Licytacje komornicze: Częstochowa

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza działki

Częstochowa, Grabówka, Tokarzewskiego - Karaszewicza

...:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza ***, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ***/*** o pow. 0,0648 ha, obręb ewidencyjny ***, Grabówka, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o nr ***/***/*** (na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 roku - uchwała nr 263.XX.2019...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

177 525 zł

274 zł/m2

648 m2

Termin: 2024-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa, Grabówka, Tokarzewskiego - Karaszewicza

Cena wywoławcza:

177 525 zł

274 zł/m2

648 m2

...:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Tokarzewskiego - Karaszewicza ***, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ***/*** o pow. 0,0648 ha, obręb ewidencyjny ***, Grabówka, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o nr ***/***/*** (na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 roku - uchwała nr 263.XX.2019...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Stare Miasto, Al. NMP

...:
D R U G A L I C Y T A C J A
Nieruchomości położonej w Częstochowie Al. NMP ***, dzielnica Stare Miasto opisanej jako lokal mieszkalny nr *** o powierzchni użytkowej łącznej 100,45 m2 tj. 3 pokoje, kuchnia, spiżarnia, korytarz, łazienka, wc o pow. 88,89 m2 i piwnica o pow. 11,56 m2. Nieruchomośc położona jest we wschodniej części centrum miasta - w jej granicach znajduje się część Alei Najświętszej Maryi Panny, która pełni funkcje handlowe, usługowe, finansowe i kulturalne (I aleja) oraz p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

241 866,66 zł

2 408 zł/m2

101 m2 3 pokoje

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Stare Miasto, Al. NMP

Cena wywoławcza:

241 866,66 zł

2 408 zł/m2

101 m2 3 pokoje

...:
D R U G A L I C Y T A C J A
Nieruchomości położonej w Częstochowie Al. NMP ***, dzielnica Stare Miasto opisanej jako lokal mieszkalny nr *** o powierzchni użytkowej łącznej 100,45 m2 tj. 3 pokoje, kuchnia, spiżarnia, korytarz, łazienka, wc o pow. 88,89 m2 i piwnica o pow. 11,56 m2. Nieruchomośc położona jest we wschodniej części centrum miasta - w jej granicach znajduje się część Alei Najświętszej Maryi Panny, która pełni funkcje handlowe, usługowe, finansowe i kulturalne (I aleja) oraz p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Częstochowa, Błeszno, ul. Bór

... pierwsza licytacja nieruchomości - lokal niemieszkalny nr *** o powierzchni użytkowej 296,25 mkw.

stanowiącej własność dłużnika***
położonej: ***-*** Częstochowa, ul. Bór/***,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ***

Lokal położony jest na pierwszym piętrze. Układ funkcjonalny lokalu : biura, łazienka, pomieszczenie socjalne, komunikacja, WC. Lokal posiada pomieszczenia przynależne. Powierzchnia lokalu oraz pomieszczeń ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

372 900 zł

1 007 zł/m2

370 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Częstochowa, Błeszno, ul. Bór

Cena wywoławcza:

372 900 zł

1 007 zł/m2

370 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości - lokal niemieszkalny nr *** o powierzchni użytkowej 296,25 mkw.

stanowiącej własność dłużnika***
położonej: ***-*** Częstochowa, ul. Bór/***,
dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ***

Lokal położony jest na pierwszym piętrze. Układ funkcjonalny lokalu : biura, łazienka, pomieszczenie socjalne, komunikacja, WC. Lokal posiada pomieszczenia przynależne. Powierzchnia lokalu oraz pomieszczeń ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Rudnik Mały, 42-261 Starcza, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. św. Rocha 90, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr ewid. 1084 o powierzchni 1,3940 ha. Działka ewid. nr 1084 o charakterze leśnym, zadrzewiona. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej. Kształt działki wydłużony. Wym...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

88 733,33 zł

6,37 zł/m2

13 940 m2

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa

Cena wywoławcza:

88 733,33 zł

6,37 zł/m2

13 940 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Rudnik Mały, 42-261 Starcza, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. św. Rocha 90, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr ewid. 1084 o powierzchni 1,3940 ha. Działka ewid. nr 1084 o charakterze leśnym, zadrzewiona. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej. Kształt działki wydłużony. Wym...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Glogera

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
- lokalu mieszkalnego położonego w Częstochowie przy ul. Glogera 9 o łącznej powierzchni 29,7000 M2, dla której
w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze ***.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 16.05.2024 r. o godzinie 11:00.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175.300,00 zł
C...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

175 300 zł

5 902 zł/m2

30 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Glogera

Cena wywoławcza:

175 300 zł

5 902 zł/m2

30 m2 1 pokój

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I
- lokalu mieszkalnego położonego w Częstochowie przy ul. Glogera 9 o łącznej powierzchni 29,7000 M2, dla której
w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie urządzona jest księga wieczysta o numerze ***.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 16.05.2024 r. o godzinie 11:00.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175.300,00 zł
C...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa, Błeszno, Św. Jadwigi

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

81 300 zł

73,64 zł/m2

1 104 m2

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa, Błeszno, Św. Jadwigi

Cena wywoławcza:

81 300 zł

73,64 zł/m2

1 104 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, MałaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Nr XXI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Izabela Wilczak Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 154/21 w dniu 08-05-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa, sala sala nr 22, odbędzie się pierwsza li...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

88 125 zł

3 159 zł/m2

28 m2 1 pokój

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Mała

Cena wywoławcza:

88 125 zł

3 159 zł/m2

28 m2 1 pokójOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Nr XXI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Izabela Wilczak Kancelaria Komornicza w Częstochowie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 154/21 w dniu 08-05-2024 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-202 Częstochowa, sala sala nr 22, odbędzie się pierwsza li...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Błeszno, Bohaterów Katynia

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w Częstochowie w dzielnicy Błeszno ul. Bohaterów Katynia ***, opisana jako lokal mieszkalny nr *** o pow. 41,60 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Usytuowany na 10 kondygnacji (9 piętro) budynku wielorodzinnego. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Częstochowie
nr ***. Właścicielem tej nieruchomości jest ***.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę: 205...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

137 067,33 zł

3 295 zł/m2

42 m2 2 pokoje

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Błeszno, Bohaterów Katynia

Cena wywoławcza:

137 067,33 zł

3 295 zł/m2

42 m2 2 pokoje

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w Częstochowie w dzielnicy Błeszno ul. Bohaterów Katynia ***, opisana jako lokal mieszkalny nr *** o pow. 41,60 m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Usytuowany na 10 kondygnacji (9 piętro) budynku wielorodzinnego. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Częstochowie
nr ***. Właścicielem tej nieruchomości jest ***.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę: 205...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-05-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Częstochowa, Północ, Azaliowa

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, ***, położonej przy ul. Azaliowa ***/***, 42-224 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***/***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***/*** k.m. *** obręb *** Kiedrzyn, o pow. 0,1456 ha położona jest wśród terenów z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe na całej powier...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

655 500 zł

4 408 zł/m2

149 m2

Termin: 2024-04-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Częstochowa, Północ, Azaliowa

Cena wywoławcza:

655 500 zł

4 408 zł/m2

149 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: ***, ***, położonej przy ul. Azaliowa ***/***, 42-224 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/***/***.
Opis nieruchomości:
Działka nr ***/*** k.m. *** obręb *** Kiedrzyn, o pow. 0,1456 ha położona jest wśród terenów z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe na całej powier...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Okrzei

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielorodzinnym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,44 m2. Lokal położony jest na parterze budynku oraz składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 7,88 m2.
Lokal mieszkalny należy do dłużnika: ***
Adres lokalu: 42-200 Częstochowa, ul. ***, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/***/8.

...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

203 400 zł

4 033 zł/m2

50 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Okrzei

Cena wywoławcza:

203 400 zł

4 033 zł/m2

50 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku wielorodzinnym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,44 m2. Lokal położony jest na parterze budynku oraz składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 7,88 m2.
Lokal mieszkalny należy do dłużnika: ***
Adres lokalu: 42-200 Częstochowa, ul. ***, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW CZ1C/***/8.

...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Wrzosowiak, Sportowa

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w Częstochowie w dzielnicy Wrzosowiak, ul. Sportowa ***a lokal nr ***, opisany jako *** pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój o powierzchni użytkowej 61,20 m2, usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym V-kondygnacyjnym w całości podpiwniczonym. Budynek wybydowany w technologii uprzemysłowionej w latach 80-tych XX w. Nieruchomość położona w południowej części Częstochowy, uregulowana w księdze wieczystej
w Wydziale K...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

232 575 zł

3 800 zł/m2

61 m2 3 pokoje

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Wrzosowiak, Sportowa

Cena wywoławcza:

232 575 zł

3 800 zł/m2

61 m2 3 pokoje

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości położonej w Częstochowie w dzielnicy Wrzosowiak, ul. Sportowa ***a lokal nr ***, opisany jako *** pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój o powierzchni użytkowej 61,20 m2, usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym V-kondygnacyjnym w całości podpiwniczonym. Budynek wybydowany w technologii uprzemysłowionej w latach 80-tych XX w. Nieruchomość położona w południowej części Częstochowy, uregulowana w księdze wieczystej
w Wydziale K...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 42-280 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rocha 90, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,59222 ha składająca się działki ewid. nr ***. Działki są nieuzbrojone z brakiem dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Dostęp do drogi publicznej posiada wyłączn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

51 000 zł

8,61 zł/m2

5 922 m2

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa

Cena wywoławcza:

51 000 zł

8,61 zł/m2

5 922 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy , 42-280 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rocha 90, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,59222 ha składająca się działki ewid. nr ***. Działki są nieuzbrojone z brakiem dostępu do sieci infrastruktury technicznej. Dostęp do drogi publicznej posiada wyłączn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa, Wyczerpy-Aniołów, Aniołowska

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Aniołowska ***, 42-202 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rocha 90, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana o powierzchni 0,0480ha. Nieruchomość wyposażona w przyłącza energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej. Działka ewid. nr *** ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

136 933,33 zł

285 zł/m2

480 m2

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza działki

Częstochowa, Wyczerpy-Aniołów, Aniołowska

Cena wywoławcza:

136 933,33 zł

285 zł/m2

480 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Aniołowska ***, 42-202 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Rocha 90, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa, zabudowana o powierzchni 0,0480ha. Nieruchomość wyposażona w przyłącza energii elektrycznej, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej. Działka ewid. nr *** ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, ul. Wysockiego

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wysockiego 34/***, 42-218 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Henryka Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lPrzemiotem lic...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

194 175 zł

5 580 zł/m2

35 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, ul. Wysockiego

Cena wywoławcza:

194 175 zł

5 580 zł/m2

35 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wysockiego 34/***, 42-218 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Henryka Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
lPrzemiotem lic...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, Wysockiego

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wysockiego 34/***, 42-218 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Henryka Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przemiotem licy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

194 175 zł

5 580 zł/m2

35 m2 2 pokoje

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Częstochowa, Częstochówka-Parkitka, Wysockiego

Cena wywoławcza:

194 175 zł

5 580 zł/m2

35 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wysockiego 34/***, 42-218 Częstochowa, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Henryka Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przemiotem licy...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2024-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości