187 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księgach wieczystych nr WA1I/00019717/5, WA1I/00019718/2. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-02-02

Organizator przetargu:
KOWR
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości