Licytacje komornicze: Gdynia

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Gdynia, Chwarzno-Wiczlino, Wiczlińska

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy Wiczlińska ***, 81-578 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl.Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr *** obszaru 4.865 m2 wraz z zespołem budynków usługowo-produkcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.658,62 m2 oraz budynkiem biurowym (mieszkalnym) o powierzchni użytkowej 180,24 m2 i gar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 584 333,33 zł

955 zł/m2

1 659 m2

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Gdynia, Chwarzno-Wiczlino, Wiczlińska

Cena wywoławcza:

1 584 333,33 zł

955 zł/m2

1 659 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** z o.o. położonej przy Wiczlińska ***, 81-578 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl.Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr *** obszaru 4.865 m2 wraz z zespołem budynków usługowo-produkcyjnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.658,62 m2 oraz budynkiem biurowym (mieszkalnym) o powierzchni użytkowej 180,24 m2 i gar...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Karwiny, Serdecznikowa

... pierwsza licytacja dwóch ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 81-589 Gdynia, ul. Serdecznikowa 3, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** tj. udziału 1/2 przysługującego dłużnikowi ***, oraz udziału 1/2 przysługującego dłużnikowi ***. Lokal mieszkalny (na który składają się dwa w/w udziały) ma powierzchnię użytkową 62,90 m2 i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

376 975,50 zł

5 993 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2024-03-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Karwiny, Serdecznikowa

Cena wywoławcza:

376 975,50 zł

5 993 zł/m2

63 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja dwóch ułamkowych części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 81-589 Gdynia, ul. Serdecznikowa 3, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** tj. udziału 1/2 przysługującego dłużnikowi ***, oraz udziału 1/2 przysługującego dłużnikowi ***. Lokal mieszkalny (na który składają się dwa w/w udziały) ma powierzchnię użytkową 62,90 m2 i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki,...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-03-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Gdynia, Plac Kaszubski

... pierwsza licytacja:

- lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** z o.o. z siedzibą w Gdyni położonego przy ul. Plac Kaszubski 8, 81-327 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal biurowy o powierzchni użytkowej 207,00 m2 znajduje się w budynku zlokalizowanym przy Placu Kaszubskim 8 w Śródmieściu Gdyni. Budynek nr 8 przy pla...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

1 531 125 zł

7 397 zł/m2

207 m2

Termin: 2024-02-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Gdynia, Plac Kaszubski

Cena wywoławcza:

1 531 125 zł

7 397 zł/m2

207 m2

... pierwsza licytacja:

- lokalu użytkowego, którego właścicielem jest *** z o.o. z siedzibą w Gdyni położonego przy ul. Plac Kaszubski 8, 81-327 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowy lokal biurowy o powierzchni użytkowej 207,00 m2 znajduje się w budynku zlokalizowanym przy Placu Kaszubskim 8 w Śródmieściu Gdyni. Budynek nr 8 przy pla...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, gen. Orlicz-Dreszera

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy ul. gen. Orlicz-Dreszera *** kl. ***, ***-*** Gdynia, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni (adres: ul. Plac Konstytucji ***, Gdynia, ***-*** Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny, do którego prawo jest przedmiotem licytacji znajduje się na V piętrze XII-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

356 250 zł

5 111 zł/m2

70 m2 4 pokoje

Termin: 2024-02-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, gen. Orlicz-Dreszera

Cena wywoławcza:

356 250 zł

5 111 zł/m2

70 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** *** położonego przy ul. gen. Orlicz-Dreszera *** kl. ***, ***-*** Gdynia, dla którego V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni (adres: ul. Plac Konstytucji ***, Gdynia, ***-*** Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny, do którego prawo jest przedmiotem licytacji znajduje się na V piętrze XII-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego i...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia

...:
https://elicytacje.komornik.pl/. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Uczestnictwo jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 26-02-2024r. o godzinie 11:00. Na podstawie art. 986[7] § 3 [1] kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgło...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

213 750 zł

Termin: 2024-02-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia

Cena wywoławcza:

213 750 zł
...:
https://elicytacje.komornik.pl/. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Uczestnictwo jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 26-02-2024r. o godzinie 11:00. Na podstawie art. 986[7] § 3 [1] kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgło...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Swarzewska

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr X w Gdyni na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM3264/19 w dniu 09-02-2024 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, sala 206, odbędzie się pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

280 500 zł

4 557 zł/m2

62 m2 3 pokoje

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Swarzewska

Cena wywoławcza:

280 500 zł

4 557 zł/m2

62 m2 3 pokoje

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Kancelaria Komornicza nr X w Gdyni na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM3264/19 w dniu 09-02-2024 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, sala 206, odbędzie się pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Nauczycielska

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. Nauczycielska 8/, 81-614 Gdynia wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk z siedzibą w Gdyni pod numerem brak (adres spółdzielni: Zgoda 8, Gdynia, 81-361 Gdynia).
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składa się, zgodnie z udostępnionym rzutem lokalu, z 1 pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 26,00 m2, a pomies...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

202 875 zł

7 803 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Nauczycielska

Cena wywoławcza:

202 875 zł

7 803 zł/m2

26 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. Nauczycielska 8/, 81-614 Gdynia wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Bałtyk z siedzibą w Gdyni pod numerem brak (adres spółdzielni: Zgoda 8, Gdynia, 81-361 Gdynia).
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny składa się, zgodnie z udostępnionym rzutem lokalu, z 1 pokoju, kuchni, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 26,00 m2, a pomies...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Narcyzowa

... pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: ***-***-*** Gdynia, ul. Narcyzowa ***/*** wpisanego w akta rejestrowe lokalu prowadzone przez spółdzielnię mieszkaniową: Spółdzielnia Mieszkaniowa BAŁTYK (adres spółdzielni: ***-*** Gdynia, ul.Zgoda ***) o powierzchni użytkowej 41,40 m2, przysługującego dłużnikowi: ***. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony jest na II piętrze budynku wielolokalowego. Dla spół...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

202 321,50 zł

4 887 zł/m2

41 m2 2 pokoje

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Narcyzowa

Cena wywoławcza:

202 321,50 zł

4 887 zł/m2

41 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: ***-***-*** Gdynia, ul. Narcyzowa ***/*** wpisanego w akta rejestrowe lokalu prowadzone przez spółdzielnię mieszkaniową: Spółdzielnia Mieszkaniowa BAŁTYK (adres spółdzielni: ***-*** Gdynia, ul.Zgoda ***) o powierzchni użytkowej 41,40 m2, przysługującego dłużnikowi: ***. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony jest na II piętrze budynku wielolokalowego. Dla spół...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-02-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Imbirowa

... druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 76,70 m2, lokal znajduje się na 1. kodygnacji 5-cio kondygnacyjnego budynku; lokal składa się z 5 izb, w lokalu zameldowane są 4 osoby) należącego do dłużnika: *** położonego: 81-591 Gdynia, ul. *** KL. A lok. 1, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Wzgórzu (Adres spółdzielni: 81-006 Gdynia, ul. Morska 230), dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

262 000 zł

3 416 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Imbirowa

Cena wywoławcza:

262 000 zł

3 416 zł/m2

77 m2 4 pokoje

... druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 76,70 m2, lokal znajduje się na 1. kodygnacji 5-cio kondygnacyjnego budynku; lokal składa się z 5 izb, w lokalu zameldowane są 4 osoby) należącego do dłużnika: *** położonego: 81-591 Gdynia, ul. *** KL. A lok. 1, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Wzgórzu (Adres spółdzielni: 81-006 Gdynia, ul. Morska 230), dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, ul. adm. J. Unruga

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. adm. J. Unruga 108/8 KL.D, 81-153 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi ***,*** zł, zaś cena wywołania jest równa *...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

300 830 zł

4 783 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, ul. adm. J. Unruga

Cena wywoławcza:

300 830 zł

4 783 zł/m2

63 m2 3 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. adm. J. Unruga 108/8 KL.D, 81-153 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi ***,*** zł, zaś cena wywołania jest równa *...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Strzelców

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: *** dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,83 m2. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki, garderoby i hallu. Mieszkanie posiada balkon. Do lokalu nie należy miejsce w hali garażowej.
Suma oszacowania wynosi 573 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy osz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

430 125 zł

6 846 zł/m2

63 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Strzelców

Cena wywoławcza:

430 125 zł

6 846 zł/m2

63 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: *** położonej: *** dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 62,83 m2. Lokal składa się z pokoju z aneksem kuchennym, 2 pokoi, łazienki, garderoby i hallu. Mieszkanie posiada balkon. Do lokalu nie należy miejsce w hali garażowej.
Suma oszacowania wynosi 573 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy osz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Powstania Wielkopolskiego

... pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonego: ***-*** Gdynia, ul. Powstania Wielkopolskiego ***-***/***-***/***, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni (Adres spółdzielni: ***-*** Gdynia, ul.Podgórska ***-***). Prawo przysługuje dłużnikowi - ***-***.
Króki opis przedmiotu licytacji -
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 53,67m2, składający się z trz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

308 250 zł

5 743 zł/m2

54 m2 3 pokoje

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Powstania Wielkopolskiego

Cena wywoławcza:

308 250 zł

5 743 zł/m2

54 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonego: ***-*** Gdynia, ul. Powstania Wielkopolskiego ***-***/***-***/***, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej w Gdyni (Adres spółdzielni: ***-*** Gdynia, ul.Podgórska ***-***). Prawo przysługuje dłużnikowi - ***-***.
Króki opis przedmiotu licytacji -
Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 53,67m2, składający się z trz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Stanisława Wyspiańskiego

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10/53, 81-435 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Budynek, w którym znajd...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

356 250 zł

9 380 zł/m2

38 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Gdynia, Stanisława Wyspiańskiego

Cena wywoławcza:

356 250 zł

9 380 zł/m2

38 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 10/53, 81-435 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Budynek, w którym znajd...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-01-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Gdynia, Chwarznieńska

... pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, należącej do dłużnika: *** *** ***,
położonej: 81-384 Gdynia (Wiczlino), ul. Chwarznieńska ***,
dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. Dwie działki o pow. 2598 m kw. (w tym drogi o pow. 811 mkw.), zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 114,10 m kw. (w tym piwnice 31,70 m kw.). Rok budowy 1985.
Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 375 000,00zł, zaś cena...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

281 250 zł

2 465 zł/m2

114 m2

Termin: 2023-12-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Gdynia, Chwarznieńska

Cena wywoławcza:

281 250 zł

2 465 zł/m2

114 m2

... pierwsza licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, należącej do dłużnika: *** *** ***,
położonej: 81-384 Gdynia (Wiczlino), ul. Chwarznieńska ***,
dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***. Dwie działki o pow. 2598 m kw. (w tym drogi o pow. 811 mkw.), zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 114,10 m kw. (w tym piwnice 31,70 m kw.). Rok budowy 1985.
Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 375 000,00zł, zaś cena...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Gdynia, ul. Jowisza

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 025 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 769 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 102 550,0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

769 125 zł

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Gdynia, ul. Jowisza

Cena wywoławcza:

769 125 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-354 Gdynia) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 025 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 769 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 102 550,0...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości