Przetargi Urzędów Miast: będziński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Czeladź, Przełajska

BK-GL.6840.14.2024; BK-GL.6840.15.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Przełajskiej oznaczone numerami działek: 118 o powierzchn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

172 200 zł

246 zł/m2

700 m2

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Czeladź, Przełajska

Cena wywoławcza:

172 200 zł

246 zł/m2

700 m2

BK-GL.6840.14.2024; BK-GL.6840.15.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Przełajskiej oznaczone numerami działek: 118 o powierzchn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-16

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Czeladź, Przełajska

BK-GL.6840.12.2024; BK-GL.6840.13.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Przełajskiej oznaczone numerami działek: 116 o powierzchn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

172 200 zł

246 zł/m2

700 m2

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Czeladź, Przełajska

Cena wywoławcza:

172 200 zł

246 zł/m2

700 m2

BK-GL.6840.12.2024; BK-GL.6840.13.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Przełajskiej oznaczone numerami działek: 116 o powierzchn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Czeladź, Przełajska

BK-GL.6840.22.2024; BK-GL.6840.23.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Przełajskiej oznaczone numerami działek: 126 o powierzchn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

304 400 zł

435 zł/m2

700 m2

Termin: 2024-07-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Czeladź, Przełajska

Cena wywoławcza:

304 400 zł

435 zł/m2

700 m2

BK-GL.6840.22.2024; BK-GL.6840.23.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Przełajskiej oznaczone numerami działek: 126 o powierzchn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Będzin, Boleradz

... w dniu 10 lipca 2024 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:***
zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin),***
najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 roku wpłacić wadium w wysokości 110.000,00 zł n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 120 000 zł

180 zł/m2

6 215 m2

Termin: 2024-07-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Boleradz

Cena wywoławcza:

1 120 000 zł

180 zł/m2

6 215 m2

... w dniu 10 lipca 2024 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:***
zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin),***
najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 roku wpłacić wadium w wysokości 110.000,00 zł n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Boleradz

... w dniu 10 lipca 2024 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:*** zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin),*** najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 roku wpłacić wadium w wysokości 140.000...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 400 000 zł

69,50 zł/m2

20 143 m2

Termin: 2024-07-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Boleradz

Cena wywoławcza:

1 400 000 zł

69,50 zł/m2

20 143 m2

... w dniu 10 lipca 2024 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:*** zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin),*** najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 roku wpłacić wadium w wysokości 140.000...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Boleradz

... w dniu 10 lipca 2024 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:*** zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin),


*** najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 roku wpłacić wadium w wysokości 110.000,00 zł na ko...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 120 000 zł

180 zł/m2

6 215 m2

Termin: 2024-07-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Boleradz

Cena wywoławcza:

1 120 000 zł

180 zł/m2

6 215 m2

... w dniu 10 lipca 2024 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:*** zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin),


*** najpóźniej do dnia 5 lipca 2024 roku wpłacić wadium w wysokości 110.000,00 zł na ko...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na dom

Czeladź, Jana Matejki

BK-GL.6840.1.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się zabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Czeladź, położoną w Czeladzi przy ulicy Jana Matejki 10 i 12, oznaczoną numerem działki 10/62 arkusz mapy 58, obręb Czeladź o p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

200 000 zł

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na dom

Czeladź, Jana Matejki

Cena wywoławcza:

200 000 zł
BK-GL.6840.1.2022

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się zabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Czeladź, położoną w Czeladzi przy ulicy Jana Matejki 10 i 12, oznaczoną numerem działki 10/62 arkusz mapy 58, obręb Czeladź o p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Czeladź, Grodziecka

BK-GL.6840.33.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Grodzieckiej oznaczone numerami działek: 97/7 o powierzchni 0,0383 ha, 95/7 o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

140 000 zł

222 zł/m2

631 m2

Termin: 2024-07-04

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Czeladź, Grodziecka

Cena wywoławcza:

140 000 zł

222 zł/m2

631 m2

BK-GL.6840.33.2024

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czeladź1. Do sprzedaży przeznacza się niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Czeladź, położone w Czeladzi w pobliżu ulicy Grodzieckiej oznaczone numerami działek: 97/7 o powierzchni 0,0383 ha, 95/7 o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-04

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Czeladź
Przetarg na działkę

Sławków, Żupnicza

... w dniu 1 lipca 2024 r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Miasta
w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11 maja 2023 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 czerwca 2023r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 3 października 2023r.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 marca 2024rCena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązuj...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

65 700 zł

150 zł/m2

438 m2

Termin: 2024-07-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sławków
Przetarg na działkę

Sławków, Żupnicza

Cena wywoławcza:

65 700 zł

150 zł/m2

438 m2

... w dniu 1 lipca 2024 r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Miasta
w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 - sala posiedzeń na parterze.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 11 maja 2023 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 czerwca 2023r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 3 października 2023r.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 marca 2024rCena nieruchomości zostanie podwyższona o obowiązuj...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-01

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sławków
Przetarg na mieszkanie

Będzin, R. Traugutta

... drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:*** Lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy R. Traugutta 5 w Będzinie o powierzchni użytkowej 46,46m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 17,43 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,07733 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

126 648 zł

2 726 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-06-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na mieszkanie

Będzin, R. Traugutta

Cena wywoławcza:

126 648 zł

2 726 zł/m2

47 m2 2 pokoje

... drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:*** Lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy R. Traugutta 5 w Będzinie o powierzchni użytkowej 46,46m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 17,43 m2. Ze sprzedażą lokalu mieszkalnego związany jest udział 0,07733 w prawie własności nieruchomości wspólnej obejmującej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynku i urządzeń, które nie służą wyłącz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Długa

... niżej wymieniony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

*** godz. 10:30 – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siewierzu przy ul. Długiej, ozn. nr geod. 6763/1 (k.m. 35, obręb Siewierz) o pow. 1564 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 14.02...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

165 500 zł

106 zł/m2

1 564 m2

Termin: 2024-05-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na działkę

Będzin, Długa

Cena wywoławcza:

165 500 zł

106 zł/m2

1 564 m2

... niżej wymieniony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza:

*** godz. 10:30 – szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siewierzu przy ul. Długiej, ozn. nr geod. 6763/1 (k.m. 35, obręb Siewierz) o pow. 1564 m2, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się 14.02...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na działkę

Siewierz, Długa

... niżej wymieniony
przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza:
o godzinie 10:30 szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Siewierzu przy ulicy Długiej, oznaczonej numerem
geodezyjnym 6763/1 (karta mapy 35, obręb Siewierz) o powierzchni 1564 m
2
, dla której Sąd
Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
CZ1Z/00054746/6.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na spr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

165 500 zł

106 zł/m2

1 564 m2

Termin: 2024-05-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na działkę

Siewierz, Długa

Cena wywoławcza:

165 500 zł

106 zł/m2

1 564 m2

... niżej wymieniony
przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza:
o godzinie 10:30 szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w Siewierzu przy ulicy Długiej, oznaczonej numerem
geodezyjnym 6763/1 (karta mapy 35, obręb Siewierz) o powierzchni 1564 m
2
, dla której Sąd
Rejonowy w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer
CZ1Z/00054746/6.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na spr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza
Przetarg na działkę

Będzin, Wojciecha Kilara

... w dniu 14 maja 2024 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:

*** zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin),
*** najpóźniej do dnia 9 maja 2024 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu M...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

960 000 zł

221 zł/m2

4 336 m2

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na działkę

Będzin, Wojciecha Kilara

Cena wywoławcza:

960 000 zł

221 zł/m2

4 336 m2

... w dniu 14 maja 2024 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ulica 11 Listopada 20, sala 101 (I piętro).

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY:

*** zapoznać się z regulaminem przetargowym, zawierającymi szczegóły związane z zagospodarowaniem nieruchomości dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (bip.bedzin),
*** najpóźniej do dnia 9 maja 2024 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu M...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na mieszkanie

Będzin, S. Skalskiego

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

WGM.6840.8.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

W dniu 24.04.2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie
się pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

*** Lokal mieszkalny przy ulicy S. Skalskiego 2 w Będzinie o powierzchni użytkowej 52,72m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,20 m2. Ze sprzedażą lokalu mie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

185 311 zł

3 515 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na mieszkanie

Będzin, S. Skalskiego

Cena wywoławcza:

185 311 zł

3 515 zł/m2

53 m2 3 pokoje

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

WGM.6840.8.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

W dniu 24.04.2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie
się pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

*** Lokal mieszkalny przy ulicy S. Skalskiego 2 w Będzinie o powierzchni użytkowej 52,72m2, składający się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,20 m2. Ze sprzedażą lokalu mie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-24

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na mieszkanie

Będzin, R. Traugutta

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

WGM.6840.9.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

W dniu 10.04.2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie
się pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

*** Lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy R. Traugutta 5 w Będzinie o powierzchni użytkowej 46,46m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 17,43 m2. Ze sp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

148 997 zł

3 207 zł/m2

47 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
Przetarg na mieszkanie

Będzin, R. Traugutta

Cena wywoławcza:

148 997 zł

3 207 zł/m2

47 m2 2 pokoje

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

WGM.6840.9.2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

W dniu 10.04.2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie
się pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego:

*** Lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy R. Traugutta 5 w Będzinie o powierzchni użytkowej 46,46m2, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c. Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej pow. 17,43 m2. Ze sp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-04-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Będzin
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości