Licytacje komornicze: Białystok

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Piasta, Piastowska

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 4490/1397620 w nieruchomości wspólnej dla której jest prowadzona KW ***, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonego pod adresem: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 17/*** , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 39,00 M2 oraz pomieszczenie przynależne ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

190 485 zł

4 242 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2024-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Piasta, Piastowska

Cena wywoławcza:

190 485 zł

4 242 zł/m2

45 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w wysokości 4490/1397620 w nieruchomości wspólnej dla której jest prowadzona KW ***, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali położonego pod adresem: 15-207 Białystok, ul. Piastowska 17/*** , dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 39,00 M2 oraz pomieszczenie przynależne ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Sienkiewicza, ul. Wąska

_OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO_

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku *** na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w terminie od 22 sierpnia 2024 r od godz. 10:00 do dnia 29 sierpnia 2024 do godz. 10:00
trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości
tj. lokalu mieszkalnego nr *** wraz z udziałem w wys.684/84582 w nieruchomości wspólnej, położonego w Białymstoku przy ulicy Wąskiej 15 dla którego prowadzona...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

506 145 zł

7 669 zł/m2

66 m2 2 pokoje

Termin: 2024-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Sienkiewicza, ul. Wąska

Cena wywoławcza:

506 145 zł

7 669 zł/m2

66 m2 2 pokoje

_OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO_

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku *** na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 986 (4) kpc podaje do publicznej wiadomości, że
w terminie od 22 sierpnia 2024 r od godz. 10:00 do dnia 29 sierpnia 2024 do godz. 10:00
trwać będzie elektroniczna pierwsza licytacja nieruchomości
tj. lokalu mieszkalnego nr *** wraz z udziałem w wys.684/84582 w nieruchomości wspólnej, położonego w Białymstoku przy ulicy Wąskiej 15 dla którego prowadzona...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Kawaleryjskie, Ułańska

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Ułańska ***, 15-340 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym dz. *** o powierzchni 137 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 136,61 m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

625 380 zł

4 578 zł/m2

137 m2

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Kawaleryjskie, Ułańska

Cena wywoławcza:

625 380 zł

4 578 zł/m2

137 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Ułańska ***, 15-340 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym dz. *** o powierzchni 137 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 136,61 m...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Białostoczek, ul. Białostoczek

... druga publiczna licytacja nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. ***, ***, Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki o nr ew. ***/*** i ***/*** o łącznej powierzchni ***, położona w mieście Białystok przy ul. ***, ***. Działka o nr ew. ***/*** - zabudowana, jest przeznaczona w części pod zabudowę mieszkaniową...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

633 716 zł

366 zł/m2Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Białostoczek, ul. Białostoczek

Cena wywoławcza:

633 716 zł

366 zł/m2


... druga publiczna licytacja nieruchomości gruntowej należącej do dłużnika: ***, położonej przy ul. ***, ***, Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działki o nr ew. ***/*** i ***/*** o łącznej powierzchni ***, położona w mieście Białystok przy ul. ***, ***. Działka o nr ew. ***/*** - zabudowana, jest przeznaczona w części pod zabudowę mieszkaniową...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Antoniuk, Sitarska

... pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika***
położonej: 15-850 Białystok, ul. Sitarska ***A,
dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/***/,
stanowiącej działkę o nr geod. ***/ o powierzchni 576 m2, zabudowaną wolno stojącym murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 138 m2 oraz drewnianym garażem o powierzchni zabudowy 18 m2. Działka o nr geod. ***/ nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do ul. S...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

544 227,75 zł

3 944 zł/m2

138 m2

Termin: 2024-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Antoniuk, Sitarska

Cena wywoławcza:

544 227,75 zł

3 944 zł/m2

138 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika***
położonej: 15-850 Białystok, ul. Sitarska ***A,
dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BI1B/***/,
stanowiącej działkę o nr geod. ***/ o powierzchni 576 m2, zabudowaną wolno stojącym murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 138 m2 oraz drewnianym garażem o powierzchni zabudowy 18 m2. Działka o nr geod. ***/ nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do ul. S...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-07-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Wysoki Stoczek

... pierwsza publiczna licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy ul. ***, ***-*** Białystok, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr ***, położony w budynku wielorodzinnym przy Wysoki Stoczek, *** w Białymstoku, woj. podlaskie. Lokal mieszkalny o nr *** usytuowany jest na I piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,62 m2 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

295 512 zł

8 790 zł/m2

34 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Wysoki Stoczek

Cena wywoławcza:

295 512 zł

8 790 zł/m2

34 m2 2 pokoje

... pierwsza publiczna licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: ***, położonego przy ul. ***, ***-*** Białystok, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr ***, położony w budynku wielorodzinnym przy Wysoki Stoczek, *** w Białymstoku, woj. podlaskie. Lokal mieszkalny o nr *** usytuowany jest na I piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,62 m2 ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Wygoda, Rolna

... pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości położonej pod adresem: 15-199 Białystok, ul. Rolna 8/***, będącej własnością dłużnika: ***, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi *** o pow. 669 m2 i *** o pow. 512 m2 - zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkiem gospodarczym (działka nr geod. ***). Łączna powie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 444 500 zł

1 223 zł/m2Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Wygoda, Rolna

Cena wywoławcza:

