Licytacje komornicze: Zabrze

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, M.C. Skłodowskiej

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy M.C. Skłodowskiej , 41-800 Zabrze , dla którego (adres: ul. M.C.Skłodowskiej , Zabrze, 44-100 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

90 750 zł

1 470 zł/m2

62 m2 3 pokoje

Termin: 2022-08-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, M.C. Skłodowskiej

Cena wywoławcza:

90 750 zł

1 470 zł/m2

62 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy M.C. Skłodowskiej , 41-800 Zabrze , dla którego (adres: ul. M.C.Skłodowskiej , Zabrze, 44-100 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-08-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

miejsce położenia: 41-800 Zabrze ul. Wolności

księga wieczysta: nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość

położonej w Zabrzu, przy ul. Wolności 353 stanowiącej własność dłużnika***


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr ***w Sądzie Rejonowym w Zabrze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

117 075 zł

1 846 zł/m2

63 m2

Termin: 2022-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

Cena wywoławcza:

117 075 zł

1 846 zł/m2

63 m2

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

miejsce położenia: 41-800 Zabrze ul. Wolności

księga wieczysta: nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość

położonej w Zabrzu, przy ul. Wolności 353 stanowiącej własność dłużnika***


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr ***w Sądzie Rejonowym w Zabrze.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji w...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-08-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Witosa

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Witosa 8, 41-814 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny *** położony na 1 piętrze, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, balkonu. Powierzchnia użytkowa lokalu 25,07 m2. Z własnością lokalu związany jest udz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

44 775 zł

1 786 zł/m2

25 m2 1 pokój

Termin: 2022-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Witosa

Cena wywoławcza:

44 775 zł

1 786 zł/m2

25 m2 1 pokój

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Witosa 8, 41-814 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny *** położony na 1 piętrze, składa się z pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, balkonu. Powierzchnia użytkowa lokalu 25,07 m2. Z własnością lokalu związany jest udz...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Sierotki

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sierotki 10, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr KW ***, o pow. użytkowej 39,51 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 1,69m2. Udział w nieruchomości wspólnej: 85/1 000 - KW *** Lokal składa się ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

62 250 zł

1 576 zł/m2

40 m2 1 pokój

Termin: 2022-07-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Sierotki

Cena wywoławcza:

62 250 zł

1 576 zł/m2

40 m2 1 pokój

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sierotki 10, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr KW ***, o pow. użytkowej 39,51 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 1,69m2. Udział w nieruchomości wspólnej: 85/1 000 - KW *** Lokal składa się ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-07-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Roosevelta

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu użytkowego położonego przy ul. Roosevelta 46, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa – opisanej prawem własności do lokalu użytkowego o księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zabrzu, oznaczona jako...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

486 666,67 zł

618 zł/m2

787 m2

Termin: 2022-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Roosevelta

Cena wywoławcza:

486 666,67 zł

618 zł/m2

787 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

lokalu użytkowego położonego przy ul. Roosevelta 46, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa – opisanej prawem własności do lokalu użytkowego o księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Zabrzu, oznaczona jako...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Ziemska

...:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

miejsce położenia: 41-800 Zabrze, ul. Ziemska

księga wieczysta: nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

opis nieruchomości: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym

prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli stanowiących odrębną własność

nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Ziemskiej stanowiącej własność dłużnika ***


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

254 625 zł

Termin: 2022-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Ziemska

Cena wywoławcza:

254 625 zł
...:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

miejsce położenia: 41-800 Zabrze, ul. Ziemska

księga wieczysta: nr *** prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

opis nieruchomości: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym

prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli stanowiących odrębną własność

nieruchomości położonej w Zabrzu, przy ul. Ziemskiej stanowiącej własność dłużnika ***


posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Pawła Ślęczka

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pośpiecha 22/11, 41-800 Zabrze wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa pod numerem 31-016-011 (adres spółdzielni: ul. ul. Pawła Ślęczka 1A, Zabrze, 41-800 Zabrze).

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - przydział nr 6247. Kondygnacja 3 - (piętro 2) w bu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

144 450 zł

2 860 zł/m2

51 m2 3 pokoje

Termin: 2022-06-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Pawła Ślęczka

Cena wywoławcza:

144 450 zł

2 860 zł/m2

51 m2 3 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pośpiecha 22/11, 41-800 Zabrze wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa pod numerem 31-016-011 (adres spółdzielni: ul. ul. Pawła Ślęczka 1A, Zabrze, 41-800 Zabrze).

Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zasobach Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - przydział nr 6247. Kondygnacja 3 - (piętro 2) w bu...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-06-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zabrze, Mikulczyce, Chopina

...

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej należącej do dłużnika*** ul. Chopina 12, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Suma oszacowania wynosi 439 567,00zł, zaś cena wywołania wynosi 329 675,25zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 43 956,70zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojm...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

329 675,25 zł

Termin: 2022-06-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zabrze, Mikulczyce, Chopina

Cena wywoławcza:

329 675,25 zł
...

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej zabudowanej należącej do dłużnika*** ul. Chopina 12, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu Wydział VIII Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Suma oszacowania wynosi 439 567,00zł, zaś cena wywołania wynosi 329 675,25zł i jest równa 3/4 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 43 956,70zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojm...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-06-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** export import Elzbieta i Marian Biesiada Spółka Jawna położonej przy Wolności 41, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego autoryzowanego salonu samochodowego (wraz ze stacją obsługi; aktualnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 471 480 zł

1 319 zł/m2

1 873 m2

Termin: 2022-05-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

Cena wywoławcza:

2 471 480 zł

1 319 zł/m2

1 873 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** export import Elzbieta i Marian Biesiada Spółka Jawna położonej przy Wolności 41, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego autoryzowanego salonu samochodowego (wraz ze stacją obsługi; aktualnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadn...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-05-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Biskupice, Bytomska

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Bytomska 63/3, 41-800 Zabrze, dla której SĄD REJONOWY ZABRZE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 725,33 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 408,80 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

82 725,33 zł

804 zł/m2

103 m2 3 pokoje

Termin: 2022-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Biskupice, Bytomska

Cena wywoławcza:

82 725,33 zł

804 zł/m2

103 m2 3 pokoje

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Bytomska 63/3, 41-800 Zabrze, dla której SĄD REJONOWY ZABRZE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 725,33 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 408,80 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Biskupice, Bytomska

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Bytomska 63/3, 41-800 Zabrze, dla której SĄD REJONOWY ZABRZE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 725,33 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 408,80 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

82 725,33 zł

804 zł/m2

103 m2 3 pokoje

Termin: 2022-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Biskupice, Bytomska

Cena wywoławcza:

82 725,33 zł

804 zł/m2

103 m2 3 pokoje

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Bytomska 63/3, 41-800 Zabrze, dla której SĄD REJONOWY ZABRZE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 088,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 725,33 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 408,80 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu po...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-04-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Solskiego

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Solskiego 14, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość Lokalowa - lokal mieszkalny położony w budynku nr 14 przy ul. Solskiego w Zabrzu, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 43,28 m2. Do lokalu p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

96 375 zł

2 227 zł/m2

43 m2 2 pokoje

Termin: 2022-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Solskiego

Cena wywoławcza:

96 375 zł

2 227 zł/m2

43 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Solskiego 14, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość Lokalowa - lokal mieszkalny położony w budynku nr 14 przy ul. Solskiego w Zabrzu, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 43,28 m2. Do lokalu p...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-04-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zabrze, Dożynkowa

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Dożynkowa 104, 41-800 Zabrze, dla której SĄD REJONOWY ZABRZE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 375 111,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 250 074,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 511,10 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

250 074 zł

1 667 zł/m2

150 m2

Termin: 2022-03-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza domu

Zabrze, Dożynkowa

Cena wywoławcza:

250 074 zł

1 667 zł/m2

150 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Dożynkowa 104, 41-800 Zabrze, dla której SĄD REJONOWY ZABRZE VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 375 111,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 250 074,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 511,10 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu ...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-03-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Wolności, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego autoryzowanego salonu samochodowego (wraz ze stacją obsługi; aktualnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność) położona w miejscowości Zabrze, w obręb...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

2 780 415 zł

1 484 zł/m2

1 873 m2

Termin: 2022-03-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza obiektu / lokalu

Zabrze, Wolności

Cena wywoławcza:

2 780 415 zł

1 484 zł/m2

1 873 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Wolności, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Zabrze Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami byłego autoryzowanego salonu samochodowego (wraz ze stacją obsługi; aktualnie na terenie nieruchomości nie jest prowadzona żadna działalność) położona w miejscowości Zabrze, w obręb...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-03-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Heweliusza

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Heweliusza 18, 41-800 Zabrze, dla którego lokal mieszkalny (adres: ul. Heweliusza 18/2, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny

Suma oszacowania wynosi 153 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, t...
Szczegóły licytacji komorniczej

Cena wywoławcza:

114 750 zł

1 733 zł/m2

66 m2 3 pokoje

Termin: 2022-03-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja komornicza mieszkania

Zabrze, Heweliusza

Cena wywoławcza:

114 750 zł

1 733 zł/m2

66 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Heweliusza 18, 41-800 Zabrze, dla którego lokal mieszkalny (adres: ul. Heweliusza 18/2, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny

Suma oszacowania wynosi 153 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, t...
Szczegóły licytacji komorniczej

Termin: 2022-03-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości