Przetargi nieruchomości: Warszawa

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Warszawa

OPIS OFERTY

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 534/21 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 63/11, 63/12/,63/13 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, położonej w Warszawie, w dzielnicy Wawer, przy ul. Poprawnej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW *** za cenę nie niższą 527.746,00 z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

527 746 zł

451 zł/m2

1 171 m2

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Cena wywoławcza:

527 746 zł

451 zł/m2

1 171 m2

OPIS OFERTY

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XIX GUp 534/21 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 63/11, 63/12/,63/13 o łącznej powierzchni 0,1171 ha, położonej w Warszawie, w dzielnicy Wawer, przy ul. Poprawnej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW *** za cenę nie niższą 527.746,00 z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Żoliborz, A. Mickiewicza

... 17 lipca 2024 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie przy ul. Słowackiego 6/8, III piętro – sala nr 328

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest na 7 dni przed podpisaniem aktu notarialnego zapłacić (na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy: Bank Handlowy 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009) kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczeni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 575 000 zł

17 651 zł/m2

89 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Żoliborz, A. Mickiewicza

Cena wywoławcza:

1 575 000 zł

17 651 zł/m2

89 m2 3 pokoje

... 17 lipca 2024 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy
w Warszawie przy ul. Słowackiego 6/8, III piętro – sala nr 328

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest na 7 dni przed podpisaniem aktu notarialnego zapłacić (na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy: Bank Handlowy 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009) kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o wpłacone wadium. Nie uiszczeni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Przetarg na działkę

Warszawa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ***, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt WA2M/GUp-s/354/2023 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sprawnej, w dzielnicy Białołęka, MSI Nowodwory, obręb 4-01-24, stano...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 400 zł

11,16 zł/m2

4 518 m2

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Cena wywoławcza:

50 400 zł

11,16 zł/m2

4 518 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ***, w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt WA2M/GUp-s/354/2023 ogłasza o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału 1/3 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Sprawnej, w dzielnicy Białołęka, MSI Nowodwory, obręb 4-01-24, stano...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-17

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Wola, Hrubieszowska

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nr 7 przy ul. Hrubieszowskiej, miasto Warszawa Są...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

79 200 zł

1 165 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Wola, Hrubieszowska

Cena wywoławcza:

79 200 zł

1 165 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nr 7 przy ul. Hrubieszowskiej, miasto Warszawa Są...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** w upadłości, PESEL: 69091800889, sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/311/2022 w trybie z wolnej udział w wysokości 1/2 w udziale 4373400000/9378756300000 w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie I...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

4 150 zł

4 150 zł/m2Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Cena wywoławcza:

4 150 zł

4 150 zł/m2


Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej *** w upadłości, PESEL: 69091800889, sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt WA2M/GUp-s/311/2022 w trybie z wolnej udział w wysokości 1/2 w udziale 4373400000/9378756300000 w prawie własności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie I...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa, Wilanów, m. st. 1 06 69

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat m. st. Warszawa, gmina Wilanów, obręb 1-06-69, nr działki: 13/2 o pow. ewid. 0,2063. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2063 w tym w użytkach rolnych (0,1892 o symbolu R, 0,0171 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA2M/00388730/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 324 000 zł

642 zł/m2

2 063 m2

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Warszawa, Wilanów, m. st. 1 06 69

Cena wywoławcza:

1 324 000 zł

642 zł/m2

2 063 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat m. st. Warszawa, gmina Wilanów, obręb 1-06-69, nr działki: 13/2 o pow. ewid. 0,2063. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2063 w tym w użytkach rolnych (0,1892 o symbolu R, 0,0171 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA2M/00388730/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/3 w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 19A położonym w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej na działce gruntu nr 41/8, obręb 4-08-03, dzielnica Targówek, miasto Warszawa, województwo mazowieckie dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** . Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości są u...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

128 000 zł

2 406 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Targówek, Krasnobrodzka

Cena wywoławcza:

128 000 zł

2 406 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/3 w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 19A położonym w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej na działce gruntu nr 41/8, obręb 4-08-03, dzielnica Targówek, miasto Warszawa, województwo mazowieckie dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** . Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości są u...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa, Bemowo

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/60 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ulicy Marynin 41, działki nr 47/2, obręb ewidencyjny 6-06-15 m.st. Warszawy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ***. Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka -...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

18 300 zł

17,04 zł/m2

1 074 m2

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa, Bemowo

Cena wywoławcza:

18 300 zł

17,04 zł/m2

1 074 m2

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/60 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ulicy Marynin 41, działki nr 47/2, obręb ewidencyjny 6-06-15 m.st. Warszawy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW ***. Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości są udostępnione do wglądu w Kancelarii syndyka -...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-09

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Rembertów, Zygmuntów

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 26/2 w Warszawie - Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej nr 2 o powierzchni 84,20 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/27 przy ul. Zygmuntów 26 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - M...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

590 034 zł

7 024 zł/m2

84 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Rembertów, Zygmuntów

Cena wywoławcza:

590 034 zł

7 024 zł/m2

84 m2 3 pokoje

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 26/2 w Warszawie - Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej nr 2 o powierzchni 84,20 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/27 przy ul. Zygmuntów 26 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - M...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Rembertów, Zygmuntów

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 38/1 w Warszawie - Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej o powierzchni 69,97 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/21 przy ul. Zygmuntów 38 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokoto...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

504 714 zł

7 315 zł/m2

69 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Rembertów, Zygmuntów

Cena wywoławcza:

504 714 zł

7 315 zł/m2

69 m2 3 pokoje

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 38/1 w Warszawie - Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej o powierzchni 69,97 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/21 przy ul. Zygmuntów 38 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokoto...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Rembertów, Zygmuntów

OPIS OFERTY

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 46/1 w Warszawie - Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej nr 1 o powierzchni 69,97 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/17 przy ul. Zygmuntów 46 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

466 800 zł

6 765 zł/m2

69 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Rembertów, Zygmuntów

Cena wywoławcza:

466 800 zł

6 765 zł/m2

69 m2 3 pokoje

OPIS OFERTY

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 46/1 w Warszawie - Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej nr 1 o powierzchni 69,97 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/17 przy ul. Zygmuntów 46 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Rembertów, Zygmuntów

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 46/2 w Warszawie - Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej nr 2 o powierzchni 84,18 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/17 przy ul. Zygmuntów 46 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - M...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

545 800 zł

6 498 zł/m2

84 m2 3 pokoje

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Rembertów, Zygmuntów

Cena wywoławcza:

545 800 zł

6 498 zł/m2

84 m2 3 pokoje

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XVIII GUp 1119/19 Syndyk masy upadłości sprzeda mieszkanie przy ul. Zygmuntów 46/2 w Warszawie - Rembertów:

a) prawo własności lokalu, dla którego zostanie założona nowa księga wieczysta, stanowiącego odrębną nieruchomość o funkcji mieszkaniowej nr 2 o powierzchni 84,18 m2 w budynku mieszkalnym usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 41/17 przy ul. Zygmuntów 46 w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - M...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa, Praga-Południe, Ateńska

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w PRZETARGU mającym na celu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego należącego do PHN SPV 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, przy ul. Ateńskiej 67, działka ewidencyjna nr 177, obręb 146507_8.0119.

PEŁNA TREŚĆ NINIEJSEGO OGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNA JEST ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

5 590 000 zł

8 066 zł/m2

693 m2 14 pokoi

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Przetarg na dom

Warszawa, Praga-Południe, Ateńska

Cena wywoławcza:

5 590 000 zł

8 066 zł/m2

693 m2 14 pokoi

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do udziału w PRZETARGU mającym na celu sprzedaż prawa użytkowania wieczystego należącego do PHN SPV 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Praga Południe, przy ul. Ateńskiej 67, działka ewidencyjna nr 177, obręb 146507_8.0119.

PEŁNA TREŚĆ NINIEJSEGO OGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI DOSTĘPNA JEST ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Przetarg na dom

Warszawa, Mokotów, Skrzetuskiego

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do udziału w PRZETARGU mającym na celu sprzedaż prawa własności należącego do PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Skrzetuskiego 17A, działka ewidencyjna nr 248, obręb 146505_8.0407.

Powierzchnia działki wynosi 310 m2, a powierzchnia ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 040 000 zł

8 226 zł/m2

248 m2 8 pokoi

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Przetarg na dom

Warszawa, Mokotów, Skrzetuskiego

Cena wywoławcza:

2 040 000 zł

8 226 zł/m2

248 m2 8 pokoi

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do udziału w PRZETARGU mającym na celu sprzedaż prawa własności należącego do PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Skrzetuskiego 17A, działka ewidencyjna nr 248, obręb 146505_8.0407.

Powierzchnia działki wynosi 310 m2, a powierzchnia ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Przetarg na dom

Warszawa, Mokotów, Skrzetuskiego

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do udziału w PRZETARGU mającym na celu sprzedaż prawa własności należącego do PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Skrzetuskiego 17A, działka ewidencyjna nr 248, obręb 146505_8.0407.

Powierzchnia działki wynosi 310 m2, a powierzchnia ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 040 000 zł

8 226 zł/m2

248 m2 8 pokoi

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Polski Holding Nieruchomości S.A.
Przetarg na dom

Warszawa, Mokotów, Skrzetuskiego

Cena wywoławcza:

2 040 000 zł

8 226 zł/m2

248 m2 8 pokoi

Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”), działający w imieniu PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zaprasza do udziału w PRZETARGU mającym na celu sprzedaż prawa własności należącego do PHN SPV 11 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. („Sprzedający”) nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ul. Skrzetuskiego 17A, działka ewidencyjna nr 248, obręb 146505_8.0407.

Powierzchnia działki wynosi 310 m2, a powierzchnia ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-05

Organizator przetargu:
Polski Holding Nieruchomości S.A.
1                          64
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości