Przetargi nieruchomości: Zabrze

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Zabrze, Karczewskiego

Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie, nieogrodzona, w niewielkiej części porośnięta trawą. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Po przeciwnej stronie ulicy Karczewskiego znajduje się szkoła podstawowa       i zabudowa jednorodzinna. Odległość od centrum administracyjnego miasta ok. 4,0 km. Informacja telefoniczna w sprawie oferty jest udzielana w godz. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

146 000 zł

247 zł/m2

591 m2

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Zabrze, Karczewskiego

Cena wywoławcza:

146 000 zł

247 zł/m2

591 m2

Nieruchomość niezabudowana o regularnym kształcie, nieogrodzona, w niewielkiej części porośnięta trawą. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Po przeciwnej stronie ulicy Karczewskiego znajduje się szkoła podstawowa       i zabudowa jednorodzinna. Odległość od centrum administracyjnego miasta ok. 4,0 km. Informacja telefoniczna w sprawie oferty jest udzielana w godz. 7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-15

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na mieszkanie

Zabrze, Centrum, Budowlana

... w dniu 09.07.2024 r. o godz. 13:00 w Klubie „KWADRAT” przy ul. Ślęczka 8 w Zabrzu.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

· wpłata wadium w wysokości 4 000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 69 1020 2401 0000 0902 0045 0510 najpóźniej do dnia 08.07.2024 r. oraz przesłanie skanu dowodu wpłaty na adres e-mail - dostępny na stronie spółdzielni.

Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

112 000 zł

3 902 zł/m2

29 m2 1 pokój

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przetarg na mieszkanie

Zabrze, Centrum, Budowlana

Cena wywoławcza:

112 000 zł

3 902 zł/m2

29 m2 1 pokój

... w dniu 09.07.2024 r. o godz. 13:00 w Klubie „KWADRAT” przy ul. Ślęczka 8 w Zabrzu.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

· wpłata wadium w wysokości 4 000,00 zł przelewem na konto Spółdzielni PKO B.P. 69 1020 2401 0000 0902 0045 0510 najpóźniej do dnia 08.07.2024 r. oraz przesłanie skanu dowodu wpłaty na adres e-mail - dostępny na stronie spółdzielni.

Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium (przelewie) powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu....
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-08

Organizator przetargu:
Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Przetarg na działkę

Zabrze, Młyńska

Nieruchomość o kształcie prostokąta, porośnięta krzewami i zielenią nieurządzoną.     Nieruchomość położona jest w miejscowości Zabrze przy ul. Młyńskiej, obręb Biskupice. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W bliskiej odległości znajdują się punkty handlowe, usługowe, linia tramwajowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Młyńskiej. Dojazd do działki ulicą Młyńską. W odległości ok. 3,0 km znajduje się centrum administrac...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

148 000 zł

148 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Zabrze, Młyńska

Cena wywoławcza:

148 000 zł

148 zł/m2

1 000 m2

Nieruchomość o kształcie prostokąta, porośnięta krzewami i zielenią nieurządzoną.     Nieruchomość położona jest w miejscowości Zabrze przy ul. Młyńskiej, obręb Biskupice. Bezpośrednie otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W bliskiej odległości znajdują się punkty handlowe, usługowe, linia tramwajowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Młyńskiej. Dojazd do działki ulicą Młyńską. W odległości ok. 3,0 km znajduje się centrum administrac...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-07-02

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na obiekt / lokal

Zabrze, Śródmieście

OGŁOSZENIE ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ
W ZABRZU [KRS: 0000505178]SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGUZarządca masy sanacyjnej RASHAPE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zabrzu, ustanowiony
w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
XII Gospodarczy, pod sygn. akt GL1G/GRs/2/20...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

39 021 430 zł

2 141 zł/m2

18 225 m2

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Zabrze, Śródmieście

Cena wywoławcza:

39 021 430 zł

2 141 zł/m2

18 225 m2

OGŁOSZENIE ZARZĄDCY MASY SANACYJNEJ RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ
W ZABRZU [KRS: 0000505178]SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI RASHAPE SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

SPRZEDAŻ W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGUZarządca masy sanacyjnej RASHAPE sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zabrzu, ustanowiony
w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział
XII Gospodarczy, pod sygn. akt GL1G/GRs/2/20...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Zabrze, Centrum, Stefana Batorego

... 20 czerwca 2024 r. o godzinie 1030 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Wadium:
Wadium w wysokości 48 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Banku Śląskim nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185
do 13 czerwca 2024 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wadium
oraz imię i naz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

240 000 zł

310 zł/m2

773 m2

Termin: 2024-06-20

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Centrum, Stefana Batorego

Cena wywoławcza:

240 000 zł

310 zł/m2

773 m2

... 20 czerwca 2024 r. o godzinie 1030 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Wadium:
Wadium w wysokości 48 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Banku Śląskim nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185
do 13 czerwca 2024 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wadium
oraz imię i naz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-20

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Kazimierza Kruszyny

... 20 czerwca 2024 r. w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy
ul. Powstańców Śląskich 5-7 o godzinie 9
30
.
Wadium:
Wadium w wysokości 60.000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Bank Śląski nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185 do dnia
13 czerwca 2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej
konto.
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wadium
oraz imię...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

231 zł/m2

1 300 m2

Termin: 2024-06-20

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Kazimierza Kruszyny

Cena wywoławcza:

300 000 zł

231 zł/m2

1 300 m2

... 20 czerwca 2024 r. w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy
ul. Powstańców Śląskich 5-7 o godzinie 9
30
.
Wadium:
Wadium w wysokości 60.000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Bank Śląski nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185 do dnia
13 czerwca 2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej
konto.
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wadium
oraz imię...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-20

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Moniuszki

Kształt działki jest regularny, zbliżony do wąskiego prostokąta. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa. W bliskiej odległości znajduje się stadion piłkarski i punkty handlowo-usługowe. W niedalekiej odległości znajdują się również budynki oświaty. W dalszej odległości budynki służby zdrowia. Działka stanowi drogę dojazdową do budynków mieszkalnych i garaży. Przez działkę przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjne. W bliskiej odległości przebiega s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

12 000 zł

141 zł/m2

85 m2

Termin: 2024-06-19

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Zabrze, Moniuszki

Cena wywoławcza:

12 000 zł

141 zł/m2

85 m2

Kształt działki jest regularny, zbliżony do wąskiego prostokąta. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi głównie zabudowa mieszkaniowa. W bliskiej odległości znajduje się stadion piłkarski i punkty handlowo-usługowe. W niedalekiej odległości znajdują się również budynki oświaty. W dalszej odległości budynki służby zdrowia. Działka stanowi drogę dojazdową do budynków mieszkalnych i garaży. Przez działkę przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjne. W bliskiej odległości przebiega s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-19

Organizator przetargu:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
Przetarg na działkę

Zabrze, Centrum, Wolności

... 13 czerwca 2024 r. o godzinie 9
30 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Wadium:
Wadium w wysokości 39 200,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Banku Śląskim nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185
do 6 czerwca 2024 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
UWAGA ! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
wadium oraz imię i na...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

196 000 zł

339 zł/m2

579 m2

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Centrum, Wolności

Cena wywoławcza:

196 000 zł

339 zł/m2

579 m2

... 13 czerwca 2024 r. o godzinie 9
30 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Wadium:
Wadium w wysokości 39 200,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Banku Śląskim nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185
do 6 czerwca 2024 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
UWAGA ! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
wadium oraz imię i na...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Centrum, Wolności

... 13 czerwca 2024 r. o godzinie 9
00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Pierwszy przetarg odbył się 14 grudnia 2023 r.
Wadium:
Wadium w wysokości 180 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Banku Śląskim nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185
do 6 czerwca 2024 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
UWAGA ! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

900 000 zł

231 zł/m2

3 890 m2

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Centrum, Wolności

Cena wywoławcza:

900 000 zł

231 zł/m2

3 890 m2

... 13 czerwca 2024 r. o godzinie 9
00 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Pierwszy przetarg odbył się 14 grudnia 2023 r.
Wadium:
Wadium w wysokości 180 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Banku Śląskim nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185
do 6 czerwca 2024 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
UWAGA ! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-06-13

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Zaborze, Antoniego Rolnika

... 23 maja 2024 r. o godzinie 1030 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Wadium:
Wadium w wysokości 12 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Banku Śląskim nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185
do 16 maja 2024 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wadium
oraz imię i nazwisko ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

208 zł/m2

288 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Zaborze, Antoniego Rolnika

Cena wywoławcza:

60 000 zł

208 zł/m2

288 m2

... 23 maja 2024 r. o godzinie 1030 w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu
przy ul. Powstańców Śląskich 5-7.
Wadium:
Wadium w wysokości 12 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Banku Śląskim nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185
do 16 maja 2024 r.
Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej konto.
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wadium
oraz imię i nazwisko ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Zaborze, Stanisława Struzika

... 23 maja 2024 r. w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców
Śląskich 5-7 o godzinie 1000
.
Wadium:
Wadium w wysokości 200.000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Bank Śląski nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185 do dnia
16 maja 2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej
konto.
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wadium
oraz imię i naz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

122 zł/m2

8 164 m2

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Zaborze, Stanisława Struzika

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

122 zł/m2

8 164 m2

... 23 maja 2024 r. w sali 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców
Śląskich 5-7 o godzinie 1000
.
Wadium:
Wadium w wysokości 200.000,00 zł należy wnieść w pieniądzu, dokonując przelewu na konto
depozytowe Miasta Zabrze w ING Bank Śląski nr 25 1050 1230 1000 0023 5387 1185 do dnia
16 maja 2024 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazane wyżej
konto.
UWAGA! W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wadium
oraz imię i naz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-23

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Sejmowa

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze,
położone są w Zabrzu pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki, obręb 0005, Makoszowy
i obejmują działki:
1. adres: pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki
dzi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

150 000 zł

253 zł/m2

592 m2

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Sejmowa

Cena wywoławcza:

150 000 zł

253 zł/m2

592 m2

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze,
położone są w Zabrzu pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki, obręb 0005, Makoszowy
i obejmują działki:
1. adres: pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki
dzi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Sejmowa

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze,
położone są w Zabrzu pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki, obręb 0005, Makoszowy
i obejmują działki:
1. adres: pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki
dzi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

150 000 zł

257 zł/m2

583 m2

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Sejmowa

Cena wywoławcza:

150 000 zł

257 zł/m2

583 m2

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze,
położone są w Zabrzu pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki, obręb 0005, Makoszowy
i obejmują działki:
1. adres: pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki
dzi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Sejmowa

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze,
położone są w Zabrzu pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki, obręb 0005, Makoszowy
i obejmują działki:
1. adres: pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki
dzi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

170 000 zł

268 zł/m2

634 m2

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Sejmowa

Cena wywoławcza:

170 000 zł

268 zł/m2

634 m2

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze,
położone są w Zabrzu pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki, obręb 0005, Makoszowy
i obejmują działki:
1. adres: pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki
dzi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Sejmowa

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze,
położone są w Zabrzu pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki, obręb 0005, Makoszowy
i obejmują działki:
1. adres: pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki
dzi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

210 000 zł

240 zł/m2

876 m2

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
Przetarg na działkę

Zabrze, Makoszowy, Sejmowa

Cena wywoławcza:

210 000 zł

240 zł/m2

876 m2

Prezydent Miasta Zabrze
ogłasza
I ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości
niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Zabrze
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu stanowią własność Gminy Miejskiej Zabrze,
położone są w Zabrzu pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki, obręb 0005, Makoszowy
i obejmują działki:
1. adres: pomiędzy ul. Sejmową i ul. Roberta Miki
dzi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-05-16

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Zabrzu
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 52 portali nieruchomości