1 444 500 zł

1 223 zł/m2


... pierwsza licytacja zabudowanej nieruchomości położonej pod adresem: 15-199 Białystok, ul. Rolna 8/***, będącej własnością dłużnika: ***, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi *** o pow. 669 m2 i *** o pow. 512 m2 - zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkiem gospodarczym (działka nr geod. ***). Łączna powie...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, 15-378 Hryniewicze, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o łącznej powierzchni użytkowej 243,33m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 39,88m2. Budy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

814 967 zł

3 349 zł/m2

243 m2

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok

Cena wywoławcza:

814 967 zł

3 349 zł/m2

243 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, 15-378 Hryniewicze, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o łącznej powierzchni użytkowej 243,33m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 39,88m2. Budy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Antoniuk, ul. Władysława Broniewskiego

... pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny o pow. 33,00m2
należącego do dłużnika:***
położonego: 15-748 Białystok, ul. Władysława Broniewskiego ***/***,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
(Adres spółdzielni: 15-879 Białystok, ul.Św. Rocha ***/***)
dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/***/***]
Suma oszacowania wynosi 21...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

158 250 zł

4 795 zł/m2

33 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Antoniuk, ul. Władysława Broniewskiego

Cena wywoławcza:

158 250 zł

4 795 zł/m2

33 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny o pow. 33,00m2
należącego do dłużnika:***
położonego: 15-748 Białystok, ul. Władysława Broniewskiego ***/***,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
(Adres spółdzielni: 15-879 Białystok, ul.Św. Rocha ***/***)
dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/***/***]
Suma oszacowania wynosi 21...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Antoniuk, Ogrodniczki

... pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnegom stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 59,9000 M2
położonego pod adresem: 15-763 Białystok, ul. Ogrodniczki ***/***/*** znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" (adres spółdzielni: 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego *** ), dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
stanowiącego własnoś...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

237 573 zł

3 966 zł/m2

60 m2 3 pokoje

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Antoniuk, Ogrodniczki

Cena wywoławcza:

237 573 zł

3 966 zł/m2

60 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnegom stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 59,9000 M2
położonego pod adresem: 15-763 Białystok, ul. Ogrodniczki ***/***/*** znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" (adres spółdzielni: 15-888 Białystok, ul. Wyszyńskiego *** ), dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
stanowiącego własnoś...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Białystok, Fabryczna

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- prawa wieczystego użytkowania do 05-12-2091 r. nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę *** oraz nieruchomości zabudowanej *** - grunt oddany w wieczyste użytkowanie, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość położonej pod adresem: 16-020 Czarna Białostocka, Fabryczna ***, Czarna Białostoc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

489 700,67 zł

486 zł/m2

1 008 m2

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Białystok, Fabryczna

Cena wywoławcza:

489 700,67 zł

486 zł/m2

1 008 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- prawa wieczystego użytkowania do 05-12-2091 r. nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę *** oraz nieruchomości zabudowanej *** - grunt oddany w wieczyste użytkowanie, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość położonej pod adresem: 16-020 Czarna Białostocka, Fabryczna ***, Czarna Białostoc...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Zielone Wzgórza, Storczykowa


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 530/22 i inne rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Storczykowa 4/, 15-644 Białystok, dla k...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

144 748,50 zł

4 610 zł/m2

31 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Zielone Wzgórza, Storczykowa

Cena wywoławcza:

144 748,50 zł

4 610 zł/m2

31 m2 2 pokoje


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 530/22 i inne rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Storczykowa 4/, 15-644 Białystok, dla k...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-06-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Pogorzałki

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są ***, *** położonej przy ,Pogorzałki ***, 16-002 Dobrzyniewo Duże, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mickiewicza ***, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00133575/0.
Opis nieruchomości:
grunty rolne zabudowane działka nr ***/4 o pow. 0,5012 ha zabudowana domem jednorodzinnym (parterowy, wolnostojący, dwukondygnacyjny wybudowany w technologii murowano...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

581 100 zł

2 524 zł/m2

230 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Pogorzałki

Cena wywoławcza:

581 100 zł

2 524 zł/m2

230 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są ***, *** położonej przy ,Pogorzałki ***, 16-002 Dobrzyniewo Duże, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Mickiewicza ***, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/00133575/0.
Opis nieruchomości:
grunty rolne zabudowane działka nr ***/4 o pow. 0,5012 ha zabudowana domem jednorodzinnym (parterowy, wolnostojący, dwukondygnacyjny wybudowany w technologii murowano...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Nowowarszawska

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Nowowarszawska ***/***, 15-206 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z lokal mieszkalnego jednokondygnacyjnego, jednopokojowego o powierzchni użytkowej 46,50 m2 położony na parterze dwukondygnacyjnego budynku miesz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

284 235 zł

6 113 zł/m2

47 m2 1 pokój

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Białystok, Nowowarszawska

Cena wywoławcza:

284 235 zł

6 113 zł/m2

47 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Nowowarszawska ***/***, 15-206 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze BI1B/***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z lokal mieszkalnego jednokondygnacyjnego, jednopokojowego o powierzchni użytkowej 46,50 m2 położony na parterze dwukondygnacyjnego budynku miesz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Nowowarszawska

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Nowowarszawska 16, 15-206 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składającej się z działki o nr *** o powierzchni 0,0246 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, konstrukcji drewnianej o powierzchni użytkowej 7...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

127 935 zł

1 750 zł/m2

73 m2

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Białystok, Nowowarszawska

Cena wywoławcza:

127 935 zł

1 750 zł/m2

73 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Nowowarszawska 16, 15-206 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa składającej się z działki o nr *** o powierzchni 0,0246 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, konstrukcji drewnianej o powierzchni użytkowej 7...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości