Przetargi nieruchomości: Sosnowiec

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Sosnowiec, Zagórze, R. Dmowskiego

... w dniu 19.07.2024 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

3. Wysokość wadium wynosi:

- za nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 2070/8, 2070/9, 2070/10, 2070/11 - 20.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2069/1 – 100.000,00 zł

4. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

190 000 zł

256 zł/m2

741 m2

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sosnowiec
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Zagórze, R. Dmowskiego

Cena wywoławcza:

190 000 zł

256 zł/m2

741 m2

... w dniu 19.07.2024 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro.

3. Wysokość wadium wynosi:

- za nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 2070/8, 2070/9, 2070/10, 2070/11 - 20.000,00 zł

- za nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 2069/1 – 100.000,00 zł

4. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sosnowiec
Przetarg na mieszkanie

Sosnowiec, Chemiczna

... w dniu 12.07.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 26.04.2024 r.

3. Wysokość wadium wynosi: 14.000,00 zł_._

4. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.

5. Szczegółowe infor...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

138 000 zł

3 437 zł/m2

40 m2 1 pokój

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sosnowiec
Przetarg na mieszkanie

Sosnowiec, Chemiczna

Cena wywoławcza:

138 000 zł

3 437 zł/m2

40 m2 1 pokój

... w dniu 12.07.2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, w sali 307, II piętro. Poprzedni przetarg odbył się w dniu 26.04.2024 r.

3. Wysokość wadium wynosi: 14.000,00 zł_._

4. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości/Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.

5. Szczegółowe infor...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sosnowiec
Przetarg na mieszkanie

Sosnowiec, Stary Sosnowiec, Podjazdowa

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Sosnowcu ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki lokal mieszkalny, wchodzącej w skład masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Sosnowcu, położonej w Sosnowcu, przy ul. Podjazdowa 6, zapisanej w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydzi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 600 zł

2 682 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2024-07-11

Organizator przetargu:
Syndyk Jędrzej Minkus
Przetarg na mieszkanie

Sosnowiec, Stary Sosnowiec, Podjazdowa

Cena wywoławcza:

121 600 zł

2 682 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Sosnowcu ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki lokal mieszkalny, wchodzącej w skład masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Sosnowcu, położonej w Sosnowcu, przy ul. Podjazdowa 6, zapisanej w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydzi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-11

Organizator przetargu:
Syndyk Jędrzej Minkus
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Małobądzka

Nieruchomość obejmuje działkę gruntu numer 550 o powierzchni 0,1310 ha. Działka ma regularny, znacznie wydłużony kształt pozwalający na jej racjonalnie zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość porośnięta licznymi drzewami oraz roślinnością niską. Teren nieruchomości płaski. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu w postaci kablowej sieci energetycznej, kablowej sieci teletechnicznej, sieci kanalizacyjnej oraz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 000 zł

54,96 zł/m2

1 310 m2

Termin: 2024-07-03

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Małobądzka

Cena wywoławcza:

72 000 zł

54,96 zł/m2

1 310 m2

Nieruchomość obejmuje działkę gruntu numer 550 o powierzchni 0,1310 ha. Działka ma regularny, znacznie wydłużony kształt pozwalający na jej racjonalnie zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość porośnięta licznymi drzewami oraz roślinnością niską. Teren nieruchomości płaski. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu w postaci kablowej sieci energetycznej, kablowej sieci teletechnicznej, sieci kanalizacyjnej oraz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-03

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Dmowskiego

Nieruchomość obejmuje działkę gruntu numer 2875/5 o powierzchni 0,0144 ha. Nieruchomość ma kształt regularny. Nieruchomość porośnięta jest częściowo roślinnością trawiastą. W trakcie oględzin nieruchomości nie zaobserwowano gromadzenia się wód opadowych. W sąsiedztwie nieruchomości pełne uzbrojenie. Na nieruchomości występuje kolidujące uzbrojenie w postaci kabla energetycznego. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, a nabywca zobowiązany będzie uzyskać dostęp do drogi publicznej ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

23 000 zł

160 zł/m2

144 m2

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Dmowskiego

Cena wywoławcza:

23 000 zł

160 zł/m2

144 m2

Nieruchomość obejmuje działkę gruntu numer 2875/5 o powierzchni 0,0144 ha. Nieruchomość ma kształt regularny. Nieruchomość porośnięta jest częściowo roślinnością trawiastą. W trakcie oględzin nieruchomości nie zaobserwowano gromadzenia się wód opadowych. W sąsiedztwie nieruchomości pełne uzbrojenie. Na nieruchomości występuje kolidujące uzbrojenie w postaci kabla energetycznego. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, a nabywca zobowiązany będzie uzyskać dostęp do drogi publicznej ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Stalowa

... w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 9.30. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307, II piętro.
*** Wysokość wadium wynosi: 2 000,00 zł. ( słownie dwa tysiące złotych).
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości / Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.
*** Szczegółowe informacje o prz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 000 zł

109 zł/m2

110 m2

Termin: 2024-06-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sosnowiec
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Stalowa

Cena wywoławcza:

12 000 zł

109 zł/m2

110 m2

... w dniu 28 czerwca 2024 r. o godz. 9.30. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307, II piętro.
*** Wysokość wadium wynosi: 2 000,00 zł. ( słownie dwa tysiące złotych).
*** Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20, a także opublikowane na stronie internetowej pod adresem: bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Nieruchomości / Przetargi oraz na stronie www.sosnowiec.pl.
*** Szczegółowe informacje o prz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sosnowiec
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Dobrzańskiego

Działka ma kształt regularny, stanowi dojazd o nawierzchni asfaltobetonowej. Stan nawierzchni średni. Stopień zużycia określić można na około 50%. Powierzchnia o nawierzchni asfaltobetonowej 235 m². Przez działkę przebiegają kanalizacja deszczowa oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Dojazd do otoczenia korzystny, komunikacja miejska autobusowa (przystanki w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

241 000 zł

320 zł/m2

752 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Dobrzańskiego

Cena wywoławcza:

241 000 zł

320 zł/m2

752 m2

Działka ma kształt regularny, stanowi dojazd o nawierzchni asfaltobetonowej. Stan nawierzchni średni. Stopień zużycia określić można na około 50%. Powierzchnia o nawierzchni asfaltobetonowej 235 m². Przez działkę przebiegają kanalizacja deszczowa oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Dojazd do otoczenia korzystny, komunikacja miejska autobusowa (przystanki w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Kępa

Działka ma kształt regularny, stanowi zieleń osiedlową a we fragmencie drogę asfaltową. Stan nawierzchni pogorszony. Stopień zużycia określić można na około 60%. Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej 135 m2. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia w postaci wodociągu, kanalizacji deszczowej, linii kablowych elektroenergetycznych i teletechniki. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Do...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

144 000 zł

301 zł/m2

479 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Kępa

Cena wywoławcza:

144 000 zł

301 zł/m2

479 m2

Działka ma kształt regularny, stanowi zieleń osiedlową a we fragmencie drogę asfaltową. Stan nawierzchni pogorszony. Stopień zużycia określić można na około 60%. Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej 135 m2. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia w postaci wodociągu, kanalizacji deszczowej, linii kablowych elektroenergetycznych i teletechniki. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Do...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Wagowa

Nieruchomość ma kształt nieregularny, stanowi wewnętrzną drogę wewnętrzną, częściowo o nawierzchni z kostki betonowej (trylinki), częściowo o nawierzchni asfaltobetonowej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do podstawowego uzbrojenia terenu. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu, nie mające wpływu na wartość nieruchomości. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Działka posiada...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

387 000 zł

248 zł/m2

1 558 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Wagowa

Cena wywoławcza:

387 000 zł

248 zł/m2

1 558 m2

Nieruchomość ma kształt nieregularny, stanowi wewnętrzną drogę wewnętrzną, częściowo o nawierzchni z kostki betonowej (trylinki), częściowo o nawierzchni asfaltobetonowej. Nieruchomość posiada możliwość dostępu do podstawowego uzbrojenia terenu. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu, nie mające wpływu na wartość nieruchomości. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Działka posiada...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Kępa

Działka ma kształt regularny, zabudowana jest drogą asfaltobetonową i chodnikiem. Stan nawierzchni pogorszony. Powierzchnia nawierzchnia asfaltobetonowej 90 m² a chodnika 100 m². Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia w postaci kanalizacji deszczowej, linii kablowych elektroenergetycznych, gazociągu i teletechniki. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Dojazd do otoczenia korzystny, komu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

83 000 zł

437 zł/m2

190 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Kępa

Cena wywoławcza:

83 000 zł

437 zł/m2

190 m2

Działka ma kształt regularny, zabudowana jest drogą asfaltobetonową i chodnikiem. Stan nawierzchni pogorszony. Powierzchnia nawierzchnia asfaltobetonowej 90 m² a chodnika 100 m². Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia w postaci kanalizacji deszczowej, linii kablowych elektroenergetycznych, gazociągu i teletechniki. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Dojazd do otoczenia korzystny, komu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Kraszewskiego

Działka ma kształt regularny, stanowi dojazd z kostki betonowej (trylinki) oraz fragment zieleni. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia w postaci wodociągu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Dojazd do otoczenia korzystny, komunikacja miejska autobusowa (przystanki w średniej odległości). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

92 000 zł

251 zł/m2

367 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Kraszewskiego

Cena wywoławcza:

92 000 zł

251 zł/m2

367 m2

Działka ma kształt regularny, stanowi dojazd z kostki betonowej (trylinki) oraz fragment zieleni. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia w postaci wodociągu. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe. Dojazd do otoczenia korzystny, komunikacja miejska autobusowa (przystanki w średniej odległości). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Wagowa

Nieruchomość ma kształt nieregularny, stanowi wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej (trylinki). Nieruchomość posiada możliwość dostępu do podstawowego uzbrojenia terenu. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu, nie mające wpływu na wartość nieruchomości. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

74 000 zł

252 zł/m2

294 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Wagowa

Cena wywoławcza:

74 000 zł

252 zł/m2

294 m2

Nieruchomość ma kształt nieregularny, stanowi wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej (trylinki). Nieruchomość posiada możliwość dostępu do podstawowego uzbrojenia terenu. Przez działkę przebiegają kolidujące sieci uzbrojenia terenu, nie mające wpływu na wartość nieruchomości. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa wielorodzinna i obiekty usługowo-handlowe. W bliskim sąsiedztwie tereny parkowe....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Sielec, Kukułek

... w dniu 21 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,
al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.30.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na działkę. Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

931 000 zł

300 zł/m2

3 105 m2

Termin: 2024-06-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sosnowiec
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Sielec, Kukułek

Cena wywoławcza:

931 000 zł

300 zł/m2

3 105 m2

... w dniu 21 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,
al. Zwycięstwa 20 w sali nr 307, II piętro, o godz. 9.30.

4. Zainteresowani przetargiem zobowiązani są do wpłaty wadium w ustalonej wysokości i wyznaczonym terminie. Wysokość wadium wynosi: 95 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na działkę. Wpłacone wadium będzie uprawniało do udziału w kolejnych licytacjach do momentu jego wykorzystania tj. wygrania licytacji. W przypadku zamiaru nabycia więcej niż jednej n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sosnowiec
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Gałczyńskiego - dz.

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 964/6, (obręb: 0005, Ostrowy Górnicze), o powierzchni 634,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr ***, położonej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

206 000 zł

325 zł/m2

634 m2

Termin: 2024-06-20

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Sosnowiec, Gałczyńskiego - dz.

Cena wywoławcza:

206 000 zł

325 zł/m2

634 m2

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:

ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł

NIP 634-12-60-857, REGON273021217,

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 964/6, (obręb: 0005, Ostrowy Górnicze), o powierzchni 634,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr ***, położonej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-20

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Sosnowiec

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 964/5, (obręb: 0005, Ostrowy Górnicze), o powierzchni 605,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr ***, położonej w Sosnow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

201 000 zł

332 zł/m2

605 m2

Termin: 2024-06-20

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Sosnowiec

Cena wywoławcza:

201 000 zł

332 zł/m2

605 m2

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
ul. Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: 121 166 600 zł
NIP 634-12-60-857, REGON 273021217,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664
OGŁASZA
aukcję w trybie licytacji ustnej na zbycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 964/5, (obręb: 0005, Ostrowy Górnicze), o powierzchni 605,00 m2, wpisanej do księgi wieczystej nr ***, położonej w Sosnow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-20

Organizator przetargu:
Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości